Publicatie

Publicatie datum

Veerkracht en ervaren patiëntveiligheid van zorgverleners tijdens de coronacrisis: peiling 1 Veerkracht van verpleegkundigen, juni 2021.

Meekes, W., Tuyl, L. van, Schlinkert, C., Veer, A. de. Veerkracht en ervaren patiëntveiligheid van zorgverleners tijdens de coronacrisis: peiling 1 Veerkracht van verpleegkundigen, juni 2021. Utrecht: Nivel, 2022. 8 p.
Download de PDF
Met een online vragenlijst is onderzocht hoe veerkrachtig zorgverleners zichzelf vinden en wat hun algemene perceptie van patiëntveiligheid is tijdens het eerste anderhalf jaar van de coronacrisis. Daarnaast is onderzocht welke relatie de ervaren veerkracht heeft met patiëntveiligheid. De vragenlijst is in juni 2021 ingevuld door 844 verpleegkundigen, verzorgenden, praktijkondersteuners huisartsenzorg en begeleiders.
Gegevensverzameling