Publicatie

Publicatie datum

Voorschrijven van medicatie door de huisarts in 2021: een actualisatie van factsheet 3 met cijfers over 2017. Palliatieve zorg in Nederland: feiten en cijfers.

Man, Y. de, Oosterveld, M., Heins, M., Velden, A. van der, Fransen, H., Teunissen, S., Reyners, A., Middelburg-Hebly, M., Cramer-van der Welle, C., Onwuteaka-Philipsen, B., Francke, A. Voorschrijven van medicatie door de huisarts in 2021: een actualisatie van factsheet 3 met cijfers over 2017. Palliatieve zorg in Nederland: feiten en cijfers. Utrecht: Nivel, 2024. 14 p.
Download de PDF
Palliatieve zorg is zorg die zich richt op de kwaliteit van leven van mensen en hun naasten die geconfronteerd worden met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, waarbij genezing niet meer mogelijk is. Deze rapportage is onderdeel van de serie ‘Palliatieve zorg in Nederland: feiten en cijfers’ en presenteert cijfers over mensen die in 2021 zijn overleden aan een aandoening waarbij de inzet van palliatieve zorg van betekenis zou kunnen zijn, oftewel ‘de doelgroep van palliatieve zorg’

Goede (pijn)medicatie is een belangrijk aspect van palliatieve zorg, omdat pijn een veelvoorkomend symptoom is aan het levenseinde. Deze rapportage biedt inzicht in het voorschrijven van pijnmedicatie en co-analgetica in de laatste 3 maanden van het leven. Daarnaast biedt de rapportage inzicht in het voorschrijven van medicatie die vanuit klinisch oogpunt mogelijk niet meer passend is of twijfelachtige waarde heeft aan het einde van het leven.