Publicatie

Publicatie datum

Verbeteren luchtkwaliteit kan luchtwegklachten van mensen met een longziekte aanzienlijk verminderen.

Horsselenberg, M., Heijmans, M. Verbeteren luchtkwaliteit kan luchtwegklachten van mensen met een longziekte aanzienlijk verminderen. Utrecht: Nivel, 2022.
Download de PDF
Serie: Monitor Zorg- en Leefsituatie van mensen met een Longziekte

In 2021 geeft 84% van de mensen met een longziekte aan soms tot heel vaak last te hebben van luchtvervuiling door houtstook, industrie, wegverkeer, landbouw en vuurwerk. Afhankelijk van de bron rapporteert 60-80% van de mensen met een longziekte bij blootstelling een toename van benauwdheid, hoesten en geprikkelde slijmvliezen; bij circa 25% treden longaanvallen op en circa een derde van de mensen met een longziekte heeft dermate veel klachten dat men extra medicijnen moet nemen. Bij 5% van de mensen met een longziekte die blootgesteld werden aan bronnen van luchtvervuiling leidde dit tot ziekenhuisopnames in het afgelopen jaar.

De mate waarin men last heeft en klachten ondervindt, varieert naar woonplaats en provincie en hangt samen met de aanwezigheid van bronnen van luchtvervuiling in de directe omgeving. Los van deze regionale verschillen is 61% van de mensen met een longziekte van mening dat de medemens te weinig doet om de luchtwegkwaliteit in de woonomgeving te bevorderen; 68% ziet graag extra inspanningen van de eigen gemeente om de luchtwegkwaliteit te bevorderen.

De cijfers zijn berekend op basis van een vragenlijst die in juli en augustus 2021 beantwoord is door 954 mensen met een longziekte. Meer informatie over het onderzoek staat achteraan in deze factsheet.