Publicatie

Publicatie datum

Weekcijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Week 10-26, 2 maart - 28 juni 2020.

Hooiveld, M., Hek, K., Heins, M., Hendriksen, J., Bolt, E., Weesie, Y., Spreeuwenberg, P., Korevaar, J. Weekcijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Week 10-26, 2 maart - 28 juni 2020. Utrecht: Nivel, 2020. 7 p.
Download de PDF
Hoeveel mensen komen met COVID-19-klachten bij de huisarts?
- In Nederland registreerden huisartsen totaal ruim 52.000 patiënten met klinisch bevestigde COVID-19 in de weken 10 tot en met 26.
- De huisartsen registreerden in deze periode naar schatting ruim 117.000 patiënten met verdenking op COVID-19.
- Sinds begin mei zien we een vrij stabiel aantal huisartsencontacten vanwege COVID-19, met kleine wekelijkse schommelingen. In week 26 was het aantal patiënten met klinisch bevestigde COVID-19 iets lager dan de voorgaande weken.
- Er zijn kleine verschillen te zien tussen de provincies; de grootste aantallen patiënten met klinisch bevestigde COVID-19 werden gezien in Noord-Brabant en Limburg .