Publicatie

Publicatie datum

Scholing en opleiding in Samen Beslissen: een inventarisatie.

Bijman, D., Zoetelief, I., Braak, G. van den, Visee, H., Batenburg, R., Noordman, J., Noordam, D., Dulmen, S. van. Scholing en opleiding in Samen Beslissen: een inventarisatie. Amsterdam / Utrecht: Regioplan / Nivel, 2021. 105 p.
Download de PDF
Het rapport beschrijft het onderzoek naar aandacht voor samen beslissen in opleidingen en de resultaten hiervan. Het onderzoek kende drie fases:
Fase 1: een brede documentenanalyse van opleidingsplannen en post-initieel onderwijsaanbod
Fase 2: nadere analyse op een selectie aan opleidingen en scholingen
Fase 3: aandacht voor een aantal good practices.

Belangrijkste conclusies
Er wordt in uiteenlopende mate aandacht besteed aan ‘samen beslissen’ in onderwijs, het proces dat zorgverlener en patiënt samen doorlopen in het behandeltraject. Dit geldt zowel voor initiële opleidingen als voor nascholingen en zowel voor artsen en medisch specialisten als voor verpleegkundigen (mbo/hbo) en verpleegkundig specialisten. Voor elke scholing of opleiding geldt wel dat het cruciaal is om draagvlak te hebben uit de praktijk voor het proces van samen beslissen, wil deze succesvol zijn. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en onderzoeksbureau Regioplan.

Het onderzoeksproject
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van V&VN in samenwerking met NFU, FMS, CZO en Patiëntenfederatie Nederland.