Publicatie

Publicatie datum

Weekcijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Week 10-27, 2 maart - 5 juli 2020.

Hooiveld, M., Hek, K., Heins, M., Hendriksen, J., Bolt, E., Weesie, Y., Spreeuwenberg, P., Korevaar, J. Weekcijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Week 10-27, 2 maart - 5 juli 2020. Utrecht: Nivel, 2020. 7 p.
Download de PDF
Hoeveel mensen komen met COVID-19-klachten bij de huisarts?
- In Nederland registreerden huisartsen totaal ruim 54.000 patiënten met klinisch bevestigde COVID-19 in de weken 10 tot en met 27.
- De huisartsen registreerden in deze periode naar schatting ruim 120.500 patiënten met verdenking op COVID-19.
- Sinds het verruimen van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus zien we wekelijks over het algemeen een stabiel aantal huisartscontacten vanwege COVID-19.
- Er zijn kleine verschillen te zien tussen de provincies; de grootste aantallen patiënten met klinisch bevestigde COVID-19 werden gezien in Noord-Brabant.