Tool Advance Care Planning programma (ACP) Palliatieve zorg

Het Advanced Care Planning programma (gepubliceerd bij Koraal) is een programma dat zorgverleners van mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve zorg helpt om tijdig met cliënten en naasten hun wensen en voorkeuren bespreken.

Advance Care Planning programma (ACP)Advanced Care Planning programma (ACP)

Het Advanced Care Planning programma kent verschillende praktische handvatten die zorgverleners van mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve zorg kunnen ondersteunen bij het tijdig bespreken van de wensen en voorkeuren van cliënten en naaste(n). Op de site van ACP van Koraal wordt het programma uitgelegd en kunt u verschillende handzame documenten downloaden:

  • Gespreksformat Advance Care Planning en Corona
  • Brochure Advanced Cara Planning
  • Checklist Palliatieve Zorg
  • Tips voor een Advanced Care Planning
  • Flyer Training Advanced Care Planning
  • Informatiepakket behorende bij Training Advanced Care Planning

Advance Care Planning
Handreiking bij Programma Advanced Care Planning

Veer, A. de, Voss, H., Francke, A. Tool Advance Care Planning programma (ACP) Palliatieve zorg. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 04-06-2021; geraadpleegd op 21-01-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/tool-advance-care-planning-programma-acp-palliatieve-zorg