Nivel-cijfers Ziekten op jaarbasis - hoe gezond is Nederland?

Uit de registraties van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

We presenteren de jaarlijkse cijfers van (incidentie en prevalentie) van gezondheidsproblemen, op basis van de registraties van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, inclusief de extra gegevens van de Nivel Peilstations.

De databank van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn bevat (onder andere) de geregistreerde zorggegevens afkomstig van vele honderden huisartsen. Door aan te nemen dat mensen met klachten en aandoeningen op enig moment bij de huisarts komen, kunnen we verantwoorden dat deze cijfers een adequaat beeld geven van voorkomende ziekten, en dus de gezondheid, in Nederland.

Gegevens aanvragen voor onderzoekGegevens aanvragen voor onderzoek

Wilt u ook gegevens uit de registraties van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gebruiken voor onderzoek? Bekijk de mogelijkheden bij Informatie over gegevens aanvragen of vul direct het aanvraagformulier in.

Onze jaarcijfers ziekten en aandoeningen: als rapportage (pdf) en direct online in een tabel

De jaarlijkse cijfers over heersende ziekten en aandoeningen in Nederland vindt u als jaarlijkse rapportage in de rubriek Publicaties op deze pagina en in de tabel hieronder.

Tabel: Nivel-cijfers per ziekte per jaar

 • Jaar: de jaarcijfers over ziekten gaan terug tot 2019.
 • ICPC-code / Titel: de aandoeningen zijn gesorteerd op de ICPC-codes die huisartsen hanteren. Rechts van de code staat de titel van de aandoening (de officiële ICPC-codelijst staat onder de tabel).
 • Incidentie: het aantal nieuwe episodes van de gekozen ziekte(n) per 1000 inwoners in het gekozen jaar. U ziet links de incidentiecijfers totaal (mannen en vrouwen samen) en rechts ervan de uitsplitsing in 'man' en 'vrouw'.
 • Prevalentie: het totaal aantal personen per 1000 inwoners dat de gekozen ziekte(n) heeft in het gekozen jaar. U ziet links de prevalentiecijfers totaal (mannen en vrouwen samen) en rechts ervan de uitsplitsing in 'man' en 'vrouw'.

Onder de tabel vindt u hoe in drie stappen zelf gewenste informatie over een gezondheidsprobleem kunt vinden.

In drie stappen zelf informatie over een ziekte opzoeken in de tabel

Stap 1: Kies een ziekte

Vul rechtsboven in de tabel de medische naam in van de ziekte:

 • U kent u de medische naam van de ziekte of aandoening waarover u informatie wilt hebben: typ deze dan in in het zoekveld rechtsboven in de tabel, klik op [enter] en u komt direct bij de relevante informatie.
 • Kent u de medische naam van de ziekte of aandoening niet: open dan de ICPC-codelijst hier direct onder en scrol hier doorheen om de naam van ziekte op te zoeken; links in de lijst ziet u de ‘patiëntvriendelijke’ benaming van ziekten, rechts de medische naam (en de ICPC-code). Typ in het zoekveld rechtsboven in de tabel de medische naam (of de ICPC-code) in en u komt bij de informatie over de ziekte.
ICPC-CODELIJST
Open deze bijlage voor het opzoeken van de medische naam van ziekten / aandoeningen (en hun ICPC-code)

Links staan de patiëntvriendelijke omschrijvingen van de ziekten / aandoeningen, rechts de professionele HIS-omschrijvingen. De beschrijvingen rechts kunt u gebruiken in het zoekvenster in de tabel ‘Prevalentie en Incidentie’ hieronder.

