Nivel: Minder mensen met een depressie in de basis- of specialistische GGZ bij huisartspraktijken waar de POH-GGZ veel wordt ingezet
Nieuws
24-05-2024

Minder mensen met een depressie in de basis- of specialistische GGZ bij huisartspraktijken waar de POH-GGZ veel wordt ingezet

Wanneer de inzet van de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) in een huisartspraktijk hoog is, komen minder mensen met een depressie of klachten van depressieve aard in de generalistische basis-GGZ of specialistische GGZ terecht. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en Zorginstituut Nederland. Deze bevinding is des te relevanter, omdat de GGZ kampt met lange wachttijden. Wellicht kan de POH-GGZ een grotere rol gaan spelen in de zorg voor patiënten met mentale gezondheidsklachten. Daarvoor is het wel belangrijk om in kaart te brengen wat de complexiteit is van de problematiek van mensen die door de POH-GGZ worden behandeld.

Het onderzoek is uitgevoerd binnen de gezamenlijk onderzoekswerkplaats ‘Routine Zorgdata voor Passende Zorg’ van het Nivel en Zorginstituut Nederland. Het wetenschappelijk artikel Healthcare utilization patterns of individuals with depression after national policy to increase the mental health workforce in primary care: a data linkage study is gepubliceerd in BMC Primary Care (8 mei 2024), in een themanummer over geestelijke gezondheidszorg in de eerste lijn.

Datakoppeling laat verschuivingen in zorggebruik zien

Binnen de onderzoekswerkplaats ‘Routine Zorgdata voor Passende Zorg’ worden gegevens van mensen met een nieuwe episode van depressie of depressieve klachten uit elektronische patiëntendossiers van huisartsen gekoppeld aan verzekeringsdata van de basis- en specialistische GGZ, afkomstig van Vektis. De onderzoekers brachten verschuivingen van zorg van basis- en specialistische GGZ naar de huisartspraktijk in kaart voor mensen met een nieuwe episode van depressie of van depressieve klachten. Hieruit kwam naar voren dat er bij inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk minder mensen met een depressie of met depressieve klachten in de basis- en specialistische GGZ terechtkomen.

Passende zorg bij depressieve klachten

Bij de introductie van de POH-GGZ was de intentie dat mensen met milde mentale klachten minder vaak in de basis- en specialistische GGZ terecht zouden komen. Uit eerder onderzoek van het Nivel is gebleken dat de POH-GGZ, in verband met de lange wachttijden in de GGZ, soms toch ook overbruggingszorg levert bij mensen met ernstige of complexere klachten. Het is onwenselijk om de POH-GGZ zorg te laten bieden aan mensen met complexe klachten wanneer passende zorg door lange wachttijden ontoegankelijk wordt. Daarom is het belangrijk om, als eerste stap in vervolgonderzoek, in kaart te brengen wat de complexiteit is van de problematiek van mensen die door de POH-GGZ worden behandeld.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.