'Zelfevaluatie Palliatieve Zorg' goed bruikbaar in de verstandelijk-gehandicaptenzorg
Nieuws
10-05-2022

'Zelfevaluatie Palliatieve Zorg' goed bruikbaar in de verstandelijk-gehandicaptenzorg

Het instrument ‘Zelfevaluatie Palliatieve Zorg’, in 2018 ontwikkeld door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en netwerkorganisatie palliatieve zorg Stichting Fibula, biedt inzicht in de geboden palliatieve zorg, het palliatieve zorgbeleid en verbetermogelijkheden binnen zorgorganisaties. Het instrument blijkt ook goed bruikbaar te zijn in de verstandelijk-gehandicaptenzorg, maar vereist wel een aangepaste manier van kijken naar die zorg. Dit is de belangrijkste conclusie van onderzoek van het Nivel, waarin de Zelfevaluaties van tien zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking onder de loep werden genomen.

De factsheet bevat naast de onderzoeksresultaten een aantal tips voor andere zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg hoe gericht met het instrument aan de slag te gaan.

Positieve ervaringen in de gehandicaptenzorg

Tot nu toe maakten vooral verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties, hospices en ziekenhuizen gebruik van het instrument. De ervaringen in de gehandicaptenzorg zijn positief: de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg biedt inzicht in de geboden palliatieve zorg in de organisatie en draagt bij aan onderlinge discussies binnen teams over verbetermogelijkheden.

'Zelfevaluatie Palliatieve Zorg': dossieronderzoek en vragenlijsten 

De ‘Zelfevaluatie Palliatieve Zorg’ is gebaseerd op het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg (IKNL/Palliactief, 2017), dat de beste manier van handelen bij palliatieve zorg beschrijft binnen verschillende ‘domeinen’. De Zelfevaluatie bestaat uit twee onderdelen:

  1. dossieronderzoek van de tien laatste niet-acuut overleden cliënten binnen de zorgorganisatie
  2. een vragenlijst over een aantal domeinen van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg, namelijk: markering van de palliatieve fase, gezamenlijke besluitvorming, proactieve zorgplanning, symptoomlast op vier dimensies (fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel), deskundigheid, coördinatie en continuïteit, netwerk, individueel zorgplan en evenwichtige zorgverleners.

De Zelfevaluatie wordt ingevuld door een, bij voorkeur multidisciplinair samengestelde, werkgroep van professionals in een zorgorganisatie, begeleid door het Netwerk Palliatieve Zorg in hun regio.

Zelfevaluatie binnen de verstandelijk-gehandicaptenzorg; verder kijken dan de regulier geboden zorg

In zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking is steeds meer aandacht voor palliatieve zorg. In dit onderzoek is nagegaan of het zelfevaluatietool ook bruikbaar is in de verstandelijk-gehandicaptenzorg.
Bij het uitvoeren van de Zelfevaluatie in zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking blijkt het belangrijk te zijn om verder te kijken dan de regulier geboden zorg en met een multidisciplinair team te reflecteren op specifieke werkwijzen in de palliatieve zorg. Bijvoorbeeld door voor ieder domein na te gaan of er in de palliatieve fase extra ondersteuning gewenst is, of dat er aanpassingen nodig zijn ten opzichte van de reguliere zorg. De Zelfevaluatie helpt op deze manier om een gezamenlijke visie op  goede palliatieve zorg binnen de organisatie verder te ontwikkelen en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase en naasten te verbeteren.

Over het onderzoek

Voor het onderzoek voerden tien zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking de Zelfevaluatie uit, alle deelnemers aan het ZonMw-project ‘De Gereedschapskist: Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’. Het Nivel beschrijft de resultaten van het onderzoek, de ervaringen van het werken met het instrument en geeft tips voor andere zorgorganisaties in de verstandelijk-gehandicaptenzorg, in samenwerking met Stichting Palliatieve Zorg Nederland (PZNL; de samenvoeging van Coöperatie PZNL en Stichting Fibula in 2022). Het onderzoek is uitgevoerd met subsidie van ZonMw en valt binnen het 'Programma Palliantie. Meer dan zorg' van ZonMw.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.