ICPC NHG-Tabel 65-ICPC en patiëntvriendelijke titels, versie 6 - Inkijkexemplaar, mei 2022, NHG ICPC NHG HIS tabel 24 ICPC versie 10 - inkijkexemplaar, april 2022, NHG
A01 Pijn over het hele lichaam A01 Gegeneraliseerde pijn
A01.01 Pijn die lange tijd blijft A01.01 Chronische pijn
A02 Koude rillingen A02 Koude rillingen
A03 Koorts A03 Koorts
A04 Moe zijn/zwakte A04 Moeheid/zwakte
A04.01 Chronisch vermoeidheidssyndroom A04.01 Chronisch vermoeidheidssyndroom
A05 Achteruitgang A05 Algehele achteruitgang
A06 Flauwvallen A06 Flauwvallen/syncope
A07 Coma A07 Coma
A08 Zwelling A08 Zwelling [ex. K07]
A09 Problemen met zweten A09 Transpiratieproblemen
A09.01 Nachtzweten A09.01 Nachtzweten
A09.02 Plaatselijk veel zweten A09.02 Gelokaliseerd overmatig zweten
A10 Bloeding A10 Bloeding
A12 Allergie/allergische reactie A12 Allergie/allergische reactie
A12.01 Ernstige allergische reactie A12.01 Anafylactische shock
A12.02 Plotseling een dikke tong, lippen, gezicht of keel A12.02 Angioneurotisch/Quinckes oedeem
A13 Bezorgd zijn over (bij)werking medicijn A13 Bezorgdheid over (bij)werking geneesmiddel
A14 Krampen bij baby A14 Koliek bij zuigeling
A15 Vaak huilende baby A15 Overmatig huilende zuigeling
A16 Onrustige/drukke baby A16 Prikkelbare/drukke zuigeling
A17 Algemene klachten baby A17 Algemene symptomen/klachten zuigeling
A20 Gesprek levenseinde/behandelwensen A20 Gesprek levenseinde/behandelwensen
A25 Angst voor de dood A25 Angst voor de dood
A26 Angst voor kanker A26 Angst voor kanker
A27 Angst voor ziekte A27 Angst voor andere ziekte
A28 Functiebeperking/handicap A28 Functiebeperking/handicap
A29 Algemene klachten A29 Andere algemene symptomen/klachten
A29.01 Hart- en vaatziekten in familie A29.01 Hart- en vaatziekten in familie-anamnese
A29.02 Borstkanker in familie A29.02 Mammacarcinoom in familie-anamnese
A29.03 Eierstokkanker in familie A29.03 Ovariumcarcinoom in familie-anamnese
A29.04 Dikkedarmkanker in familie A29.04 Coloncarcinoom in familie-anamnese
A29.05 Diabetes in familie A29.05 Diabetes in familie-anamnese
A29.06 Hoog cholesterol in familie A29.06 Hypercholesterolemie in familie-anamnese
A29.07 DES-gebruik moeder A29.07 DES-gebruik moeder
A44 Vaccinatie/medicatie uit voorzorg A44 Immunisatie/preventieve medicatie algemeen
A49.01 Ouderenzorg A49.01 Ouderenzorg
A49.02 Beoordeling van alle medicijnen A49.02 Polyfarmacie-Medicatiebeoordeling
A50 Medicatie/recept/injectie A50 Medicatie/recept/injectie algemeen
A69 Andere reden voor contact A69 Andere reden voor contact
A69.01 Zorg voor iemand die niet meer beter wordt A69.01 Palliatieve zorg
A69.02 Uitgebreide zorg A69.02 Integrale complexe zorg
A70 Tuberculose (tbc) door het hele lichaam A70 Gegeneraliseerde tuberculose [ex. R70]
A71 Mazelen A71 Mazelen
A72 Waterpokken A72 Waterpokken
A73 Malaria A73 Malaria
A74 Rode hond A74 Rode hond
A75 Ziekte van Pfeiffer A75 Mononucleosis infectiosa
A76 Virusziekte met huiduitslag A76 Andere virusziekte met exantheem
A76.01 Zesde ziekte A76.01 Exanthema subitum/zesde ziekte
A76.02 Vijfde ziekte A76.02 Erythema infectiosum/vijfde ziekte
A76.03 Hand-voet-mondziekte A76.03 Hand-voet-mondziekte
A77 Virusziekte(n) A77 Andere virusziekte(n)
A78 Infectieziekte(n) A78 Andere infectieziekte(n)
A78.05 Ziekte van Lyme (tekenbeetziekte) A78.05 Borreliose/Lyme
A79 Kanker, onbekend waar het is ontstaan A79 Maligniteit met onbekende primaire lokalisatie
A80 Verwonding A80 Trauma/letsel
A81 Meerdere verwondingen tegelijk A81 Multiple traumata/inwendig letsels
A82 Laat gevolg van verwonding A82 Laat gevolg van letsel
A84 Vergiftiging door medicijnen A84 Geneesmiddelintoxicatie
A85 Bijwerking door medicijn A85 Geneesmiddelbijwerking
A85.01 Allergie voor medicijn A85.01 Allergie voor geneesmiddel
A85.02 Doorbraakbloeding bij anticonceptie zoals de pil A85.02 Spotting bij gebruik hormonale anticonceptie
A86 Vergiftiging A86 Intoxicatie andere chemische stof
A87 Complicatie(s) medische behandeling A87 Complicatie(s) medische behandeling
A87.01 Leven met stoma A87.01 Leven met stoma
A87.02 Transplantatie gehad A87.02 Status na transplantatie
A88 Klachten door kou/warmte/etc. A88 Schadelijk gevolg fysische factor [ex. H85]
A88.01 Wintertenen of winterhanden A88.01 Perniones
A88.02 Zonnesteek A88.02 Zonnesteek
A88.03 Reisziekte A88.03 Reisziekte
A89 Prothese/problemen door prothese A89 Aanwezigheid/gevolg prothese
A89.01 Pacemaker/interne defibrillator aanwezig A89.01 Aanwezigheid pacemaker/interne defibrillator
A90 Meerdere aangeboren afwijkingen A90 Multiple aangeboren afwijkingen
A90.01 Syndroom van Down A90.01 Syndroom van Down
A91 Afwijkende uitslag(en) onderzoek A91 Afwijkende uitslag(en) onderzoek
A91.05 Te veel suiker (glucose) in het bloed A91.05 Gestoorde glucosetolerantie
A91.06 Afwijkende schildklierwaarde A91.06 Subklinische hypothyreoïdie
A91.07 Afwijkende schildklierwaarde A91.07 Subklinische hyperthyreoïdie
A92 Infectie door een parasiet (toxoplasmose) A92 Toxoplasmose
A93 Te kleine/te vroeg geboren baby A93 Dysmatuur/prematuur/immatuur levendgeborene
A94 Ziekte rondom de geboorte A94 Perinatale morbiditeit
A95 Sterfte rondom de geboorte A95 Perinatale mortaliteit
A95.01 Doodgeboorte A95.01 Doodgeboorte
A95.02 Overlijden pasgeborene A95.02 Overlijden pasgeborene
A96 Dood/overlijden A96 Dood/overlijden [ex. A95]
A96.01 Natuurlijke dood A96.01 Natuurlijke dood
A96.02 Onnatuurlijke dood A96.02 Onnatuurlijke dood
A97 Geen ziekte A97 Geen ziekte
A97.01 Gezondheidsonderzoek A97.01 Preventief onderzoek/consult
A97.02 Kinderwens A97.02 Kinderwens
A99 Een ziekte A99 Andere gegeneraliseerde/niet gespecificeerde ziekte(n)
A99.01 Drager van een ziekte met gevaar voor zichzelf A99.01 Dragerschap met risico voor eigen persoon
A99.02 Drager van een ziekte met gevaar voor eigen kinderen/omgeving A99.02 Dragerschap met risico voor nageslacht/omgeving
B02 Vergrote lymfeklier(en) B02 Vergrote lymfeklier(en)
B03 Klachten lymfeklieren B03 Andere symptomen/klachten lymfeklieren
B04 Klachten bloed/organen die bloed maken B04 Symptomen/klachten bloed/bloedvormende organen
B25 Angst voor AIDS B25 Angst voor AIDS
B26 Angst voor kanker bloed/lymfeklieren B26 Angst voor kanker bloed/lymfestelsel
B27 Angst voor ziekte bloed/lymfeklieren B27 Angst voor andere ziekte bloed/lymfestelsel
B28 Problemen door bloed/lymfeklieren B28 Functiebeperking/handicap bloed/lymfestelsel
B29 Klachten bloed/lymfeklieren B29 Andere symptomen/klachten bloed/lymfestelsel
B70 Acute lymfeklierontsteking B70 Acute lymphadenitis
B71 Langdurige ontsteking in de lymfeklieren B71 Chronische/niet-gespecificeerde lymphadenitis
B72 Lymfeklierkanker (Ziekte van Hodgkin) B72 Ziekte van Hodgkin
B72.01 Lymfeklierkanker (Ziekte van Hodgkin) B72.01 Ziekte van Hodgkin
B72.02 Lymfeklierkanker (Non-Hodgkin) B72.02 Non-Hodgkin lymfoom
B73 Bloedkanker B73 Leukemie
B74 Kanker bloed/lymfeklieren B74 Andere maligniteit bloed/lymfestelsel
B74.01 Beenmergkanker (ziekte van Kahler) B74.01 Multipel myeloom
B75 Goedaardig/onduidelijk soort gezwel van bloed of lymfeklieren B75 Benigne/niet-gespecificeerd neoplasma bloed/lymfestelsel
B76 Gescheurde milt B76 Miltruptuur
B77 Schade aan bloed/lymfeklieren B77 Ander letsel bloed/lymfestelsel
B78 Erfelijke bloedarmoede B78 Erfelijke hemolytische anemie
B78.01 Erfelijke bloedarmoede (thalassemie) B78.01 Thalassemie
B78.02 Erfelijke bloedarmoede (sikkelcelziekte) B78.02 Sikkelcelanemie
B78.03 Erfelijke bloedarmoede door tekort van het eiwit G6PD B78.03 Anemie door G6PD-deficiëntie
B79 Aangeboren afwijking aan bloed/lymfeklieren B79 Andere aangeboren afwijking bloed/lymfestel
B80 Bloedarmoede door tekort aan ijzer B80 IJzergebrekanemie
B81 Bloedarmoede door tekort aan vitamine B12/foliumzuur B81 Pernicieuze/foliumzuurdeficiëntie-anemie
B81.01 Bloedarmoede door tekort aan foliumzuur B81.01 Foliumzuurdeficiëntie-anemie
B81.02 Bloedarmoede door tekort aan vitamine B12 B81.02 Vitamine B12-deficiëntie-anemie
B82 Bloedarmoede B82 Andere/niet-gespecificeerde anemie
B83 Blauwe plekken/onverwachte of moeilijk te stoppen bloedingen B83 Purpura/stollingsstoornis/afwijkende trombocyten
B83.01 Erfelijke bloedziekte (hemofilie A/B) B83.01 Hemofilie A/B
B83.02 Erfelijke ziekte van de bloedstolling met een tekort aan bloedplaatjes (ITP) B83.02 Idiopathische trombocytopenische purpura (ITP)
B83.06 Grotere kans op een bloedstolsel (propje in het bloed) B83.06 Verhoogde stollingsneiging
B84 Afwijking witte bloedcellen B84 Afwijking leukocyten
B85 Onverklaarde afwijking bloedonderzoek B85 Onverklaarde afwijking bloedonderzoek
B86 Afwijkingen in het bloed B86 Andere hematologische afwijking(en)
B86.01 Verhoogde ontstekingswaarde van het bloed (bezinkingssnelheid) B86.01 Verhoogde BSE
B87 Vergrote milt B87 Splenomegalie
B90 HIV/AIDS B90 HIV-infectie (AIDS/ARC)
B90.01 HIV zonder klachten B90.01 Seropositief zonder symptomen
B90.02 AIDS B90.02 AIDS/ARC
B99 Ziekte bloed/lymfeklieren/milt B99 Andere ziekte(n) bloed/lymfestelsel/milt
B99.01 Ophoping van lymfevocht B99.01 Lymfoedeem
B99.02 Ziekte met ontstekingen (sarcoïdose) B99.02 Sarcoïdosis
D01 Krampen of pijn in de buik D01 Gegeneraliseerde buikpijn/buikkrampen
D02 Maagpijn D02 Maagpijn
D03 Brandend maagzuur D03 Zuurbranden
D04 Pijn anus/endeldarm D04 Pijn anus/rectum
D05 Jeuk rondom de anus D05 Perianale jeuk
D06 Plaatselijke buikpijn D06 Andere gelokaliseerde buikpijn
D08 Veel winden laten/opgeblazen gevoel/boeren D08 Flatulentie/meteorisme/boeren
D09 Misselijk zijn D09 Misselijkheid
D10 Overgeven D10 Braken
D11 Diarree D11 Diarree
D12 Verstopping D12 Obstipatie
D13 Geelzucht D13 Geelzucht
D14 Overgeven van bloed D14 Haematemesis
D15 Zwarte plakkerige ontlasting D15 Melaena
D16 Bloedverlies uit de anus D16 Rectaal bloedverlies
D17 Ongewild verlies van ontlasting D17 Incontinentie voor ontlasting
D18 Verandering ontlasting/ontlastingspatroon D18 Verandering ontlasting/defecatiepatroon
D19 Klachten tanden/tandvlees D19 Symptomen/klachten tanden/tandvlees
D20 Klachten mond/tong/lippen D20 Symptomen/klachten mond/tong/lippen/speekselklieren
D21 Slikproblemen D21 Slikproblemen
D22 Wormpjes/andere parasieten D22 Wormen/andere parasieten
D22.01 Wormpjes D22.01 Enterobiasis
D22.02 Spoelworm D22.02 Ascariasis
D22.03 Lintworm D22.03 Taeniasis
D24 Gezwel in de buik D24 Zwelling in de buik
D25 Verandering omvang/uitzetting buik D25 Verandering omvang/uitzetting buik
D26 Angst voor kanker maag-darmstelsel D26 Angst voor kanker spijsverteringsorganen
D27 Angst voor ziekte maag-darmstelsel D27 Angst voor andere ziekte spijsverteringsorganen
D28 Problemen met maag-darmstelsel D28 Functiebeperking/handicap spijsverteringsorganen
D29 Klachten maag-darmstelsel D29 Andere symptomen/klachten spijsverteringsorganen
D29.01 Ophoping van vocht in buikholte D29.01 Ascites
D70 Diarree door bacterie of parasiet D70 Infectieuze diarree, dysenterie
D70.01 Darminfectie door Salmonella-bacterie D70.01 Salmonella-darminfectie
D70.02 Darminfectie door bacterie D70.02 Shigella-/Yersinia-/Campylobacter-darminfectie
D70.03 Darmontsteking door Giardia-parasiet D70.03 Giardiasis
D70.04 Darmontsteking door Amoebe-parasiet D70.04 Amoebiasis
D71 Bof D71 Bof
D72 Ontsteking van de lever door virus (hepatitis) D72 Virus hepatitis
D72.01 Ontsteking van de lever door virus (hepatitis A) D72.01 Acute hepatitis A
D72.02 Ontsteking van de lever door virus (hepatitis B) D72.02 Acute hepatitis B
