Publicatie

Publicatie datum

Vertrouwen in uitwisseling en hergebruik van gezondheidszorggegevens onder burgers en zorgprofessionals: resultaten van een Burgerplatform en een Zorgprofessionalplatform.

Bos, I., Brabers, A., Essen, M. van, Tuyl, L. van, Groot, K. de, Tomassen, M., Verheij, R. Vertrouwen in uitwisseling en hergebruik van gezondheidszorggegevens onder burgers en zorgprofessionals: resultaten van een Burgerplatform en een Zorgprofessionalplatform. Utrecht: Nivel, 2024. 60 p.
Download de PDF
Van iedereen die zorg nodig heeft worden (digitaal) gezondheidsgegevens vastgelegd. Deze gezondheidsgegevens kunnen uitgewisseld worden tussen zorgprofessionals – bijvoorbeeld tussen huisarts en apotheker of verpleegkundige en medisch specialist - om de zorg efficiënt en goed te laten verlopen. Uitwisseling van gegevens tussen zorgprofessionals ten behoeve van de zorg aan een individuele patiënt wordt ook wel primair gebruik van gegevens genoemd. Daarnaast kunnen gezondheidsgegevens hergebruikt worden voor andere doelen. Bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek naar een aandoening, het beter organiseren van de zorg door de overheid of ontwikkeling van digitale technologie door een bedrijf. In dat geval spreken we van secundair gebruik.

Dit rapport beschrijft dat de resultaten van een Burgerplatform en een Zorgprofessionalplatform over het vertrouwen van burgers en zorgprofessionals in uitwisseling en hergebruik van gezondheidsgegevens.