Publicatie

Publicatie datum

Verpleegkundige zorg rondom het overlijden van mensen met een verstandelijke beperking: een verkenning van ervaringen en meningen van verpleegkundigen.

Veer, A.J.E. de, Francke, A.L., Speet, M., Poortvliet, E.P. Verpleegkundige zorg rondom het overlijden van mensen met een verstandelijke beperking: een verkenning van ervaringen en meningen van verpleegkundigen. NTZ: Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen: 2004(2), 110-122
Lees online
Verpleegkundigen kunnen door hun specifieke competenties een belangrijke rol vervullen in de ondersteuning rond het levenseinde van mensen met verstandelijke beperkingen. Een enquête onder 113 verpleegkundigen, werkzaam in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen, laat zien dat de helft van hen in de afgelopen twee jaren te maken heeft gehad met verpleegkundige zorg rond het levenseinde. Naast directe zorg aan de cliënt betreft het ook zorg aan naasten en zorg na het overlijden. De kwaliteit van de zorg rond het levenseinde werd op grond van hun ervaringen door de respondenten overwegend als voldoende tot zeer goed beoordeeld. Een kwart van de respondenten was
betrokken bij beslissingen rond het leveneinde. Er is bij verpleegkundigen een grote behoefte aan bijscholing, in het bijzonder met betrekking tot het bieden van ondersteuning aan de cliënt bij het omgaan met het naderend overlijden. Het artikel illustreert de ondersteunende rol die verpleegkundigen kunnen hebben rond het levenseinde van mensen met verstandelijke beperkingen. Ook worden thema's voor bijscholing en voor nader onderzoek geïdentificeerd. (aut.ref.)