Publicatie

Publicatie datum

Veel vaker toegang tot eigen medische gegevens maar niet voor lager opgeleide zorggebruikers.

Zagt, A., Friele, R., Jong, J. de, Bos, N. Veel vaker toegang tot eigen medische gegevens maar niet voor lager opgeleide zorggebruikers. Utrecht: Nivel, 2023. 12 p.
Download de PDF
Serie: De Transparantiemonitor 2023

Deze factsheet gaat in op toegang tot en gebruik van eigen medische gegevens door zorggebruikers (2023).
• Drie op de vijf zorggebruikers gaf aan toegang te hebben tot eigen medische gegevens via internet; dit is een verdubbeling van 2018.
• Lager opgeleide zorggebruikers ervaren in mindere mate toegang tot eigen medische gegevens via het internet.
• Van de zorggebruikers met toegang, maakte drie op de vijf gebruik van deze toegang.
• De overgrote meerderheid aan wie toestemming is gevraagd voor het delen van eigen medische gegevens met anderen, deed dit om de zorg voor zichzelf te verbeteren.

Inzage in medische gegevens draagt bij aan de eigen regie van zorggebruikers en kan wellicht de druk op de gezondheidszorg verlichten. De flinke toename in het aantal zorggebruikers dat toegang heeft tot eigen medische gegevens is positief, maar dat lager opgeleide zorggebruikers dit in mindere mate ervaren, is zorgelijk. Specifieke aandacht voor deze groep is relevant om hen succesvol te leiden naar hun eigen medische gegevens. Dit blijkt uit onderzoek onder 824 leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel.
Gegevensverzameling