D72.03 Ontsteking van de lever door virus (hepatitis C) D72.03 Acute hepatitis C
D72.04 Drager hepatitis B/langdurige ontsteking van de lever door virus (hepatitis B) D72.04 Drager hepatitis B/chronische hepatitis B
D72.05 Drager hepatitis C/langdurige ontsteking van de lever door virus (hepatitis C) D72.05 Drager hepatitis C/chronische hepatitis C
D73 Maag-darminfectie D73 Veronderstelde gastro-intestinale infectie
D74 Maagkanker D74 Maligniteit maag
D75 Dikkedarmkanker/endeldarmkanker D75 Maligniteit colon/rectum
D76 Alvleesklierkanker D76 Maligniteit pancreas
D77 Kanker maag-darmstelsel D77 Andere/niet-gespecif.maligniteit spijsverteringsorganen
D77.01 Slokdarmkanker D77.01 Maligniteit oesofagus
D77.02 Speekselklierkanker D77.02 Maligniteit speekselklieren
D77.03 Lip-/mond-/tongkanker D77.03 Maligniteit lip/mond/tong
D77.04 Kanker in de lever/galblaas/galwegen D77.04 Maligniteit lever/galblaas/galwegen
D78 Goedaardig gezwel in het maag-darmstelsel D78 Benigne neoplasma spijsverteringsorganen
D78.01 Erfelijke ziekte met bultjes (poliepen) in de dikke darm D78.01 Familiaire polyposis coli
D79 Vreemd voorwerp via mond/anus D79 Corpus alienum via mond/anus
D80 Schade aan maag-darmstelsel D80 Ander letsel spijsverteringsorganen
D81 Aangeboren afwijking(en) maag-darmstelsel D81 Aangeboren afwijking(en) spijsverteringsorganen
D81.01 Hazenlip/gespleten lip/gespleten verhemelte D81.01 Sluitingsdefect lip/kaak/verhemelte
D81.02 Te kort tongriempje D81.02 Te kort tongriempje
D81.03 Vernauwing maaguitgang D81.03 Pylorusstenose
D81.04 Uitstulping dunne darm D81.04 Meckel's divertikel
D82 Ziekte tanden/tandvlees D82 Ziekte tanden/tandvlees
D82.01 Ontsteking tandvlees D82.01 Gingivitis
D82.02 Probleem met het kaakgewricht D82.02 Temporomandibulair gewrichtsprobleem
D83 Ziekte mond/tong/lippen/speekselklieren D83 Ziekte mond/tong/lippen/speekselklieren
D83.01 Ontsteking speekselklier/speekselstenen D83.01 Sialoadenitis/sialolithiasis
D83.02 Pijnlijke zweertjes in de mond (aften) D83.02 Aften
D83.03 Ontsteking mondhoeken D83.03 Perleche/cheilitis angularis
D84 Ziekte slokdarm D84 Ziekte oesofagus
D84.01 Uitstulping slokdarm D84.01 Divertikel oesofagus
D84.02 Omhoogkomen van maagzuur in slokdarm D84.02 Oesofagale reflux zonder oesofagitis
D84.03 Ontsteking van de slokdarm door het omhoog komen van maagzuur D84.03 Oesofagale reflux met oesofagitis
D84.05 Vernauwing slokdarm D84.05 Oesofagusstenose
D84.06 Slokdarm waarbij het slijmvlies is veranderd (Barrett-slokdarm) D84.06 Barrett oesofagus
D85 Zweer twaalfvingerige darm D85 Ulcus duodeni
D86 Maagzweer D86 Ander ulcus pepticum
D86.01 Maagzweer D86.01 Ulcus ventriculi
D87 Probleem met maag D87 Stoornis maagfunctie
D87.01 Ontsteking maag/twaalfvingerige darm D87.01 Gastritis/duodenitis
D87.02 Maagklachten D87.02 Dyspepsie/indigestie
D88 Blindedarmontsteking D88 Appendicitis
D89 Liesbreuk D89 Hernia inguinalis
D90 Middenrifbreuk D90 Hernia diafragmatica/hiatus
D91 Uitstulping in de buik (buikwandbreuk) D91 Andere hernia abdominalis
D91.01 Dijbreuk D91.01 Hernia femoralis
D91.02 Navelbreuk D91.02 Hernia umbilicalis
D91.03 Littekenbreuk D91.03 Hernia cicatricalis
D92 (Ontstoken) dikke darm uitstulpingen D92 Diverticulose/diverticulitis
D93 Prikkelbare darm syndroom D93 Prikkelbare darm syndroom
D94 Langdurige ontsteking in de darm D94 Colitis ulcerosa/chronische enteritis (regionalis)
D94.01 Langdurige ontsteking in de darm (colitis ulcerosa) D94.01 Colitis ulcerosa
D94.02 Langdurige ontsteking in de dunne darm (ziekte van Crohn) D94.02 Ziekte van Crohn
D95 Anusscheurtjes/holte met pus naast de anus, ontstaan door een ontsteking D95 Fissura ani/perianaal abces
D95.01 Anusscheurtjes/anuskloofjes D95.01 Fissura ani
D95.02 Onnatuurlijk gangetje (fistel) bij de anus D95.02 Fistula ani
D95.03 Holte met pus naast de anus, ontstaan door een ontsteking D95.03 Perianaal abces
D96 Vergroting lever D96 Hepatomegalie
D97 Levercirrose (de lever werkt niet goed)/andere leverziekte D97 Cirrose/andere leverziekte
D97.04 Levercirrose (de lever werkt niet goed) D97.04 Cirrose
D97.05 Vetophoping in de lever (leververvetting) D97.05 Leversteatose
D98 Ontsteking galblaas/galstenen D98 Cholecystitis/cholelithiasis
D98.01 Ontsteking galblaas D98.01 Cholecystitis
D98.02 Ontsteking galgang D98.02 Cholangitis
D98.03 Galstenen D98.03 Cholelithiasis zonder -itis
D99 Ziekte maag-darmstelsel D99 Andere ziekte(n) spijsverteringsorganen
D99.01 Verstopte darm/darmafsluiting D99.01 Niet-gespecificeerde ileus
D99.02 Darminstulping D99.02 Invaginatie
D99.03 Ontsteking buikvlies D99.03 Peritonitis
D99.04 Ontsteking alvleesklier D99.04 Pancreatitis
D99.05 Verklevingen in de darmen D99.05 Darmadhesies
D99.06 Overgevoelig voor gluten (coeliakie) D99.06 Coeliakie
D99.07 Overgevoelig voor koemelk D99.07 Koemelkallergie
F01 Pijn oog F01 Pijn oog
F02 Rood oog F02 Rood oog
F03 Afscheiding uit oog F03 Afscheiding uit oog
F03.01 Tranende ogen F03.01 Tranende ogen
F04 Zwevende vlekjes in het oog/flitsen/flikkeringen F04 Mouches volantes/flitsen/flikkeringen
F05 Problemen met zien F05 Andere visussymptomen/-klachten [ex. F94]
F13 Afwijkend gevoel aan oog F13 Afwijkend gevoel aan oog
F14 Afwijkende oogbewegingen F14 Afwijkende oogbewegingen
F15 Afwijkend uiterlijk oog F15 Afwijkend aspect oog
F16 Klachten oogleden F16 Symptomen/klachten oogleden
F17 Klachten van bril F17 Symptomen/klachten van bril
F18 Klachten van contactlens F18 Symptomen/klachten van contactlens
F27 Angst voor ziekte oog F27 Angst voor ziekte oog
F28 Problemen met of rond het oog F28 Functiebeperking/handicap oog/adnexen
F29 Klachten van of rond het oog F29 Andere symptomen/klachten oog/adnexen
F70 Ontsteking van het slijmvlies in het oog door een infectie F70 Infectieuze conjunctivitis
F70.01 Ontsteking van het slijmvlies in het oog door een bacterie F70.01 Bacteriële conjunctivitis
F70.02 Ontsteking van het slijmvlies in het oog door een virus F70.02 Virale conjunctivitis
F71 Ontsteking van het slijmvlies in het oog door een allergie of andere oorzaak F71 Allergische/niet-gespecificeerde conjunctivitis
F71.01 Ontsteking van het slijmvlies in het oog door een allergie F71.01 Allergische conjunctivitis
F72 Ontsteking ooglidrand/knobbeltje (strontje of hagelkorreltje) in ooglid F72 Blepharitis/hordeolum/chalazion
F72.01 Ontsteking ooglidrand F72.01 Blepharitis
F72.02 Ontsteking ooglid (strontje) F72.02 Hordeolum
F72.03 Knobbeltje in ooglid (hagelkorreltje) F72.03 Chalazion
F73 Ontsteking van of rond het oog F73 Andere infectie/ontsteking oog/adnexen [ex. F85,F86]
F73.01 Ontsteking van de traanzak in het oog F73.01 Dacryocystitis
F73.02 Ontsteking van het hoornvlies in het oog F73.02 Keratitis (incl herpes zonder ulcus)
F73.03 Ontsteking van de iris F73.03 Iridocyclitis
F74 Gezwel in of rond het oog F74 Neoplasma oog/adnexen
F74.01 Kanker in of rond het oog F74.01 Maligniteit oog/adnexen
F74.02 Goedaardig gezwel in of rond het oog F74.02 Benigne neoplasma oog/adnexen
F75 Kneuzing/bloeding van of rond het oog F75 Kneuzing/bloeding oog/adnexen
F75.01 Gesprongen bloedvaatje oogwit F75.01 Subconjunctivale bloeding
F75.02 Blauw oog F75.02 Blauw oog
F76 Vreemd voorwerp in oog F76 Corpus alienum oog
F79 Schade aan of rond het oog F79 Ander letsel oog/adnexen
F79.01 Lasogen/sneeuwblindheid F79.01 Lasogen/sneeuwblindheid
F79.02 Beschadiging van het hoornvlies in het oog F79.02 Cornea-erosie
F80 Verstopping traanbuis baby F80 Stenose traankanaal zuigeling
F81 Aangeboren afwijking(en) van of rond het oog F81 Andere aangeboren afwijking(en) oog/adnexen
F82 Loslating van het netvlies in het oog F82 Netvliesloslating
F83 Beschadiging van het netvlies in het oog F83 Retinopathie
F83.01 Beschadiging van het oognetvlies door diabetes F83.01 Diabetische retinopathie
F83.02 Beschadiging oognetvlies door hoge bloeddruk F83.02 Hypertensieve retinopathie
F84 Slijtage van het netvlies in het oog F84 Maculadegeneratie
F85 Zweer op het hoornvlies in het oog F85 Ulcus corneae
F85.01 Ontsteking van het oog door herpesvirus F85.01 Keratitis dendritica
F86 Langdurige ontsteking oog door chlamydia (een soa) F86 Trachoom
F91 Problemen met scherp zien F91 Refractie afwijking(en)
F91.01 Dichtbij niet goed kunnen zien door ouder worden (ouderdomsverziendheid) F91.01 Presbyopie
F91.02 Dichtbij niet goed kunnen zien (verziend) F91.02 Hypermetropie
F91.03 Ver weg niet goed kunnen zien (bijziend) F91.03 Myopie
F91.04 Dichtbij en ver weg niet goed kunnen zien (cilinder) F91.04 Astigmatisme
F92 Staar F92 Cataract/staar
F92.01 Ouderdomsstaar F92.01 Seniel cataract
F93 Verhoogde oogdruk / verhoogde oogdruk met schade oogzenuw (glaucoom) F93 Glaucoom/verhoogde oogdruk
F93.01 Verhoogde oogdruk zonder schade oogzenuw F93.01 Verhoogde oogdruk zonder (bekend) glaucoom
F93.02 (Plotseling) verhoogde oogdruk met schade oogzenuw (glaucoom) F93.02 Primair gesloten kamerhoek glaucoom/acuut glaucoom
F93.03 Verhoogde oogdruk met schade oogzenuw (glaucoom) F93.03 Primair open kamerhoek glaucoom/glaucoma simplex
F93.04 Verhoogde oogdruk met schade oogzenuw (glaucoom) door andere ziekte F93.04 Secundair glaucoom
F94 Blind zijn F94 Blindheid (elke graad/vorm)
F95 Scheelzien F95 Strabismus/scheelzien
F99 Ziekte van of rond het oog F99 Andere ziekte(n) oog/adnexen
F99.01 Gele vetbultjes rond de ogen F99.01 Xanthelasma(ta) palpebrae
F99.02 Overhangende oogleden F99.02 Blepharochalasis
F99.03 Naar binnen/buiten gedraaid ooglid F99.03 Entropion/ectropion
F99.04 Groei van slijmvlies over het oog (vleugelvlies) F99.04 Pterygium
F99.05 Ontsteking oogwit F99.05 Scleritis/episcleritis
F99.06 Droge ogen F99.06 Insufficiënte traanfilm
F99.07 Loslaten van het glasvocht in het oog F99.07 Achtersteglasvochtmembraanloslating
H01 Oorpijn H01 Oorpijn
H02 Gehoorklachten H02 Gehoorklachten [ex. H84,H85,H86]
H03 Oorsuizen H03 Oorsuizen/tinnitus
H04 Afscheiding uit oor H04 Afscheiding uit oor
H05 Bloed in/uit oor H05 Bloed in/uit oor
H13 Verstopt gevoel oor H13 Verstopt gevoel oor
H15 Ontevreden/bezorgd over oor H15 Ontevreden/bezorgd over aspect oor
H15.01 Flapoor/afstaand oor H15.01 Flapoor/afstaand oor
H27 Angst voor ziekte oor H27 Angst voor ziekte oor
H28 Problemen met het oor H28 Functiebeperking/handicap oor
H29 Klachten oor H29 Andere symptomen/klachten oor
H70 Ontsteking van de gehoorgang H70 Otitis externa
H71 Ontsteking middenoor/trommelvlies H71 Otitis media acuta/myringitis
H72 Vocht achter trommelvlies (slijmoor) H72 Otitis media met effusie
H73 Niet goed werken van de buis van Eustachius H73 Tubair catarre/tubastenose
H74 Langdurige ontsteking van het middenoor/andere oorinfectie H74 Chronische otitis media/andere infectie oor
H74.01 Langdurige ontsteking van het middenoor H74.01 Chronische otitis media
H74.02 Ontsteking van het bot achter het oor H74.02 Mastoïditis
H74.03 Goedaardig gezwel/'parelgezwel' middenoor H74.03 Cholesteatoom
H75 Gezwel oor H75 Neoplasma oor
H75.01 Oorkanker H75.01 Maligniteit oor
H75.02 Goedaardig gezwel oor H75.02 Benigne neoplasma oor
H76 Vreemd voorwerp in oor H76 Corpus alienum in oor
H77 Gescheurd trommelvlies H77 Perforatie trommelvlies [ex. H71]
H78 Oppervlakkige schade oor H78 Oppervlakkig letsel oor
H79 Schade oor H79 Ander letsel oor
H80 Aangeboren afwijking(en) oor H80 Aangeboren afwijking(en) oor
H81 Veel oorsmeer H81 Overmatig cerumen
