Afgesloten
2008

Oordeel van cliëntenraden over Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC), 2007-2008

Duur: september 2007 - juni 2008

De Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) stelt zich tot doel om cliëntenraden in de zorg te ondersteunen onder andere door middel van scholing, informatie en belangenbehartiging. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een meetinstrument dat de ervaringen van cliëntenraden met de kwaliteit van de dienstverlening van de LOC meet. Ook wordt nagegaan wat de verwachtingen van de cliëntenraden zijn over deze dienstverlening. De te ontwikkelen vragenlijst zal qua systematiek aansluiten bij de CQ Index.

De onderzoeksvragen luiden: Wat zijn de ervaringen van cliëntenraden die gebruik hebben gemaakt van de diensten van de LOC:
- Welke kwaliteitsaspecten kunnen worden onderscheiden aan de dienstverlening van de LOC?
- Wat zijn de feitelijke ervaringen van cliëntenraden met deze kwaliteitsaspecten geweest
- Wat is het belang dat cliëntenraden aan deze kwaliteitsaspecten hechten?

Bij de ontwikkeling van het meetinstrument wordt uitgegaan van focusgroepgesprekken met cliëntenraden van de LOC en van reeds bestaande vragenlijsten. Het ontwikkelde meetinstrument zal vervolgens empirisch worden getest onder een steekproef van 600 cliëntenraden, getrokken uit de administratie van de LOC. Op basis van de terug ontvangen enquêtes wordt de conceptvragenlijst gevalideerd middels responsanalyse, factor- en schaalanalyse.

Het onderzoek resulteert in een meetinstrument dat psychometrisch getest is onder cliëntenraden aangesloten bij de LOC en gereed is om te worden getest onder leden van andere patiënten/cliëntenorganisaties. De resultaten van de meting met dit instrument kunnen door de LOC worden gebruikt ter verbetering van hun dienstverlening (scholing, informatievoorziening, belangenbehartiging) aan aangesloten cliëntenraden.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Landelijke Organisatie Cliëntenraden