Publicatie

Publicatie datum

Tweede coronagolf zorgt bij longpatiënten voor weinig problemen in de zorg.

Horsselenberg, M., Menting, J., Heijmans, M. Tweede coronagolf zorgt bij longpatiënten voor weinig problemen in de zorg. Utrecht: Nivel, 2021. 5 p.
Download de PDF
Serie: Longmonitor

De meerderheid van de mensen met een longziekte (69%) heeft tijdens de tweede coronagolf geen gevolgen ondervonden van COVID-19 en de overheidsmaatregelen voor de professionele zorg die men krijgt. Eén op de drie ervaart wel gevolgen, met name in het niet doorgaan of uitstellen van afspraken vanuit de kant van de zorgverlener en dat naasten niet mee mochten naar afspraken. Deze veranderingen leiden nauwelijks tot extra problemen of knelpunten voor patiënten. Ondanks dat slechts 1 op de 10 longpatiënten zelf te maken heeft gehad met corona gerelateerde klachten, zorgt de tweede coronagolf wel bij een ruime meerderheid van de longpatiënten voor negatieve gevoelens en zorgen over de eigen gezondheid en welzijn en die van hun naasten.