H82 Duizelig zijn/ontsteking evenwichtsorgaan H82 Vertigosyndroom/labyrinthitis [ex. N17]
H82.01 Ziekte met duizelig zijn, slecht horen en oorsuizen (ziekte van Ménière) H82.01 Ziekte/syndroom van Menière
H82.02 Duizelig zijn door ontsteking evenwichtsorgaan H82.02 Labyrinthitis/vestibulitis
H82.03 Duizelig zijn door bewegen of andere houding hoofd (BPPD) H82.03 Benigne paroxysmale positie duizeligheid
H83 Steeds slechter kunnen horen door botgroei in het middenoor H83 Otosclerose
H84 Slechter horen door ouderdom H84 Presbyacusis
H85 Lawaaidoofheid H85 Akoestisch letsel/lawaaidoofheid
H86 Doof zijn/slecht horen H86 Doofheid/slechthorendheid
H99 Ziekte oor H99 Andere ziekte(n) oor
K01 Pijn door problemen met hart K01 Pijn toegeschreven aan hart
K02 Drukkend/beklemmend gevoel door problemen met hart K02 Druk/beklemming toegeschreven aan hart [ex. R02]
K03 Pijn door problemen met hart en bloedvaten K03 Andere pijn toegeschreven aan hartvaatstelsel
K04 Hartkloppingen K04 Hartkloppingen/bewust van hartslag
K05 Onregelmatige hartslag K05 Andere afwijkende/onregelmatige hartslag
K06 Opgezette bloedvaten K06 Opgezette aderen
K07 Gezwollen enkels/vocht in de enkels K07 Gezwollen enkels/enkeloedeem
K24 Angst voor hartaanval K24 Angst voor hartaanval
K25 Angst voor hoge bloeddruk K25 Angst voor hoge bloeddruk
K27 Angst voor hart- en vaatziekte K27 Angst voor andere ziekte hartvaatstelsel
K28 Problemen met hart en bloedvaten K28 Functiebeperking/handicap hartvaatstelsel
K29 Klachten hart en bloedvaten K29 Andere symptomen/klachten hartvaatstelsel
K29.01 Blauwe kleur van de huid K29.01 Cyanose
K29.02 Koude handen en voeten K29.02 Koude extremiteiten/acra
K49.01 Voorkomen van hart- en vaatziekten K49.01 CVRM
K70 Infectie hart en bloedvaten K70 Infectieziekte hartvaatstelsel
K71 Plotselinge ontsteking van een gewricht met of zonder hartproblemen K71 Acuut reuma/reumatische hartziekte
K71.01 Plotselinge ontsteking van een gewricht K71.01 Acuut reuma zonder hartziekte
K71.02 Hartproblemen door een plotselinge ontsteking van een gewricht K71.02 Acuut reuma met hartziekte
K72 Gezwel aan hart en bloedvaten K72 Neoplasma hartvaatstelsel
K72.01 Kanker van hart en bloedvaten K72.01 Maligniteit hartvaatstelsel
K72.02 Goedaardig gezwel hart en bloedvaten K72.02 Benigne neoplasma hartvaatstelsel
K73 Aangeboren afwijking(en) hart en bloedvaten K73 Aangeboren afwijking(en) hartvaatstelsel
K73.01 Gaatje in tussenschot boezems in het hart K73.01 Atriumseptumdefect (ASD)
K73.02 Gaatje in tussenschot kamers in het hart K73.02 Ventrikelseptumdefect (VSD)
K74 Pijn en drukkend gevoel op de borst doordat het hart te weinig zuurstof krijgt K74 Angina pectoris
K74.01 Pijn en drukkend gevoel op de borst doordat het hart te weinig zuurstof krijgt K74.01 Instabiele angina pectoris
K74.02 Pijn en drukkend gevoel op de borst doordat het hart te weinig zuurstof krijgt K74.02 Stabiele angina pectoris
K75 Hartaanval (hartinfarct) K75 Acuut myocardinfarct
K76 Beschadiging van het hart door zuurstoftekort K76 Andere/chronische ischemische hartziekte
K76.01 Aderverkalking bloedvaten bij het hart K76.01 Coronairsclerose
K76.02 Hartaanval (hartinfarct) in het verleden K76.02 Vroeger myocardinfarct (> 4 wkn geleden)
K77 Minder goed pompen van het hart (hartfalen) K77 Decompensatio cordis
K77.01 Plotseling minder goed pompen van het hart met erg moe en benauwd zijn K77.01 Acute decompensatio cordis/astma cardiale
K77.03 Minder goed pompen van het hart (hartfalen) met normale knijpkracht K77.03 Hartfalen met behouden linkerventrikelejectiefractie
K77.04 Minder goed pompen van het hart (hartfalen) met verminderde knijpkracht K77.04 Hartfalen met matige of verminderde linkerventrikelejectiefractie
K78 Hartritmestoornis met een snelle hartslag (boezemfibrilleren of boezemfladderen) K78 Boezemfibrilleren/-fladderen
K79 Aanvallen van een snelle hartslag K79 Paroxysmale tachycardie
K79.01 Snelle hartslag K79.01 Supraventriculaire tachycardie
K79.02 Snelle hartslag K79.02 Ventriculaire tachycardie
K80 Hartbonzen/extra hartslagen K80 Ectopische slagen/extrasystolen
K80.01 Hartbonzen/extra hartslagen K80.01 Supraventriculaire extrasystolen
K80.02 Hartbonzen/extra hartslagen K80.02 Ventriculaire extrasystolen
K80.03 Hartritmestoornis (sick-sinus-syndroom) K80.03 Sick sinus syndroom
K81 Hartruis K81 Hartgeruis
K82 Minder goed werken van het hart door een te hoge druk in de longen K82 Cor pulmonale
K83 Afwijking hartklep (niet door reuma) K83 Niet-reumatische klepaandoening
K83.01 Vernauwing aortaklep in het hart K83.01 Aortastenose
K83.02 Lekkende hartklep K83.02 Mitralisinsufficiëntie
K84 Hartziekte(n) K84 Andere hartziekte(n)
K84.01 Aangeboren ziekte met een te snelle hartslag (Wolff-Parkinson-White-syndroom) K84.01 WPW-syndroom
K84.02 Hartritmestoornis (AV-blok) K84.02 Atrioventriculair blok
K84.03 Hartspierziekte K84.03 Cardiomyopathie
K84.07 Erfelijke hartritmestoornis (lange-QT-syndroom) K84.07 Lang QT interval syndroom (LQTS)
K85 Verhoogde bloeddruk K85 Verhoogde bloeddruk [ex. K86,K87]
K86 Hoge bloeddruk K86 Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging
K87 Hoge bloeddruk met orgaanbeschadiging/hoge bloeddruk met bekende oorzaak K87 Hypertensie met orgaanbeschadiging/secundaire hypertensie
K88 Duizelig voelen bij het overeind komen K88 Orthostatische hypotensie
K89 TIA K89 Passagère cerebrale ischemie/TIA
K90 Beroerte (CVA) K90 Cerebrovasculair accident (CVA)
K90.01 Hersenbloeding in de vliezen tussen de hersenen en de schedel K90.01 Subarachnoïdale bloeding
K90.02 Hersenbloeding K90.02 Intracerebrale bloeding
K90.03 Herseninfarct K90.03 Cerebraal infarct
K91 Slagaderverkalking K91 Atherosclerose [ex. K76,K90]
K92 Ziekte bloedvaten K92 Andere ziekte(n) perifere arteriën
K92.01 Etalagebenen K92.01 Claudicatio intermittens
K92.02 Vingers en tenen zijn wit, koud en hebben geen gevoel (fenomeen van Raynaud) K92.02 Syndroom van Raynaud
K92.03 Ontsteking bloedvaten (ziekte van Buerger) K92.03 Ziekte van Buerger
K93 Longembolie/longinfarct K93 Longembolie/longinfarct
K94 Ontsteking/verstopping bloedvat K94 Thrombophlebitis/flebotrombose
K94.01 Bloedprop in een bloedvat in het been (trombosebeen) K94.01 Diepe veneuze trombose benen
K94.02 Ontsteking ader K94.02 Oppervlakkige thrombophlebitis
K95 Spataders K95 Varices benen [ex. S97]
K96 Aambeien K96 Hemorroïden
K99 Ziekte hart en bloedvaten K99 Andere ziekte(n) hartvaatstelsel
K99.01 Verwijding buikslagader K99.01 Aneurysma aorta
K99.02 Spataders slokdarm K99.02 Slokdarmvarices
K99.03 Spatader in de balzak K99.03 Varicocele
K99.04 Langdurige problemen aan bloedvaten in benen K99.04 Chronisch veneuze insufficiëntie
K99.05 Ontsteking bloedvat aan zijkant voorhoofd K99.05 Arteriitis temporalis met/zonder polymyalgia rheumatica
K99.06 Problemen met de bloedvaten door diabetes K99.06 Perifere diabetische angiopathie
L01 Klachten nek L01 Nek symptomen/klachten [ex. N01]
L02 Klachten rug L02 Rug symptomen/klachten
L03 Pijn lage rug zonder uitstraling L03 Lage-rugpijn zonder uitstraling [ex. L86]
L04 Klachten borstkas L04 Borstkas symptomen/klachten
L05 Klachten zij L05 Flank symptomen/klachten
L06 Klachten oksel L06 Oksel symptomen/klachten
L07 Klachten kaak(gewricht) L07 Kaak(gewricht) symptomen/klachten
L08 Klachten schouder L08 Schouder symptomen/klachten
L09 Klachten arm L09 Arm symptomen/klachten
L10 Klachten elleboog L10 Elleboog symptomen/klachten
L11 Klachten pols L11 Pols symptomen/klachten
L12 Klachten hand/vinger L12 Hand/vinger symptomen/klachten
L13 Klachten heup L13 Heup symptomen/klachten
L14 Klachten been/dijbeen L14 Been/dijbeen symptomen/klachten
L15 Klachten knie L15 Knie symptomen/klachten
L16 Klachten enkel L16 Enkel symptomen/klachten
L17 Klachten voet/teen L17 Voet/teen symptomen/klachten
L17.01 Pijn in voorvoet L17.01 Metatarsalgie
L18 Spierpijn L18 Spierpijn
L18.01 Fibromyalgie L18.01 Fibromyalgie
L19 Klachten meerdere spieren L19 Symptomen meerdere/niet-gespecificeerde spieren
L20 Klachten meerdere gewrichten L20 Symptomen meerdere/niet-gespecificeerde gewrichten
L26 Angst voor kanker botten, spieren en gewrichten L26 Angst voor kanker bewegingsapparaat
L27 Angst voor ziekte botten, spieren en gewrichten L27 Angst voor andere ziekte bewegingsapparaat
L28 Problemen met botten, spieren en gewrichten L28 Functiebeperking/handicap bewegingsapparaat
L29 Klachten botten, spieren en gewrichten L29 Andere/meerdere symptomen/klachten bewegingsapparaat
L49.01 Voorkomen van botbreuken L49.01 Fractuurpreventie
L70 Infectie botten, spieren en gewrichten L70 Infectieziekte bewegingsapparaat
L70.01 Ontsteking van het bot, beenvlies of beenmerg L70.01 Osteomyelitis
L70.02 Ontsteking in een gewricht door bacterie L70.02 Septische arthritis
L71 Gezwel in botten, spieren en gewrichten L71 Neoplasma bewegingsapparaat
L71.01 Kanker in botten, spieren en gewrichten L71.01 Maligniteit bewegingsapparaat
L71.02 Goedaardig gezwel in botten, spieren en gewrichten L71.02 Benigne neoplasma bewegingsapparaat
L72 Gebroken onderarm L72 Fractuur radius/ulna
L73 Gebroken onderbeen L73 Fractuur tibia/fibula
L74 Gebroken hand/voet L74 Fractuur hand/voet
L74.01 Gebroken vingers L74.01 Fractuur ossa phalanges hand
L74.02 Gebroken tenen L74.02 Fractuur ossa phalanges voet
L75 Gebroken bovenbeen L75 Fractuur femur
L75.01 Gebroken heup L75.01 Fractuur collum femoris
L76 Botbreuk L76 Andere fractuur
L76.01 Gebroken schedel L76.01 Fractuur schedel
L76.02 Gebroken neus L76.02 Fractuur neus
L76.03 Gebroken sleutelbeen L76.03 Fractuur clavicula
L76.04 Gebroken bovenarm L76.04 Fractuur humerus
L76.05 Gebroken rib L76.05 Fractuur rib
L76.06 Gebroken wervel L76.06 Fractuur wervelkolom
L76.07 Gebroken bekken L76.07 Fractuur bekken
L76.08 Gebroken knieschijf L76.08 Fractuur patella
L77 Verstuikte enkel L77 Verstuiking/distorsie enkel
L78 Verstuikte knie L78 Verstuiking/distorsie knie
L79 Verstuiking L79 Andere verstuiking/distorsie
L79.01 Whiplash van de nek L79.01 Whiplashtrauma cervicale wervelkolom
L80 Uit de kom/bijna uit de kom L80 Luxatie/subluxatie
L80.01 Schouder (bijna) uit de kom L80.01 (Sub)luxatie schouder
L80.02 Kaak (bijna) uit de kom L80.02 (Sub)luxatie kaakgewricht
L80.03 Vinger (bijna) uit de kom L80.03 (Sub)luxatie vinger
L80.04 Sleutelbeen (bijna) uit de kom L80.04 (Sub)luxatie acromio-claviculair gewricht
L80.05 Elleboog (bijna) uit de kom (zondagsarmpje) L80.05 (Sub)luxatie radiuskop/zondagsarmpje
L81 Schade aan bot, spieren en gewrichten L81 Ander letsel bewegingsapparaat
L81.01 Scheurtje in de spier (zweepslag) L81.01 Coup de fouet/zweepslag
L81.02 Gekneusde rib L81.02 Ribcontusie
L82 Aangeboren afwijking(en) botten, spieren en gewrichten L82 Aangeboren afwijking(en) bewegingsapparaat
L82.01 Aangeboren afwijking aan de heup L82.01 Aangeboren heupluxatie/heupdysplasie
L82.02 Verborgen open rug L82.02 Spina bifida occulta
L82.03 Extra rib in de hals (halsrib) L82.03 Halsrib
L82.04 Klompvoet L82.04 Klompvoet
L83 Klachten door problemen met nekwervels L83 Syndroom cervicale wervelkolom
L83.01 Nekhernia L83.01 Hernia cervicalis
L84 Stijve, pijnlijke gewrichten in nek en rug doordat het kraakbeen dunner wordt L84 Artrose/spondylose wervelkolom
L84.01 Stijve, pijnlijke gewrichten doordat het kraakbeen dunner wordt L84.01 Artrose/spondylose
L84.02 Wervelbeschadiging/verschoven wervels L84.02 Spondylolyse/-listhesis
