Publicatie

Publicatie datum

Urinekweek bij patiënten met een urineweginfectie.

Wong, A., Hoefsloot, M., Heeregrave, E., Rensing, K., Dijk, C. van, Verheij, R., Flinterman, L., Bos, I. Urinekweek bij patiënten met een urineweginfectie. Diemen / Utrecht: Zorginstituut Nederland / Nivel, 2021. 11 p.
Download de PDF
Serie: Onderzoekswerkplaats ‘Routine zorgdata voor passende zorg’

Achtergrond onderzoek
Voor bepaalde groepen patiënten met urineweginfecties moet volgens de NHG-standaard Urineweginfecties een urinekweek worden uitgevoerd om de verwekker te identificeren, de resistentie te bepalen en de juiste behandeling te kiezen. Dit geldt onder andere voor mannen met een urineweginfectie, mannen en vrouwen met nierbekkenontsteking (acute pyelonefritis) en mannen met een acute ontsteking van de prostaat (prostatitis) waarbij een antibioticum is voorgeschreven. Er zijn signalen dat dit in de praktijk niet altijd gebeurt.

Methode
Er is onderzocht hoe vaak een kweek bij bovenstaande groepen is uitgevoerd. Hiervoor zijn gekoppelde gegevens van declaraties van laboratoria en gegevens uit elektronische medische dossiers van patiënten uit huisartspraktijken uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn geanalyseerd.

Resultaten
Bij 52,7 procent van de mannen met een urineweginfectie werd een kweek uitgevoerd. Bij mannen met acute pyelonefritis of prostatitis werd in 40,3 procent van de gevallen een kweek uitgevoerd. Bij vrouwen met acute pyelonefritis werd in 53,6 procent van de gevallen een kweek uitgevoerd.

Verbetermogelijkheid
Mede op basis van de resultaten is een verbetermogelijkheid vastgesteld in het verbetersignalement Urineweginfecties: Zet vaker een urinekweek in bij patiënten met een verhoogd risico op een gecompliceerd beloop of tekenen van weefselinvasie.