Publicatie

Publicatie datum

Zeggenschap en een lerende teamcultuur dragen bij aan de veerkracht van verpleegkundigen: peiling 2 Veerkracht van verpleegkundigen, maart 2023

Kraker, D., Groot, K. de, Veer, A. de, Schlinkert, C. Zeggenschap en een lerende teamcultuur dragen bij aan de veerkracht van verpleegkundigen: peiling 2 Veerkracht van verpleegkundigen, maart 2023 Utrecht: Nivel, 2023. 9 p.
Download de PDF
- Over het algemeen voelen verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, begeleiders en praktijkondersteuners (verpleegkundigen) zich veerkrachtig. De mate van ervaren veerkracht is niet veranderd ten opzichte van juni 2021, ten tijde van de coronapandemie.
- Wanneer verpleegkundigen zeggenschap ervaren, voelen ze zich veerkrachtiger.
- De cultuur van een team hangt samen met hoeveel veerkracht verpleegkundigen ervaren. Verpleegkundigen voelen zich veerkrachtiger als de teamcommunicatie open is en als er geleerd wordt van fouten en feedback.
Gegevensverzameling