Publicatie

Publicatie datum

Vooral via het nieuws en de zorgverzekeraars gehoord over de verlaging van de maximale collectiviteitskorting per 1 januari 2020.

Hulst, F. van der, Brabers, A., Jong, J. de. Vooral via het nieuws en de zorgverzekeraars gehoord over de verlaging van de maximale collectiviteitskorting per 1 januari 2020. Utrecht: Nivel, 2020. 7 p.
Download de PDF
De maximale collectiviteitskorting voor de basisverzekering is per 1 januari 2020 verlaagd van 10 naar 5 procent. Aan het begin van het overstapseizoen heeft de helft (50%) van de verzekerden hierover gehoord, na afloop van het overstapseizoen was dit ruim de helft (57%). Verzekerden hebben hierover vooral via het nieuws en hun zorgverzekeraar gehoord. Verzekerden die collectief verzekerd zijn, hebben vaker via hun zorgverzekeraar over de verlaging gehoord dan verzekerden die niet collectief verzekerd zijn. Hoe hoog de nieuwe maximale korting nu is, is voor een groot deel van de verzekerden die aangaven gehoord te hebben over de verlaging onbekend. Dit blijkt uit onderzoek onder leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel.
Gegevensverzameling