SAVE Stap 4 - Actieplan opstellen

Dossier Patiëntveiligheid

Wanneer uit het dossieronderzoek een casus van vermijdbare schade is besproken in het multidisciplinaire overleg, dan kan aan de hand van de geconstateerde knelpunten en mogelijke oplossingen een actieplan worden opgesteld. Bij voorkeur zijn hier verschillende functies bij betrokken, ten minste iemand die werkzaam is in het gebied waarop de knelpunten of oplossingen van toepassing zijn.

In het actieplan wordt het volgende uiteengezet:

  • Wat zijn de knelpunten?
  • Welke maatregelen zijn er?
  • Welke acties horen bij deze maatregelen?
  • Welke ondersteuning (tijd/geld/middelen) is nodig voor deze acties?
  • Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze acties?
  • Wanneer zijn deze acties naar verwachting afgerond?
  • Wie is verantwoordelijk voor het monitoren van de vooruitgang?
Wagner, C. SAVE Stap 4 - Actieplan opstellen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 06-10-2023; geraadpleegd op 01-03-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/save-stap-4-actieplan-opstellen