Publicatie

Publicatie datum

Zelfevaluatie Palliatieve Zorg in zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking: ervaringen en tips voor gebruik van het instrument.

Voss, H., Brummelhuis, I., Francke, A., Veer, A. de. Zelfevaluatie Palliatieve Zorg in zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking: ervaringen en tips voor gebruik van het instrument. Utrecht: Nivel, 2022. 8 p.
Download de PDF
In zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking is steeds meer aandacht voor palliatieve zorg. Het instrument ‘Zelfevaluatie Palliatieve Zorg’ biedt inzicht in de geboden palliatieve zorg, het palliatieve zorgbeleid en verbetermogelijkheden. Het instrument blijkt goed bruikbaar in de verstandelijk gehandicaptenzorg, maar vereist een aangepaste manier van kijken naar de zorg. Deze factsheet beschrijft de resultaten uit de Zelfevaluaties van tien zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking en biedt tips voor anderen om met het instrument aan de slag te gaan.