Publicatie

Publicatie datum

Weekcijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Week 10-28, 2 maart - 12 juli 2020.

Hooiveld, M., Hek, K., Heins, M., Hendriksen, J., Bolt, E., Weesie, Y., Spreeuwenberg, P., Korevaar, J. Weekcijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Week 10-28, 2 maart - 12 juli 2020. Utrecht: Nivel, 2020. 7 p.
Download de PDF
Hoeveel mensen hebben een eerste contact met de huisarts vanwege COVID-19-achtige klachten? - In week 28 was het aantal mensen dat voor het eerst contact opnam met de huisartsen vanwege COVID-19-achtige klachten 9 per 100.000 inwoners
- Het totaal aantal eerste contacten met de huisartsenpraktijk vanwege COVID-19-achtige klachten vanaf week 10 wordt geschat op 121.500.
- Sinds het verruimen van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus zien we wekelijks een stabiel aantal eerste contacten vanwege COVID-19-achtige klachten.
- Er zijn kleine verschillen te zien tussen de provincies; de grootste aantallen patiënten met een eerste contact vanwege COVID-19-achtige klachten werden in week 28 gezien in Noord-Brabant en Limburg.