L85 Niet aangeboren afwijking wervelkolom L85 Verworven afwijking(en) wervelkolom
L85.01 Verkromming van de rug L85.01 Scoliose
L86 Lage rugpijn met uitstraling L86 Lage-rugpijn met uitstraling
L86.01 Hernia (borstwervelkolom/lage rug) L86.01 HNP (thoracaal/lumbaal)
L87 Bobbeltje aan pols, vinger of voet L87 Ganglion gewricht/pees
L88 Reuma/gewrichtsontstekingen L88 Reumatoïde artritis/verwante aandoening(en)
L88.01 Reuma (gewrichtsontsteking) L88.01 Reumatoïde artritis
L88.02 Gewrichtsontsteking aan rug en bekken (ziekte van Bechterew) L88.02 Morbus Bechterew (spondylitis ankylopoetica)
L89 Stijve, pijnlijke gewrichten in de heup (artrose van de heup) L89 Coxartrose
L90 Stijve, pijnlijke gewrichten in de knie (knie-artrose) L90 Gonartrose
L91 Stijve, pijnlijke gewrichten doordat het kraakbeen dunner wordt L91 Andere artrose/verwante aandoening(en)
L92 Schouderklachten L92 Schoudersyndroom/PHS
L93 Tennisarm L93 Epicondylitis lateralis
L94 Groeiprobleem knie/ziekte van bot en kraakbeen L94 Osgood-Schlatter/andere osteochondropathie
L94.01 Afgestorven en loslatend stukje kraakbeen/bot (meestal in knie) L94.01 Osteochondritis dissecans
L94.02 Groeiprobleem knie (ziekte van Osgood-Schlatter) L94.02 Ziekte van Osgood-Schlatter
L94.03 Afgegleden heupkop L94.03 Epifysiolyse femurkop
L94.04 Ziekte heup waarbij de heupkop vervormt (ziekte van Legg-Calvé-Perthes) L94.04 Ziekte van Legg-Calvé-Perthes
L95 Botontkalking L95 Osteoporose
L95.01 Lichte botontkalking L95.01 Osteopenie
L95.02 Botontkalking L95.02 Osteoporose
L96 Plotselinge schade aan de meniscus/kniebanden L96 Acuut letsel meniscus/kniebanden
L96.01 Gescheurde meniscus L96.01 Meniscusscheur (lat./med.)
L96.02 Schade aan de kruisbanden L96.02 Letsel lig. cruciata (anterior/posterior)
L96.03 Schade aan de kniebanden aan de zijkant van de knie L96.03 Letsel collaterale kniebanden
L96.04 Meerdere beschadigingen menisucs/kniebanden/kapsel knie L96.04 Gecombineerd letsel menisci/lig.cruciata/collaterale/kapsel
L97 Langdurige knieblessure L97 Chronisch inwendig trauma knie
L97.01 Oude beschadiging meniscus L97.01 Oud meniscusletsel
L97.02 Afwijking van de meniscus (niet door een verdraaiing of ongeluk) L97.02 Niet-traumatische meniscusafwijking
L97.03 Instabiele knie L97.03 Instabiele knie
L97.04 Los stukje bot of kraakbeen in de knie L97.04 Corpus liberum knie
L98 Niet-aangeboren afwijking armen/benen L98 Verworven afwijking(en) extremiteiten
L98.01 Hamervinger L98.01 Mallet-vinger
L98.02 Platvoet L98.02 Pes planus
L98.03 Kromme grote teen L98.03 Hallux valgus
L98.04 Hamerteen L98.04 Hamerteen
L98.05 Beenlengteverschil L98.05 Beenlengteverschil
L99 Ziekte botten, spieren en gewrichten L99 Andere ziekte(n) bewegingsapparaat
L99.01 Slijmbeursontsteking L99.01 Bursitis [ex. L92]
L99.02 Pees(schede)ontsteking L99.02 Tendovaginitis/tendinitis
L99.03 Knobbels in de handen/kromme handpalm en vingers (ziekte van Dupuytren) L99.03 Contractuur van Dupuytren
L99.04 Springvinger L99.04 Trigger finger
L99.05 Golfarm L99.05 Epicondylitis medialis
L99.06 Pijn in borstkas (syndroom van Tietze) L99.06 Syndroom van Tietze
L99.07 Langdurige pijn op/rond de knieschijf L99.07 Retropatellaire chondropathie /patellofemoraal syndroom
L99.08 Hielspoor/peesplaatontsteking voet L99.08 Hielspoor/fasciitis plantaris
L99.09 Erg soepele gewrichten/hypermobiliteit L99.09 Hyperlaxiteit
L99.10 Los stukje bot/kraakbeen in een gewricht L99.10 Corpus liberum gewricht [ex. L97]
L99.11 Niet goed genezen botbreuk L99.11 Pseudartrose
L99.12 Spierreuma L99.12 Polymyalgia reumatica
L99.13 Gewrichtsontstekingen bij de huidziekte psoriasis L99.13 Artritis psoriatica
N01 Hoofdpijn N01 Hoofdpijn [ex. N02,N89,R09]
N01.01 Hoofdpijn door medicijnen N01.01 Geneesmiddel geïnduceerde hoofdpijn
N02 Spanningshoofdpijn N02 Spanningshoofdpijn
N03 Aangezichtspijn N03 Aangezichtspijn
N04 Rusteloze benen N04 Restless legs
N05 Tintelen vingers/voeten/tenen N05 Tintelen vingers/voeten/tenen
N06 Problemen met het gevoel/onwillekeurige bewegingen N06 Andere sensibiliteitstoornis/onwillekeurige bewegingen
N06.01 Onwillekeurige bewegingen N06.01 Onwillekeurige bewegingen
N07 (Koorts-)stuipen N07 Convulsies/stuipen (inclusief koorts-)
N07.01 Koortsstuipen N07.01 Koortsstuipen
N16 Problemen met reuk/smaak N16 Andere afwijking(en) reuk/smaak
N17 Duizelig voelen N17 Vertigo/duizeligheid [ex. H82]
N17.01 Draaiduizeligheid (gevoel dat alles draait of beweegt) N17.01 Draaiduizeligheid
N17.02 Licht in het hoofd N17.02 Licht in het hoofd
N18 Verlamming/krachtsverlies N18 Verlamming/krachtverlies [ex. A04]
N19 Spraakprobleem N19 Spraak-/fonatiestoornis
N26 Angst voor kanker hersenen/ruggenmerg/zenuwen N26 Angst voor kanker zenuwstelsel
N27 Angst voor ziekte hersenen/ruggenmerg/zenuwen N27 Angst voor andere ziekte zenuwstelsel
N28 Problemen met hersenen/ruggenmerg/zenuwen N28 Functiebeperking/handicap zenuwstelsel
N29 Klachten hersenen/ruggenmerg/zenuwen N29 Andere symptomen/klachten zenuwstelsel
N70 Polio/infectie door een ander virus N70 Poliomyelitis/andere enterovirus infectie
N70.01 Acute polio N70.01 Poliomyelitis acuta
N70.02 Infectie hersenen/ruggenmerg/zenuwen door infectie met een virus lang geleden N70.02 Slow-virus infectie zenuwstelsel
N71 Hersen(vlies)ontsteking N71 Meningitis/encephalitis
N71.01 Hersenvliesontsteking door bacterie N71.01 Bacteriële meningitis
N71.02 Hersenvliesontsteking door virus N71.02 Virale meningitis
N71.03 Ontsteking van de hersenen N71.03 Encephalitis
N71.04 Ontsteking van het ruggenmerg N71.04 Myelitis
N72 Tetanus N72 Tetanus
N73 Infectie hersenen/ruggenmerg/zenuwen N73 Andere infectieziekte(n) zenuwstelsel
N74 Kanker hersenen/ruggenmerg/zenuwen N74 Maligniteit zenuwstelsel
N75 Goedaardig gezwel in hersenen/ruggenmerg/zenuwen N75 Benigne neoplasma zenuwstelsel
N76 Gezwel in hersenen/ruggenmerg/zenuwen N76 Niet-gespecificeerd neoplasma zenuwstelsel
N79 Hersenschudding/klap of val op het hoofd N79 Hersenschudding/hoofdtrauma
N80 Verwonding hoofd N80 Ander letsel hoofd [ex. L76]
N80.01 Bloeding in het hoofd na ongeluk N80.01 Posttraumatisch epiduraal hematoom
N80.02 Bloeding in het hoofd na ongeluk N80.02 Posttraumatisch subduraal hematoom
N80.03 Bloeding in de hersenen na ongeluk N80.03 Posttraumatisch intracerebraal hematoom
N80.04 Hersenkneuzing N80.04 Contusio cerebri
N81 Schade aan hersenen/ruggenmerg/zenuwen N81 Ander letsel zenuwstelsel
N85 Aangeboren afwijking(en) hersenen/ruggenmerg/zenuwen N85 Aangeboren afwijking(en) zenuwstelsel
N85.01 Open rug N85.01 Spina bifida
N85.02 Waterhoofd N85.02 Hydrocephalus
N86 Multiple sclerose (MS) N86 Multiple sclerose
N87 Ziekte van Parkinson/klachten die lijken op de ziekte van Parkinson N87 Parkinsonisme, ziekte van Parkinson
N87.01 Ziekte van Parkinson N87.01 Ziekte van Parkinson
N88 Epilepsie N88 Epilepsie (alle vormen)
N89 Migraine N89 Migraine
N90 Clusterhoofdpijn N90 Cluster headache
N91 Verlamming van spieren in het gezicht (aangezichtsverlamming of ziekte van Bell) N91 Facialis parese/Bell's palsy
N92 Aangezichtspijn N92 Trigeminus neuralgie
N93 Carpale tunnelsyndroom N93 Carpale tunnelsyndroom
N94 Ziekte van de zenuwen N94 Andere perifere neuritis/neuropathie
N94.01 Ziekte van de zenuwen (syndroom van Guillain-Barré) N94.01 Syndroom van Guillain-Barré
N94.02 Beschadiging van de zenuwen door diabetes N94.02 Diabetische neuropathie
N94.03 Beknelling zenuwen en bloedvaten rond de schouder (schoudergordelsyndroom) N94.03 Thoracic outlet syndroom
N94.04 Beknelling huidzenuw in het bovenbeen N94.04 Meralgia paresthetica
N94.05 Klapvoet N94.05 Peroneusparalyse
N94.06 Beknelling zenuw in voorvoet N94.06 Metatarsalgie van Morton
N94.07 Pijn voelen in een geamputeerd lichaamsdeel N94.07 Fantoompijn
N99 Ziekte(n) hersenen/ruggenmerg/zenuwen N99 Andere ziekte(n) zenuwstelsel
N99.01 Spierziekte (ALS) N99.01 ALS
N99.02 Spierziekte met erge spierzwakte (myastenia gravis) N99.02 Myasthenia gravis
N99.03 Spierziekte N99.03 Spierziekte
N99.04 Hersenschade (cerebrale parese) N99.04 Cerebrale parese
P01 Angstig/nerveus/gespannen gevoel P01 Angstig/nerveus/gespannen gevoel
P02 Crisis/tijdelijke stressreactie P02 Crisis/voorbijgaande stressreactie
P02.01 Problemen na een ingrijpende gebeurtenis (PTSS) P02.01 Post-traumatische stressstoornis
P03 Down/depressief gevoel P03 Down/depressief gevoel
P04 Prikkelbaar/boos gevoel/gedrag P04 Prikkelbaar/boos gevoel/gedrag
P05 Zich oud voelen/gedragen P05 Zich oud voelen/gedragen
P06 Niet kunnen slapen/andere problemen met slapen P06 Slapeloosheid/andere slaapstoornis
P06.01 Stoppen met ademen tijdens de slaap (slaapapnoe) P06.01 Slaapapnoesyndroom
P07 Minder zin in vrijen P07 Libido verlies/vermindering
P08 Minder plezier van vrijen P08 Seksuele bevrediging verlies/vermindering
P08.01 Seksuele problemen (penis wordt minder stijf) P08.01 Erectiele disfunctie
P08.02 Pijn bij het vrijen (vaginisme) P08.02 Vaginisme
P08.03 Te vroeg klaarkomen P08.03 Ejaculatio praecox
P09 Bezorgd zijn over seksuele voorkeur P09 Bezorgdheid over seksuele voorkeur
P09.01 Gevoel geboren te zijn in verkeerd lichaam P09.01 Genderincongruentie
P10 Stamelen/stotteren/tics P10 Stamelen/stotteren/tics
P10.01 Stamelen/stotteren P10.01 Stamelen/stotteren
P10.02 Tics/herhalen van bewegingen P10.02 Tics/stereotypie
P11 Eetprobleem(en) bij kind P11 Eetprobleem(en) bij kind
P12 Bedplassen P12 Enuresis [ex. U04]
P13 Ongewild verlies van ontlasting P13 Encopresis
P15 Langdurig alcoholmisbruik P15 Chronisch alcoholmisbruik
P15.01 Verslaving aan alcohol P15.01 Alcoholisme
P15.02 Verward zijn door alcohol P15.02 Delirium tremens
P15.03 Hersenbeschadiging met geheugenverlies door langdurig alcoholgebruik P15.03 Syndroom van Wernicke-Korsakoff
P15.05 Problematisch alcoholgebruik P15.05 Problematisch alcoholgebruik
P15.06 Veel alcohol drinken in korte tijd P15.06 Binge drinken
P16 Alcoholvergiftiging P16 Acuut alcohol misbruik/intoxicatie
P17 Tabaksmisbruik P17 Tabaksmisbruik
P18 Medicijnmisbruik P18 Geneesmiddelmisbruik
P19 Drugsmisbruik P19 Drugsmisbruik
P19.01 Misbruik/verslaving soft drugs P19.01 Misbruik/verslaving soft drugs
P19.02 Misbruik/verslaving hard drugs P19.02 Misbruik/verslaving hard drugs
P20 Problemen met geheugen/concentratie/oriëntatie P20 Geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen
P21 ADHD P21 Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis
P22 Zorgen over gedrag kind P22 Andere zorgen gedrag kind
P23 Zorgen over gedrag jongere P23 Andere zorgen gedrag adolescent
P24 Specifiek leerprobleem P24 Specifiek leerprobleem
P24.01 Dyslexie P24.01 Dyslexie
P24.02 Probleem met ontwikkeling van taal/spraak P24.02 Specifieke taal-/spraakontwikkelingsstoornis
P24.03 Probleem met ontwikkeling van de motoriek (bewegingen) P24.03 Motorische ontwikkelingsstoornis
P25 Levensfaseprobleem volwassene P25 Levensfaseprobleem volwassene
P27 Angst voor psychische ziekte P27 Angst voor psychische ziekte
P28 Problemen door psychische ziekte P28 Functiebeperking/handicap psychische ziekte
P29 Psychische klachten P29 Andere psychische symptomen/klachten
P70 Dementie P70 Dementie
P70.01 Ziekte van Alzheimer P70.01 Ziekte van Alzheimer
P70.02 Dementie door meerdere beroertes P70.02 Vasculaire dementie
P71 Psychose P71 Andere organische psychose(n)
P71.04 Verward zijn P71.04 Delier [ex.P15.02]
P72 Schizofrenie P72 Schizofrenie
