Publicatie

Publicatie datum

Zorg op de huisartsenpost. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018.

Jansen, T., Ramerman, L., Verheij, R. Zorg op de huisartsenpost. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018. Utrecht: Nivel, 2020. 35 p.
Download de PDF
In 2018 maakte bijna 16,6% van de Nederlanders ten minste eenmaal gebruik van de huisartsenpost. Het zorggebruik op de huisartsenpost blijft licht toenemen. Dit en meer blijkt uit nieuwe jaarcijfers over zorggebruik op de huisartsenpost van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Bij deze publicatie hoort de infographic 'Zorg op de huisartsenpost: jaarcijfers 2018' (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/infographic-zorg-op-de-huisartsenpost-jaarcijfers-2018)