Publicatie

Publicatie datum

Zorggebruikers beoordelen niet vaak hun zorgaanbieder of arts.

Zagt, A., Friele, R., Jong, J. de, Bos, N. Zorggebruikers beoordelen niet vaak hun zorgaanbieder of arts. Utrecht: Nivel, 2023. 9 p.
Download de PDF
Serie: De Transparantiemonitor 2023

In deze factsheet bespreken we de mate waarin zorggebruikers een waardering over zorgaanbieders geven. Een ruime meerderheid gaf in 2023 geen beoordeling over een huisartsenpraktijk of ziekenhuis (89%) of een arts (91%). De meeste zorggebruikers die een beoordeling gaf over een huisartsenpraktijk of ziekenhuis, deed dat op uitnodiging van de instelling zelf (61%). Slechts een klein deel deed het op eigen initiatief (28%). Zorggebruikers gaven een beoordeling over een arts vaker op eigen initiatief (46%). Een meerderheid van de zorggebruikers die een beoordeling gaf, had een (zeer) positieve ervaring met de huisartsenpraktijk of het ziekenhuis (80%) of een arts (74%). Het beoordelen van een zorgaanbieder of arts gebeurt weinig en draagt daardoor nauwelijks bij aan de beschikbare keuze-informatie voor patiënten. Dit blijkt uit onderzoek onder 824 leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel.
Gegevensverzameling