P73 Psychose P73 Affectieve psychose
P73.02 Depressie afgewisseld met overdreven opgewekt gedrag (manische depressie) P73.02 Bipolaire stoornis
P74 Angst P74 Angststoornis/angsttoestand
P74.01 Paniekaanvallen P74.01 Paniekaanvallen/stoornis
P74.02 Angst P74.02 Gegeneraliseerde angststoornis
P75 Onverklaarbare lichamelijke klachten P75 Somatisatiestoornis
P76 Depressie P76 Depressie
P76.01 Depressie na de bevalling P76.01 Post-partum depressie
P76.02 Langdurende depressie P76.02 Dysthymie
P77 Poging tot zelfmoord P77 Suïcidepoging
P77.01 Poging tot zelfmoord P77.01 Suïcidepoging
P77.02 Zelfmoord P77.02 Suïcide
P78 Overspannen zijn P78 Overspanning
P79 Psychische problemen door angst P79 Andere neurose
P79.01 Angst voor een bepaald voorwerp of dier, of een bepaalde situatie P79.01 Fobie
P79.02 Sterk dwangmatige gedachten en handelingen P79.02 Dwangneurose
P80 Persoonlijkheids-/karakterstoornis P80 Persoonlijkheids-/karakterstoornis
P80.01 Sterke stemmingswisselingen/moeite met het beheersen van emoties (borderline) P80.01 Borderline persoonlijkheidsstoornis
P80.02 Gokverslaving P80.02 Gokverslaving
P85 Verstandelijke beperking P85 Mentale retardatie/intellectuele achterstand
P98 Psychose P98 Andere/niet gespecificeerde psychose(n)
P99 Psychische problemen P99 Andere psychische stoornissen
P99.01 Autisme P99.01 Autisme/autisme spectrum
P99.02 Overspannen door een gebeurtenis P99.02 Aanpassingsstoornis
R01 Pijn door luchtwegen R01 Pijn toegeschreven aan luchtwegen [ex. R09]
R02 Benauwd zijn R02 Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen [ex. K02]
R03 Piepende ademhaling R03 Piepende ademhaling
R04 Problemen met ademen R04 Andere problemen ademhaling
R04.01 Snurken R04.01 Snurken
R05 Hoesten R05 Hoesten
R06 Bloedneus R06 Epistaxis/neusbloeding
R07 Niezen/verstopte neus/loopneus R07 Niezen/neusverstopping/loopneus
R08 Klachten neus R08 Andere symptomen/klachten neus
R09 Klachten bijholtes R09 Symptomen/klachten sinussen (inclusief pijn)
R21 Klachten keel R21 Symptomen/klachten keel
R21.01 Keelpijn R21.01 Keelpijn
R22 Klachten van de keelamandelen R22 Symptomen/klachten tonsillen
R23 Klachten van de stem R23 Symptomen/klachten stem
R24 Bloed ophoesten R24 Haemoptoë
R25 Niet normaal speeksel/slijm R25 Abnormaal sputum/slijm
R26 Angst voor kanker luchtwegen R26 Angst voor kanker luchtwegen
R27 Angst voor ziekte luchtwegen R27 Angst voor andere ziekte luchtwegen
R28 Problemen met luchtwegen R28 Functiebeperking/handicap luchtwegen
R29 Klachten luchtwegen R29 Andere symptomen/klachten luchtwegen
R29.01 Hikken R29.01 Hikken
R29.02 Prikkelbare luchtwegen R29.02 Prikkelbare luchtwegen
R44 Vaccinatie/medicatie uit voorzorg R44 Immunisatie/preventieve medicatie ademhalingswegen
R70 Tuberculose (tbc) R70 Tuberculose luchtwegen [ex. A70]
R71 Kinkhoest R71 Kinkhoest
R72 Keelontsteking door bacterie/roodvonk R72 Streptokokken-angina/roodvonk
R72.01 Keelontsteking door bacterie R72.01 Streptokokken-angina
R72.02 Roodvonk R72.02 Roodvonk
R73 Steenpuist/holte met pus in de neus, ontstaan door een ontsteking R73 Furunkel/abces neus
R74 Plotselinge infectie van de bovenste luchtwegen (neus/mond/keel/bijholten) R74 Acute infectie bovenste luchtwegen
R74.01 Verkouden zijn R74.01 Gewone verkoudheid
R74.02 Plotselinge keelontsteking R74.02 Acute pharyngitis
R75 Plotselinge/langdurige ontsteking van de bijholten in de neus R75 Acute/chronische rinosinusitis
R75.01 Plotselinge ontsteking van de bijholten in de neus R75.01 Acute rinosinusitis
R75.02 Langdurige ontsteking van de bijholten in de neus R75.02 Chronische rinosinusitis
R76 Plotselinge ontsteking van de keelamandelen R76 Acute tonsillitis/peritonsillair abces
R76.01 Plotselinge ontsteking van de keelamandelen R76.01 Acute tonsillitis
R76.02 Een met pus gevulde holte in de keel (abces) R76.02 Peritonsillair abces
R77 Plotselinge ontsteking strottenhoofd/stembanden/luchtpijp R77 Acute laryngitis/tracheïtis
R77.01 Ontsteking luchtwegen door virus met benauwd zijn en blafhoest (pseudokroep) R77.01 Laryngitis subglottica/pseudocroup
R77.02 Plotselinge ontsteking strotklepje R77.02 Acute epiglottitis
R78 Plotselinge ontsteking van de luchtwegen R78 Acute bronchitis/bronchiolitis
R80 Griep R80 Influenza [ex. R81]
R81 Longontsteking R81 Pneumonie
R81.01 Longontsteking door Legionella-bacterie R81.01 Legionella pneumonie
R82 Ontsteking van het longvlies R82 Pleuritis alle vormen [ex. R70]
R83 Infectie van de luchtwegen R83 Andere infectie(s) luchtwegen
R83.01 Difterie R83.01 Difterie
R83.03 COVID-19 / Corona infectie R83.03 Sars-CoV-2 (COVID-19)
R83.04 Langdurige klachten na Corona R83.04 Langdurige COVID-19
R84 Longkanker R84 Maligniteit bronchus/long
R85 Kanker luchtwegen R85 Andere maligniteit luchtwegen
R86 Goedaardig gezwel luchtwegen R86 Benigne neoplasma luchtwegen
R87 Vreemd voorwerp in neus/keel/longen R87 Corpus alienum neus/larynx/bronchiën
R88 Schade aan luchtwegen R88 Ander letsel luchtwegen
R89 Aangeboren afwijking(en) luchtwegen R89 Aangeboren afwijking(en) luchtwegen
R90 Vergrote neusamandel/keelamandelen of langdurige infectie amandelen R90 Hypertrofie/chronische infectie tonsillen/adenoïd
R91 Langdurige ontsteking van de luchtwegen/longen R91 Chronische bronchitis/bronchiëctasieën
R91.01 Langdurige ontsteking van de luchtwegen R91.01 Chronische bronchitis
R91.02 Langdurige ontsteking van de luchtwegen door verwijde luchtpijpjes in de longen R91.02 Bronchiëctasieën
R93 Vocht tussen longen en borstkas R93 Pleuravocht
R95 Longziekte die niet meer overgaat (COPD) R95 Emfyseem/COPD
R96 Astma R96 Astma
R96.02 Astma door allergie R96.02 Allergisch astma
R97 Hooikoorts R97 Hooikoorts/allergische rinitis
R98 Hyperventilatie R98 Hyperventilatie
R99 Ziekte(n) van de luchtwegen R99 Andere ziekte(n) luchtwegen
R99.01 Scheef neustussenschot R99.01 Neusseptumdeviatie
R99.02 Bultje in de neus (neuspoliep) R99.02 Neuspoliep
R99.03 Bultjes/knobbeltjes op de stembanden R99.03 Stembandpoliep/stembandknobbeltjes [ex. R86]
R99.04 Klaplong R99.04 Pneumothorax
R99.05 Longontsteking door verslikken/inademen van vreemde stoffen R99.05 Aspiratiepneumonie
R99.06 Stoflong R99.06 Pneumoconiose
S01 Pijn/gevoelige huid S01 Pijn/gevoeligheid huid
S02 Jeuk S02 Pruritus/jeuk [ex. D05,X16]
S03 Wratten S03 Wratten
S04 Plaatselijke zwelling/knobbeltje op/onder de huid S04 Lokale zwelling/papel/knobbel huid/subcutis
S05 Meerdere zwellingen/knobbeltjes op/onder de huid S05 Multiple zwellingen/papels/knobbels huid/subcutis
S06 Plaatselijk rode huid S06 Lokale roodheid/erytheem huid
S07 Rode huid over het hele lichaam S07 Gegeneraliseerde roodheid/erytheem huid
S08 Verandering(en) in kleur huid S08 Andere verandering(en) in kleur huid
S09 Plaatselijke infectie vinger/ teen/nagelriem S09 Lokale infectie vinger/teen/paronychia
S09.01 Ontsteking van de nagelriem (omloop) S09.01 Paronychia
S09.02 Ontsteking diep in de huid van de vinger (fijt) S09.02 Panaritium
S10 Steenpuist/ontsteking diep onder de huid S10 Furunkel/karbunkel/cellulitis lokaal
S10.01 Steenpuist S10.01 Furunkel/karbunkel
S10.02 Vaak last hebben van steenpuisten S10.02 Furunculose
S10.03 Ontsteking diep onder de huid S10.03 Cellulitis [ex. S09]
S11 Plaatselijke infectie van/onder de huid S11 Andere lokale infectie(s) huid/subcutis
S11.01 Ontsteking van de haarzakjes S11.01 Folliculitis
S12 Beet/steek insect S12 Beet/steek insekt
S12.01 Tekenbeet S12.01 Tekenbeet
S13 Beet mens/dier S13 Beet mens/dier
S14 Brandwond/verbranding huid (elke graad) S14 Brandwond/verbranding huid (elke graad)
S15 Vreemd voorwerp in/onder de huid S15 Corpus alienum huid/subcutis
S16 Buil/kneuzing huid S16 Buil/kneuzing/contusie intacte huid
S16.01 Blauwe plek onder de nagel S16.01 Subunguaal hematoom
S17 Schaafwond/schram/blaar S17 Schaafwond/schram/blaar
S18 Scheurwond/snijwond S18 Scheurwond/snijwond
S19 Schade van/onder de huid S19 Ander letsel van de huid/subcutis
S19.01 Losse nagel S19.01 Nagelluxatie
S20 Likdoorn(s)/eeltknobbel(s) S20 Likdoorn(s)/eeltknobbel(s)
S21 Huidklachten S21 Andere symptomen/klachten aspect huid
S21.01 Droge huid/schilferen S21.01 Droge huid/schilferen
S21.02 Dikke grove huid S21.02 Lichenificatie/induratie
S22 Klachten nagels S22 Symptomen/klachten nagels
S23 Haaruitval of dunner haar S23 Haaruitval/alopecia
S23.01 Kale plekken S23.01 Alopecia areata
S23.02 Haaruitval of dunner haar S23.02 Alopecia androgenetica
S24 Klachten haar S24 Andere symptomen/klachten haar
S24.01 Meer dan normale haargroei S24.01 Hirsutisme
S24.02 Verandering haarkleur S24.02 Verandering haarkleur
S26 Angst voor huidkanker S26 Angst voor kanker huid/subcutis
S27 Angst voor huidziekte S27 Angst voor andere ziekte huid/subcutis
S28 Problemen met de huid S28 Functiebeperking/handicap huid/subcutis
S29 Klachten huid/onder de huid S29 Andere symptomen/klachten huid/subcutis
S70 Gordelroos S70 Herpes zoster
S70.01 Gordelroos S70.01 Herpes zoster
S70.02 Zenuwpijn na gordelroos S70.02 Post-herpetische neuralgie
S71 Ontsteking door het herpes simplexvirus S71 Herpes simplex [ex. F85,X90,Y72]
S71.01 Koortslip S71.01 Herpes labialis
S72 Schurft/andere ziekte door mijten S72 Scabies/andere aandoening door mijten
S72.01 Schurft S72.01 Scabies
S73 Luizen of andere parasieten op de huid S73 Pediculosis/andere huidinfestatie
S73.01 Hoofdluis S73.01 Pediculosis capitis
S73.02 Schaamluis S73.02 Pediculosis pubis
S74 Huidinfectie(s) door een schimmel of gist S74 Dermatomycose(n)
S74.01 Voetschimmel (zwemmerseczeem) S74.01 Tinea pedis
S74.02 Schimmelnagel S74.02 Onychomycose
S74.03 Huidziekte door gist (zomergist) S74.03 Pityriasis versicolor
S75 Infectie van de huid/slijmvliezen door een schimmel of gist S75 Moniliasis/candidiasis [ex. X72,Y75]
S75.01 Infectie in de mond door een schimmel of gist (candida)/spruw S75.01 Candidiasis mond/spruw
S75.02 Infectie van de nagel/nagelriem door een schimmel of gist (candida) S75.02 Candidiasis nagels/nagelriemen
S75.03 Smetplekken/luieruitslag door een schimmel of gist (candida) S75.03 Intertrigo/luiercandidiasis
S76 Infectie van/onder de huid S76 Andere infectie huid/subcutis
S76.01 Wondroos S76.01 Erysipelas
S76.02 Huidziekte in de huidplooien (erythrasma) S76.02 Erythrasma
S77 Huidkanker S77 Maligniteit huid/subcutis
S77.01 Huidkanker (basaalcelkanker) S77.01 Basaalcelcarcinoom
S77.02 Huidkanker (plaveiselcelkanker) S77.02 Spinocellulair/plaveiselcelcarcinoom
S77.03 Huidkanker (kwaadaardige moedervlek/melanoom) S77.03 Maligne melanoom
S77.04 Huidkanker (Kaposi-sarcoom) S77.04 Kaposi-sarcoom
S78 Vetbult onder de huid S78 Lipoom
S79 Goedaardig gezwel op/onder de huid S79 Ander benigne neoplasma huid/subcutis
S79.01 Bultje op de huid S79.01 Dermatofibroom
S80 Gezwel op/onder de huid S80 Ander/niet-gespecificeerd neoplasma huid/subcutis
S80.01 Onrustige moedervlek S80.01 Dysplastische naevus
S81 Goedaardige zwelling van bloedvaten/lymfevaten S81 Hemangioom/lymfangioom
S82 Moedervlek S82 Naevus/moedervlek
S83 Aangeboren afwijking huid/onder de huid S83 Andere aangeboren afwijking(en) huid/subcutis
S83.01 Wijnvlek S83.01 Naevus flammeus
S83.02 Aardbeivlek S83.02 Aardbeinaevus
S84 Krentenbaard/infectie van de huid met bacteriën S84 Impetigo/impetiginisatie
S85 Ontsteking/fistel in de bilspleet S85 Pilonidaal cyste/fistel
S86 Eczeem met gelige, vette huidschilfers/roos S86 Seborroïsch eczeem/roos
