Verbeteren luchtkwaliteit kan luchtwegklachten van mensen met een longziekte aanzienlijk verminderen
Nieuws
24-03-2022

Verbeteren luchtkwaliteit kan luchtwegklachten van mensen met een longziekte aanzienlijk verminderen

Luchtvervuiling schaadt de gezondheid, zeker die van mensen met een longziekte. In 2021 gaf 84% van de mensen met een longziekte aan soms tot heel vaak last te hebben van één of meer bronnen van luchtvervuiling, zoals houtstook , industrie, wegverkeer en landbouw. Bij 60 tot 80% van de longpatiënten – afhankelijk van de bron – leidt dat tot een verergering van luchtwegklachten. Dit blijkt uit onderzoek binnen de Longmonitor van het Nivel.

Houtstook

Vooral houtstook geeft aanleiding tot klachten. En dan gaat het niet alleen om gebruik van de openhaard en de houtkachel, maar ook om vuurkorven en barbecues. Houtstook met houtkachels bijvoorbeeld leidde in 2020, het jaar voorafgaande aan de enquête, bij een kwart van de mensen met een longziekte tot een longaanval, bij een derde tot het slikken van extra medicijnen en bij 5% tot een (extra) ziekenhuisopname.

Percentage* mensen met een longziekte dat last heeft van luchtvervuiling, naar bron en frequentie (n=954)
Percentage* mensen met een longziekte dat last heeft van luchtvervuiling, naar bron en frequentie (n=954)
* Percentages lager dan 5% zijn niet in cijfers opgenomen, alleen in kleur

Regionale verschillen

De mate waarin bronnen van luchtvervuiling tot een verergering van luchtwegklachten leiden, verschilt per provincie. Het wonen in de nabijheid van gebieden met landbouw en veeteelt leidt in de provincies Noord-Brabant en Limburg vaker tot gezondheidsklachten, waar wegverkeer met name in Utrecht en Noord-Holland voor meer klachten zorgt. Naast houtstook leidt vooral wonen in de buurt van snelwegen en andere drukke wegen tot een verergering van de luchtwegklachten.

Aanpak luchtvervuiling

In Nederland is al veel aandacht voor luchtvervuiling en de gevolgen ervan op de gezondheid van mensen. In 2020 is het Schone Lucht Akkoord in Nederland van start gegaan. Het doel ervan is de gezondheidsschade door luchtvervuiling in 2030 met 50% te verminderen door de aanpak van binnenlandse bronnen van luchtvervuiling zoals industrie, houtstook, wegverkeer en landbouw. Ook mensen met een longziekte vinden dat luchtverontreiniging aangepakt moet worden: 61% van hen is van mening dat andere mensen in de omgeving onvoldoende bijdragen aan de luchtkwaliteit en 68% vindt dat gemeenten meer inspanningen zouden moeten leveren om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Over het onderzoek

De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld in juli en augustus 2021. Er is aan 907 leden een vragenlijst gestuurd. De vragenlijst is in totaal door 680 leden ingevuld, 233 mensen met COPD, 308 mensen met astma en 139 met zeldzame longziekten (responspercentage van 75%). Daarnaast is de vragenlijst ingevuld door 274 leden van patiëntenverenigingen voor zeldzame longziekten die geen deel uitmaken van de monitor maar wel eenmalig de vragenlijst hebben ingevuld.

Over de Longmonitor

Sinds 2001 voert het Nivel een jaarlijkse meting uit met de Longmonitor, met subsidie van Longfonds. Het doel is een overzicht te geven van de situatie van mensen met een longziekte in Nederland. De Longmonitor wordt uitgevoerd onder leden van het panel Mensen met een Longziekte van het Nivel, waar mensen met een medische diagnose astma en/of COPD en mensen met een zeldzame longziekte aan deel nemen. Dit panel maakt deel uit van het grotere Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) van het Nivel. In Dossier Longmonitor vindt u al het Nivel-onderzoek met de Longmonitor bij elkaar.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.