Publicatie

Publicatie datum

Voorschrijven van antibiotica door de huisarts tijdens de coronapandemie. Geneesmiddelenmonitor in coronatijd. Week 2-19, 6 januari - 10 mei 2020.

Hek, K., Weesie, Y., Lambooij, A., Heins, M., Hendriksen, J., Hooiveld, M., Cals, J.W.L., Dijk, L. van. Voorschrijven van antibiotica door de huisarts tijdens de coronapandemie. Geneesmiddelenmonitor in coronatijd. Week 2-19, 6 januari - 10 mei 2020. Utrecht: Nivel, 2020. 5 p.
Download de PDF
Antibiotica werken bij bacteriële infecties, maar niet bij virale infecties zoals COVID-19. Toch zijn er landen waar veel antibiotica worden voorgeschreven bij COVID-19. Hoe is dit in de Nederlandse huisartsenpraktijk?

- Huisartsen schreven vanaf 16 maart (week 12) duidelijk minder antibiotica voor, ook in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De daling begon in de week dat de scholen dicht gingen en de regering mensen opriep zo veel mogelijk thuis te werken. In diezelfde periode daalde het totaal aantal consulten met de huisarts ook.
- Huisartsen schreven vooral minder vaak antibiotica voor bij luchtweginfecties. Vooral amoxicilline, een middel dat met name wordt voorgeschreven bij luchtweginfecties, werd minder vaak voorgeschreven. Tegelijkertijd daalde ook het aantal mensen dat met luchtweginfecties bij de huisarts kwam.
- De daling in het voorschrijven was het sterkst bij kinderen tot tien jaar. In de tweede week van 2020 kregen 510 kinderen per 100.000 een antibioticum voorgeschreven. In week 19 waren dat er maar 140 per 100.000.

De cijfers zijn berekend op basis van een steekproef van 350 huisartsenpraktijken die representatief zijn voor de Nederlandse huisartsenpraktijk en verspreid zijn door heel Nederland.