S86.01 Hoofdroos S86.01 Hoofdroos
S86.02 Berg S86.02 Berg
S87 Aangeboren eczeem S87 Constitutioneel eczeem
S88 Contacteczeem/ander eczeem S88 Contact eczeem/ander eczeem
S88.01 Contacteczeem (eczeem door contact met een irriterende stof) S88.01 Contacteczeem
S88.02 Blaasjeseczeem S88.02 Dyshidrotisch eczeem
S88.03 Ontsteking van de huid door een medicijn S88.03 Dermatitis bij lokale toediening geneesmiddel
S88.04 Zonneallergie/huiduitslag door uv-licht S88.04 Zonneallergie/fotodermatose
S89 Luiereczeem S89 Luiereczeem
S90 Huidziekte met rode, schilferende plekken (pityriasis rosea) S90 Pityriasis rosea
S91 Huidziekte met een te snel schilferende huid (psoriasis) S91 Psoriasis
S92 Ziekte(n) zweetklieren S92 Ziekte(n) zweetklieren
S92.01 Niet kunnen zweten/problemen met zweten S92.01 Anhidrosis/dyshidrosis
S92.02 Huidziekte met ontstekingen in de huidplooien (hidradenitis) S92.02 Hidradenitis
S93 Holte gevuld met talg of vocht (talgkliercyste/huidcyste) S93 Atheroomcyste/epitheelcyste
S93.01 Holte gevuld met talg (talgkliercyste) S93.01 Atheroomcyste
S93.02 Holte gevuld met vocht (huidcyste) S93.02 Epitheelcyste
S94 Ingegroeide (teen)nagel/andere nagelziekte S94 Unguis incarnatus/andere nagelaandoening
S94.01 Ingegroeide (teen)nagel S94.01 Unguis incarnatus
S94.02 Verkromming van de nagel (klauwnagel) S94.02 Onychogryposis
S95 Waterwratten S95 Mollusca contagiosa
S96 Puistjes (acne) S96 Acne
S96.01 Puistjes (acne) S96.01 Acne vulgaris
S96.02 Puistjes (acne) met ontstekingen S96.02 Acne conglobata
S97 Open been/doorligplek/langdurige huidzweer S97 Ulcus cruris/decubitus/chronisch ulcus
S97.01 Open been S97.01 Ulcus cruris
S97.02 Doorligplek S97.02 Decubitus
S97.03 Zweer aan de voet door diabetes S97.03 Diabetisch voetulcus
S98 Galbulten S98 Urticaria
S99 Huidziekte S99 Andere ziekte(n) huid/subcutis
S99.01 Bultje op de huid door ophopen van vaatjes S99.01 Granuloma pyogenicum/teleangiectaticum
S99.02 Ouderdomswratten S99.02 Verruca seborroica
S99.03 Huidziekte met rode uitslag in het gezicht (rosacea) S99.03 Rosacea
S99.04 Huidziekte met witte plekken op de huid (vitiligo) S99.04 Vitiligo
S99.05 Ziekte waarbij de afweer niet goed werkt (huidlupus) S99.05 Discoïde lupus erythematodes
S99.06 Ziekte van huid en slijmvliezen met kleine, platte bultjes (lichen planus) S99.06 Lichen planus
S99.07 Strepen in de huid (striae) S99.07 Striae
S99.08 Huidziekte met pijnlijke rode bulten, meestal op de onderbenen(erythema nodosum) S99.08 Erythema nodosum
S99.09 Meer dan normale littekengroei S99.09 Keloïd
S99.10 Goedaardig knobbeltje op de huid S99.10 Keratoacanthoom
S99.11 Huidziekte met ruwe plekjes op de huid door zonlicht (actinische keratose) S99.11 Actinische keratose
S99.12 Huidziekte met witte plekken, vooral bij de geslachtsdelen (lichen sclerosus) S99.12 Lichen sclerosus
T01 Meer dan normale dorst T01 Overmatige dorst
T02 Meer dan normale eetlust T02 Overmatige eetlust
T03 Minder zin in eten T03 Verminderde eetlust
T04 Voedingsprobleem zuigeling/kind T04 Voedingsprobleem zuigeling/kind [ex. P11]
T05 Voedingsprobleem volwassene T05 Voedingsprobleem volwassene [ex. T06]
T06 Eetstoornis (anorexia/boulimia) T06 Anorexia nervosa/boulimie
T06.01 Eetstoornis (anorexia) T06.01 Anorexia nervosa
T06.02 Eetstoornis met eetbuien (boulimia) T06.02 Boulimie
T07 Zwaarder worden T07 Gewichtstoename
T08 Afvallen T08 Gewichtsverlies
T10 Te late ontwikkeling van het lichaam T10 Achterblijven verwachte fysiologische ontwikkeling
T11 Uitdroging T11 Dehydratie
T15 Knobbel/gezwel schildklier T15 Knobbel/zwelling schildklier
T26 Angst voor kanker van klieren T26 Angst voor kanker endocriene klieren
T27 Angst voor ziekte klieren/stofwisseling/voeding T27 Angst andere ziekte endocriene klieren/metabolisme/voeding
T28 Problemen met klieren/stofwisseling/voeding T28 Funct.beperking/handicap endocr. klieren/metabolisme/voeding
T29 Klachten klieren/stofwisseling en voeding T29 And. sympt./klacht. endocr. klieren/metabolisme/voeding
T70 Infectie in klieren T70 Infectie endocriene klier(en)
T71 Schildklierkanker T71 Maligniteit schildklier
T72 Goedaardig gezwel schildklier T72 Benigne neoplasma schildklier
T73 Gezwel klieren T73 Ander/niet-gespecificeerd neoplasma endocriene klieren
T78 Aangeboren kanaaltje tussen schildklier en tong/cyste T78 Persisterende ductus thyreoglossus/cyste
T80 Aangeboren afwijking klieren/stofwisseling T80 Andere aangeboren afwijking endocriene klieren/metabolisme
T81 Vergrote schildklier/gezwel in schildklier T81 Struma/noduli [ex. T85,T86]
T82 Erg overgewicht/obesitas T82 Obesitas
T83 Overgewicht T83 Overgewicht
T85 Te snel werkende schildklier T85 Hyperthyreoïdie/thyreotoxicose
T86 Te langzaam werkende schildklier T86 Hypothyreoïdie/myxoedeem
T87 Te weinig suiker (glucose) in het bloed (hypo) T87 Hypoglykemie
T88 Suiker (glucose) in de urine door probleem nieren T88 Renale glucosurie
T90 Diabetes T90 Diabetes mellitus
T90.01 Diabetes type 1 T90.01 Diabetes mellitus type 1
T90.02 Diabetes type 2 T90.02 Diabetes mellitus type 2
T91 Tekort aan vitamines/voedingssstoffen T91 Vitamine-/voedingsdeficiëntie(s)
T91.01 Vitaminetekort T91.01 Vitaminedeficiëntie
T92 Jicht T92 Jicht
T93 Probleem met vetten in het bloed T93 Vetstofwisselingsstoornis(sen)
T93.01 Te veel cholesterol in het bloed T93.01 Hypercholesterolemie
T93.02 Te veel vetten in het bloed T93.02 Hypertriglyceridemie
T93.03 Te veel vetten in het bloed T93.03 Gemengde hyperlipidemie
T93.04 Te veel cholesterol/vetten in het bloed in de familie T93.04 Familiaire hypercholesterolemie/lipidemie
T99 Ziekte klieren/stofwisseling/voeding T99 Andere ziekte(n) endocriene klieren/metabolisme/voeding
T99.01 Ziekte van het afweersysteem T99.01 Immuundeficiëntie
T99.02 Ontsteking van de schildklier T99.02 Thyreoïditis
T99.03 Overgevoelig zijn voor lactose (melksuiker) T99.03 Lactose-intolerantie
T99.04 Erfelijke ziekte met teveel eiwit (homocysteïne) in het bloed T99.04 Hyperhomocysteïnemie
T99.05 Te vroege puberteit T99.05 Pubertas praecox
T99.06 Holtes met vocht (cystes) in de eierstokken (polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS) T99.06 Polycysteus ovariumsyndroom
T99.07 Te vroeg in de overgang T99.07 Premature menopauze
T99.08 Bijnierziekte (Ziekte van Cushing) T99.08 Syndroom van Cushing
T99.10 Taaislijmziekte T99.10 Cystic fibrosis
T99.11 Stofwisselingsziekte (porfyrie) T99.11 Porfyrie
T99.12 Minder goed werken van de bijnieren T99.12 Bijnierschorsinsufficiëntie
T99.13 Ziekte waarbij de bijnier te veel of te weinig hormonen maakt T99.13 Adrenogenitaal syndroom
U01 Pijn met plassen U01 Pijnlijke mictie
U02 Vaak plassen/veel aandrang om te plassen U02 Frequente mictie/aandrang
U04 Ongewild verlies van urine U04 Urine-incontinentie [ex. P12]
U04.01 Urineverlies bij aanspannen buik U04.01 Stress-incontinentie
U04.02 Urineverlies bij aandrang om te plassen U04.02 Urge-incontinentie
U04.03 Urineverlies door meerdere oorzaken U04.03 Gemengde incontinentie
U05 Problemen met plassen U05 Ander mictieprobleem
U05.01 Minder/niet plassen U05.01 Oligurie/anurie
U05.02 Urine blijft in de blaas achter U05.02 Urineretentie
U06 Bloed bij het plassen U06 Hematurie
U07 Klachten urine U07 Andere symptomen/klachten urine
U13 Klachten blaas U13 Andere symptomen/klachten blaas
U14 Klachten van de nieren U14 Symptomen/klachten nieren
U14.01 Aanval van pijn bij nierstenen U14.01 Nierkoliek
U26 Angst voor kanker nieren/blaas/plasbuis U26 Angst voor kanker urinewegen
U27 Angst voor ziekte nieren/blaas/plasbuis U27 Angst voor andere ziekte urinewegen
U28 Problemen met nieren/blaas/plasbuis U28 Functiebeperking/handicap urinewegen
U29 Klachten nieren/blaas/plasbuis U29 Andere symptomen/klachten urinewegen
U70 Nierbekkenontsteking U70 Acute pyelonephritis/pyelitis
U71 Ontsteking blaas/nieren U71 Cystitis/urineweginfectie
U71.01 Blaasontsteking U71.01 Cystitis
U71.02 Ontsteking nier/blaas (geen soa) U71.02 Urineweginfectie neg [ex. venerisch]
U72 Ontsteking plasbuis (geen chlamydia) U72 Niet specifieke urethritis [ex. X99,Y99]
U75 Nierkanker U75 Maligniteit nier
U76 Blaaskanker U76 Maligniteit blaas
U77 Kanker nieren/blaas/plasbuis U77 Andere maligniteit urinewegen
U78 Goedaardig gezwel nieren/blaas/plasbuis U78 Benigne neoplasma urinewegen
U78.01 Bultje (poliep) in de blaas U78.01 Poliep blaas
U79 Gezwel nieren/blaas/plasbuis U79 Niet-gespecificeerd neoplasma urinewegen
U80 Schade aan nieren/blaas/plasbuis U80 Letsel urinewegen
U80.01 Kneuzing/ bloeduitstorting nier U80.01 Subcapsulair nierhematoom/niercontusie
U80.02 Vreemd voorwerp in nieren/blaas/plasbuis U80.02 Corpus alienum urinewegen
U85 Aangeboren afwijking(en) nieren/blaas/plasbuis U85 Aangeboren afwijking(en) urinewegen
U85.01 Holtes met vocht in de nieren U85.01 Polycystische nieren
U88 verminderde werking van de nieren U88 Glomerulonephritis/nefrose
U90 Te veel eiwit in de urine U90 Orthostatische proteïnurie
U95 Nierstenen U95 Urolithiasis (alle vormen/lokalisaties)
U98 Afwijkende uitslag urine-onderzoek U98 Afwijkende uitslag urine-onderzoek
U98.02 Suiker (glucose) in de urine U98.02 Glucosurie
U98.03 Te veel eiwit in de urine U98.03 Albuminurie
U99 Ziekte nieren/blaas/plasbuis U99 Andere ziekte(n) urinewegen
U99.01 Nieren werken minder goed U99.01 Nierfunctiestoornis/nierinsufficiëntie
U99.02 Schrompelnier/te kleine nier U99.02 Schrompelnier/nierhypoplasie eci
U99.03 Terugstromen van urine van blaas naar nieren door vernauwing U99.03 Obstructieve en reflux-uropathie/hydronefrose
U99.04 Vernauwing plasbuis U99.04 Urethrastrictuur
W01 Mogelijke zwangerschap W01 Vraag bestaan zwangerschap [ex. W02]
W02 Angst zwanger te zijn W02 Angst zwanger te zijn
W03 Bloedverlies tijdens zwangerschap W03 Bloedverlies tijdens zwangerschap
W03.01 Bloedverlies eerste 3 maanden zwangerschap W03.01 Bloedverlies eerste trimester
W03.02 Bloedverlies laatste 6 maanden zwangerschap W03.02 Bloedverlies tweede/derde trimester
W05 Misselijk zijn of overgeven tijdens zwangerschap W05 Misselijkheid/braken in zwangerschap
W05.01 Veel overgeven tijdens de zwangerschap W05.01 Hyperemesis gravidarum
W10 Morning after pil/noodanticonceptie W10 Morning after pil/postcoïtale anticonceptie
W10.01 Morning after pil W10.01 Morning after pil
W10.02 Morning after spiraal W10.02 Morning after spiraal
W11 Orale anticonceptie (de pil) W11 Anticonceptie: orale anticonceptie
W12 Spiraaltje voor anticonceptie W12 Anticonceptie: IUD
W13 Sterilisatie W13 Sterilisatie vrouw
W14 Anticonceptie W14 Andere anticonceptie vrouw
W15 Minder of niet vruchtbaar zijn W15 Sub-/infertiliteit vrouw
W17 Veel bloedverlies na de bevalling W17 Hevig bloedverlies post-partum
W18 Klachten na de bevalling W18 Andere klachten post-partum/kraambed
W18.01 Sterk ruikend/veel vloeien na de bevalling W18.01 Riekende/overvloedige lochia
W19 Klachten borstvoeding W19 Symptomen/klachten borstvoeding
W20 Klachten borsten zwangerschap/na de bevalling W20 Andere symptomen/klachten borsten zwangerschap/kraambed
W27 Angst voor complicaties zwangerschap/bevalling W27 Angst voor complicaties zwangerschap/bevalling
W28 Problemen door zwangerschap W28 Functiebeperking/handicap ten gevolge van zwangerschap
W28.01 Bekkeninstabiliteit W28.01 Bekkeninstabiliteit
W29 Klachten zwangerschap/bevalling/na de bevalling/anticonceptie W29 And. sympt./klacht. zwangersch./beval./kraamb./anticonceptie
