Publicatie

Publicatie datum

Participatiemonitor kerncijfers 2022.

Zonneveld, E., Bottenheft, E., Scherpenzeel, A., Aussems, C., Boeije, H. Participatiemonitor kerncijfers 2022. Utrecht: Nivel, 2023. 32 p.
Download de PDF
Deze publicatie gaat over de maatschappelijke participatie van twee groepen die belemmeringen kunnen ervaren in het deelnemen aan de samenleving: mensen met een lichamelijke beperking en mensen met een verstandelijke beperking. In deze publicatie worden cijfers gepresenteerd over de participatie van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking in 2022. Om de participatie van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking in een context te plaatsen, wordt ook de participatie van de algemene bevolking in dat jaar gerapporteerd. Voor dit onderzoek is participatie gemeten op verschillende belangrijke facetten van het dagelijks leven. Om een indicatie te kunnen geven van de feitelijke participatie op deze verschillende belangrijke facetten, worden indicatoren gebruikt.