Tool SAVE - Methodiek in 5 stappen

Producten en dienstenSAVE - Methodiek in 5 stappen
De SAVE-methodiek bestaat uit de volgende 5 stappen:

Dossieronderzoek 1e fase Dossieronderzoek 2e fase Multidisciplinair overleg Actieplan opstellen Sturingsinformatie RvB

 

 

 • Stap 1 Dossieronderzoek 1e fase
  Met een triggerlijst screenen verpleegkundigen een selectie van cliëntendossiers. Iedere trigger is een aanwijzing voor mogelijke schade. Indien een dossier 1 of meer triggers bevat, gaat het door naar de 2e fase van het dossieronderzoek.
 • Stap 2 Dossieronderzoek 2e fase
  Een arts beoordeelt of er sprake was van zorggerelateerde en mogelijk vermijdbare schade. Dit gebeurt aan de hand van een beoordelingsformulier. Indien dit is vastgesteld, wordt de casus besproken in een multidisciplinair overleg.
   
 • Stap 3 Multidisciplinair overleg
  Bij een multidisciplinair overleg zijn artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici en niet-medisch personeel aanwezig. In dit overleg wordt de casus besproken met als doel inzicht te krijgen in de knelpunten van zorgprocessen. Wanneer knelpunten zijn vastgesteld en mogelijke maatregelen zijn aangedragen, zal na het overleg door een aantal afgevaardigden een actieplan worden opgesteld.
   
 • Stap 4 Actieplan opstellen
  Aan de hand van de knelpunten en de mogelijke maatregelen worden in het actieplan de taken en verantwoordelijkheden verdeeld.
   
 • Stap 5 Sturingsinformatie voor de RvB
  Waar het actieplan bedoeld is om zorgprocessen te verbeteren, kan de informatie zodanig worden teruggekoppeld naar de Raad van Bestuur dat het aansluit bij hun behoefte aan sturingsinformatie.


Bij SAVE -randvoorwaarden vindt u meer over de randvoorwaarden die zorginstellingen moeten creëren om de SAVE-methodiek goed te implementeren.
Bij SAVE  - Praktijkvoorbeelden leest u meer over de pilots met SAVE in de GGZ, in de VVT en in ziekenhuizen, en over de 'lessons learned' hierbij.