Publicatie

Publicatie datum

Primaire preventie artrose: Aanbevelingen voor communicatie en informatie aan risicogroepen.

Heijmans, M., Leemrijse, C., Dulmen, S. van. Primaire preventie artrose: Aanbevelingen voor communicatie en informatie aan risicogroepen. Utrecht: Nivel, 2024. 62 p.
Download de PDF
Dit rapport biedt inzichten in hoe het best ingezet kan worden op de primaire preventie van artrose onder risicogroepen, in de stappen die nodig zijn om gewenste gezondheidskeuzes van risicogroepen ter preventie van artrose te bevorderen en in de uitdagingen daarbij. De inzichten zijn gebaseerd op een Quick scan van de (internationale) literatuur en een enquête onder 14 experts. Daarnaast hebben 211 mensen met (een risico op) artrose een vragenlijst ingevuld over hun persoonlijke ideeën ten aanzien van artrose en de preventie daarvan en hun behoefte aan informatie en educatie op dit gebied. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Nivel op verzoek van Reuma Nederland.