SAVE Stap 2 - Dossieronderzoek 2e fase

In de tweede fase van het dossieronderzoek beoordeelt een arts of er sprake was van een adverse event. Van een adverse event is sprake indien onbedoelde en gezondheidsbeperkende schade (lichamelijke en/of geestelijke) is veroorzaakt door een zorgverlener en/of zorgsysteem. De arts achterhaalt vervolgens of de adverse event mogelijk vermijdbaar was. Klik hier voor een overzicht van de beoordelingsformulieren voor artsen.

Om de dossiers goed te kunnen beoordelen, dienen de arts eerst een training te volgen. Dit houdt in dat een ervaren trainer twee keer een halve dag naar de instelling komt om de artsen te laten oefenen met dossiers uit hun eigen instelling. Klik hier voor het algemene oefenmateriaal (dit betreft geen dossiers maar een aantal casussen).