Publicatie

Publicatie datum

Voorschrijven van methylfenidaat bij kinderen en adolescentendoor door huisarts tijdens de coronapandemie. Geneesmiddelenmonitor in coronatijd. Week 2-26 (6 januari – 28 juni 2020).

Dijk, L. van, Weesie, Y., Vervloet, M., Hendriksen, J., Hooiveld, M., Hek, K. Voorschrijven van methylfenidaat bij kinderen en adolescentendoor door huisarts tijdens de coronapandemie. Geneesmiddelenmonitor in coronatijd. Week 2-26 (6 januari – 28 juni 2020). Utrecht: Nivel, 2020. 5 p.
Download de PDF
De coronapandemie heeft een grote impact op kinderen en adolescenten met ADHD en hun ouders. De European ADHD Guidelines Group bracht een advies uit hoe om te gaan met (zorg voor) ADHD tijdens de coronapandemie (Cortese 2020). Met betrekking tot medicatie hield dit in dat kinderen en adolescenten met ADHD – wanneer dat nodig was – moesten kunnen starten met een geneesmiddel of dat ze dit –als ze het geneesmiddel al gebruikten – konden blijven doen. Hoe verliep het voorschrijven van methylfenidaat (Ritalin®), het middel dat veruit het meest wordt voorgeschreven aan kinderen en adolescenten met ADHD, tijdens de coronapandemie?
- Huisartsen schreven vanaf 16 maart (week 12) minder methylfenidaat voor aan kinderen en adolescenten, ook in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De daling begon in de week dat de scholen dicht gingen en de regering mensen opriep zoveel mogelijk thuis te werken. In diezelfde periode daalde ook het aantal consulten voor ADHD met de huisarts .
- Vanaf week 20 nam het aantal voorschriften van methylfenidaat weer toe en werd het verschil met 2019 kleiner.

De cijfers zijn berekend op basis van een steekproef van 350 huisartsenpraktijken die representatief zijn voor de Nederlandse huisartsenpraktijk en verspreid zijn door heel Nederland.