Publicatie

Publicatie datum

Nivel Participatiemonitor 2010-2020: deelname aan de samenleving van mensen met een beperking.

Knapen, J., Bottenheft, E., Zonneveld, E., Aussems, C., Boeije, H. Nivel Participatiemonitor 2010-2020: deelname aan de samenleving van mensen met een beperking. Utrecht: Nivel, 2023.
Download de PDF
De Participatiemonitor 2010-2020 biedt inzicht in de ontwikkelingen in participatie van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en vergelijkt deze met de algemene bevolking.

De volgende onderzoeksvragen worden beantwoord:
1. In welke mate participeren mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking in 2020? Hoe verhoudt dit zich tot de participatie van de algemene bevolking?
2. Welke veranderingen in participatie vonden er plaats tijdens de coronapandemie in 2020 bij mensen met een beperking in Nederland? Hoe verhouden deze veranderingen zich tot de veranderingen in de participatie in de algemene bevolking?
3. Wat zijn de ontwikkelingen in participatie van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking tussen 2010 en 2019? Hoe verhouden deze zich tot de ontwikkelingen in de participatie van de algemene bevolking?