W29.01 Minder leven voelen W29.01 Minder leven voelen
W29.02 Bezorgd/ontevreden over uiterlijk tijdens zwangerschap W29.02 Bezorgd/ontevreden over uiterlijk tijdens zwangerschap
W70 Infecties na de bevalling/bloedvergiftiging W70 Puerperale infectie/sepsis
W70.01 Ontsteking slijmvlies in de baarmoeder na de bevalling W70.01 Endometritis puerperalis
W70.02 Ontsteking in de bilnaad W70.02 Geïnfecteerde perineumwond
W71 Infectie(s) zwangerschap/na de bevalling W71 Andere infectie(s) zwangerschap/kraambed [ex. W70]
W72 Kanker door zwangerschap W72 Maligniteit in verband met zwangerschap
W73 Goedaardig gezwel door zwangerschap W73 Benigne neoplasma in verband met zwangerschap
W75 Probleem in de zwangerschap door lichamelijke schade W75 Zwangerschap complicerende letsels
W76 Probleem in de zwangerschap door aangeboren afwijking moeder W76 Zwangerschap complicerende aangeboren afwijking moeder
W77 Probleem in de zwangerschap W77 Zwangerschap complicerende niet-obstetrische factor
W77.01 Spataders tijdens de zwangerschap W77.01 Varices in zwangerschap
W77.02 Aambeien tijdens de zwangerschap W77.02 Hemorroïden in zwangerschap
W77.03 Trombose tijdens de zwangerschap W77.03 Diep veneuze trombose in zwangerschap
W78 Zwangerschap W78 Zwangerschap: bevestigd
W79 Ongewenste zwangerschap W79 Ongewenste zwangerschap: bevestigd
W80 Zwangerschap buiten de baarmoeder W80 Ectopische zwangerschap
W81 Hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap/zwangerschapsvergiftiging W81 Toxicose/(pre-)eclampsie
W81.01 Hoge bloeddruk die al voor de zwangerschap bestond W81.01 Pre-existente hypertensie in zwangerschap
W81.02 Hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap/zwangerschapsvergiftiging W81.02 Toxicose/preëclampsie
W81.03 Zwangerschapsvergiftiging (HELLP-syndroom) W81.03 HELLP-syndroom
W82 Miskraam W82 Spontane abortus
W83 Afbreken zwangerschap (abortus) W83 Abortus provocatus
W84 Zwangerschap met verhoogd risico W84 Zwangerschap met verhoogd risico
W84.01 Infectie van nieren/blaas/geslachtsorganen tijdens de zwangerschap W84.01 Urogenitale infectie in zwangerschap
W84.02 Diabetes ontstaan tijdens de zwangerschap W84.02 Zwangerschapsdiabetes
W84.03 Diabetes die al voor de zwangerschap bestond W84.03 Preëxistente diabetes in zwangerschap
W84.04 Te kleine baby/baby groeit niet meer W84.04 Groeivertraging/afwijkende groei foetus
W84.05 Te grote baby voor baringskanaal W84.05 Disproportie
W84.06 Te vroeg opengaan baarmoederhals W84.06 Cervixinsufficiëntie
W84.07 Baby ligt verkeerd in de baarmoeder W84.07 Liggingsafwijking foetus
W84.08 Verschil in bloedgroep tussen baby en de moeder W84.08 Bloedgroep-/rhesusantagonisme
W90 Normale bevalling W90 Normale bevalling levendgeborene
W91 Normale bevalling doodgeborene W91 Normale bevalling doodgeborene
W92 Gecompliceerde bevalling W92 Gecompliceerde bevalling levendgeborene
W92.01 Keizersnede W92.01 Sectio caesarea
W92.02 Bevalling met vacuümpomp W92.02 Vacuümextractie
W92.03 Bevalling met de tang W92.03 Forcipale extractie
W93 Gecompliceerde bevalling doodgeborene W93 Gecompliceerde bevalling doodgeborene
W94 Borstontsteking na de bevalling W94 Mastitis puerperalis
W95 Ziekte borsten na de bevalling W95 Andere aandoening borsten kraambed
W95.01 Problemen met het geven van borstvoeding W95.01 Lactatiestoornissen
W95.02 Tepelkloven W95.02 Tepelkloven
W96 Complicatie(s) na de bevalling W96 Andere complicatie(s) kraambed
W96.01 Te langzame terugkeer naar normale grootte baarmoeder na bevalling W96.01 Vertraagde involutie uterus
W96.02 Opnieuw opengaan van knip of inscheuren wond W96.02 Dehiscentie episiotomie/obstetrische wond
W99 Ziekte(n) ivm zwangerschap/bevalling/na de bevalling/anticonceptie W99 And. ziekte(n) ivm zwangersch./beval./kraamb./anticonceptie
W99.01 Valse weeën W99.01 Valse weeën
W99.02 Te lange zwangerschap W99.02 Serotinitas
W99.03 Trombose kraambed W99.03 Trombose kraambed
W99.04 Aambeien na de bevalling W99.04 Hemorroïden kraambed
X01 Pijn geslachtsorganen X01 Pijn geslachtsorganen vrouw
X02 Pijnlijke menstruatie X02 Pijnlijke menstruatie
X03 Pijn rond de eisprong X03 Intermenstruele pijn
X04 Pijn tijdens seks X04 Pijnlijke coïtus vrouw
X05 Wegblijven of onregelmatige menstruatie/weinig bloedverlies tijdens menstruatie X05 Amenorroe/hypomenorroe/oligomenorroe
X05.01 Wegblijven van de menstruatie X05.01 Amenorroe
X05.02 Weinig bloedverlies tijdens menstruatie/veel tijd tussen menstruaties X05.02 Hypomenorroe/oligomenorroe
X06 Veel bloedverlies tijdens de menstruaties X06 Menorragie
X07 Onregelmatige/te korte tijd tussen twee menstruaties X07 Onregelmatige/frequente menstruatie
X07.01 Te korte tijd tussen twee menstruaties X07.01 Polymenorroe
X07.02 Onregelmatige menstruatie X07.02 Onregelmatige menstruatie
X08 Bloedverlies tussen de menstruaties X08 Intermenstrueel bloedverlies
X08.01 Bloedverlies tijdens eisprong X08.01 Ovulatiebloeding
X09 Klachten vlak voor de menstruatie X09 Premenstruele symptomen/klachten
X10 Uitstel van de menstruatie X10 Uitstel van de menstruatie
X11 Overgangsklachten X11 Climacteriële symptomen/klachten
X11.01 Opvliegers X11.01 Opvliegingen
X11.02 Droge vagina X11.02 Atrofische vaginitis
X12 Bloedverlies na de overgang X12 Postmenopauzaal bloedverlies
X13 Bloedverlies na seks X13 Bloedverlies na coïtus
X14 Vaginale afscheiding X14 Vaginale afscheiding [ex. X08]
X15 Klachten vagina X15 Andere symptomen/klachten vagina
X16 Klachten schaamlippen X16 Symptomen/klachten vulva
X17 Klachten onderbuik X17 Symptomen/klachten kleine bekken
X18 Pijn in de borsten X18 Pijn in de borsten vrouw
X19 Knobbel/gezwel borst(en) X19 Knobbel/zwelling borst(en) vrouw
X20 Klachten tepel X20 Symptomen/klachten tepel vrouw
X20.01 Vocht uit de tepel X20.01 Tepeluitvloed
X21 Klachten borsten X21 Andere symptomen/klachten borsten vrouw
X23 Angst voor geslachtsziekte (soa) X23 Angst voor geslachtsziekte vrouw
X24 Angst voor seksuele problemen X24 Angst voor seksueel disfunctioneren vrouw
X25 Angst voor kanker geslachtsorganen X25 Angst voor kanker geslachtsorganen vrouw
X26 Angst voor borstkanker X26 Angst voor borstkanker vrouw
X27 Angst voor ziekte geslachtsorganen/borsten X27 Angst voor andere ziekte geslachtsorganen/borsten vrouw
X28 Problemen met geslachtsorganen X28 Functiebeperking/handicap geslachtsorganen vrouw
X29 Klachten geslachtsorganen X29 Andere symptomen/klachten geslachtsorganen vrouw
X29.01 Ontevreden/bezorgd over uiterlijk borsten X29.01 Ontevreden/bezorgd over uiterlijk borsten
X49 Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker X49 Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker
X70 Syfilis (een soa) X70 Lues vrouw [ex. A90]
X71 Gonorroe (een soa) X71 Gonorroe vrouw
X72 Vaginale schimmelinfectie X72 Candidiasis urogenitale vrouw
X73 Trichomonas (een soa) X73 Trichomonas urogenitale vrouw
X74 Ontsteking in baarmoeder, eileider of eierstok (PID) X74 Ontsteking kleine bekken/PID
X74.01 Ontsteking in baarmoeder, eileider of eierstok (PID) door Chlamydia (een soa) X74.01 PID door Chlamydia
X75 Baarmoederhalskanker X75 Maligniteit cervix uteri
X76 Borstkanker X76 Maligniteit borst vrouw
X76.01 Borstklierkanker X76.01 Adenocarcinoom mamma vrouw
X77 Kanker geslachtsorganen X77 Andere maligniteit geslachtsorganen vrouw
X77.01 Baarmoederkanker X77.01 Endometriumcarcinoom
X77.02 Eierstokkanker X77.02 Maligniteit ovarium
X78 Goedaardig gezwel baarmoeder(hals) X78 Benigne neoplasma uterus/cervix uteri
X78.01 Goedaardig gezwel in de baarmoeder (vleesboom) X78.01 Myoma uteri
X79 Goedaardig gezwel borsten X79 Benigne neoplasma borsten vrouw [ex. X88]
X80 Goedaardig gezwel geslachtsorganen X80 Ander benigne neoplasma geslachtsorganen vrouw
X81 Gezwel geslachtsorganen X81 Ander/niet-gespecificeerd neoplasma geslachtsorganen vrouw
X82 Schade aan geslachtsorganen X82 Letsel geslachtsorganen vrouw
X82.01 Vreemd voorwerp in geslachtsorganen X82.01 Corpus alienum geslachtsorganen vrouw
X82.02 Meisjesbesnijdenis X82.02 Genitale verminking vrouw
X83 Aangeboren afwijking(en) geslachtsorganen X83 Aangeboren afwijking(en) geslachtsorganen vrouw
X83.01 Maagdenvlies dat de vagina helemaal afsluit X83.01 Hymen imperforata
X84 Ontsteking vagina/schaamlippen X84 Vaginitis/vulvitis nao
X84.01 Ontsteking vagina door Chlamydia (een soa) X84.01 Vaginitis door Chlamydia
X84.02 Meer bacteriën dan normaal in vagina X84.02 Bacteriële vaginose
X85 Ontsteking of andere ziekte van de baarmoederhals X85 Cervicitis/andere ziekte cervix
X85.01 Ontsteking baarmoederhals door Chlamydia (een soa) X85.01 Cervicitis door Chlamydia
X85.02 Naar buiten gedraaid baarmoedermondslijmvlies X85.02 Cervixerosie/ectopie
X85.03 Bultje (poliep) in de baarmoederhals X85.03 Cervixpoliep
X86 Afwijkend uitstrijkje baarmoederhals X86 Afwijkende cervixuitstrijk
X87 Verzakking vagina/ baarmoeder X87 Prolaps vagina/uterus
X87.01 Verzakking blaas en/of endeldarm X87.01 Cystokèle/rectokèle
X87.02 Verzakking baarmoeder en/of vagina X87.02 Uterovaginale prolaps
X88 Goedaardig gezwel in de borst X88 Fibroadenoom/polycystische afwijking borsten
X89 Terugkerende klachten vlak voor de menstruatie (PMS) X89 Premenstrueel spanningssyndroom
X90 Genitale herpes (een soa) X90 Herpes genitalis vrouw
X91 Wratten rond de vagina/anus (een soa) X91 Condylomata acuminata vrouw
X99 Andere ziekte(n) geslachtsorganen/borsten X99 Andere ziekte(n) geslachtsorganen/borsten vrouw
X99.01 Klierontsteking onderin grote schaamlippen X99.01 Bartholinitis
X99.02 Groei van baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder X99.02 Endometriose
X99.03 Holte gevuld met vocht (cyste) in de eierstok X99.03 Ovariumcyste
X99.04 Ontsteking in de borst X99.04 Mastitis [ex. W94]
X99.05 Herhaalde miskraam X99.05 Habituele abortus
X99.06 Ontsteking van de lymfeklieren in de lies door chlamydia (een soa) X99.06 Lymphogranuloma venereum
Y01 Pijn in penis Y01 Pijn in penis
Y02 Pijn balzak/teelbal Y02 Pijn testis/scrotum
Y03 Afscheiding penis/plasbuis Y03 Afscheiding penis/urethra
Y04 Klachten penis Y04 Andere symptomen/klachten penis
Y05 Klachten van de balzak/zaadbal/teelbal Y05 Symptomen/klachten scrotum/testis
Y05.01 Gezwel van de zaadbal (teelbal) Y05.01 Zwelling testis
Y06 Klachten prostaat Y06 Symptomen/klachten prostaat
Y07 Klachten erectie Y07 Symptomen/klachten potentie [ex. P07,P08]
Y08 Seksuele problemen Y08 Ander seksueel probleem man [ex. P07,P08]
Y10 Minder of niet vruchtbaar Y10 Sub-/infertiliteit man
Y13 Sterilisatie Y13 Sterilisatie man
Y14 Anticonceptie Y14 Andere anticonceptie man
Y14.01 Condoom Y14.01 Condoom
Y16 Klachten borsten Y16 Symptomen/klachten borsten man
Y24 Angst voor seksuele problemen Y24 Angst voor seksueel disfunctioneren man
Y25 Angst voor geslachtsziekte (soa) Y25 Angst voor geslachtsziekte man
Y26 Angst voor kanker geslachtsorganen Y26 Angst voor kanker geslachtsorganen man
Y27 Angst voor ziekte geslachtsorganen/borsten Y27 Angst andere ziekte geslachtsorganen/borsten man
Y28 Problemen met geslachtsorganen Y28 Functiebeperking/handicap geslachtsorganen man
Y29 Klachten geslachtsorganen Y29 Andere symptomen/klachten geslachtsorganen man
Y29.01 Borstgroei Y29.01 Gynaecomastie
Y70 Syfilis (een soa) Y70 Lues man [ex. A90]
Y71 Gonorroe (een soa) Y71 Gonorroe man
Y72 Genitale herpes (een soa) Y72 Herpes genitalis man
Y73 Ontsteking prostaat/zaadblaas Y73 Prostatitis/vesiculitis seminalis
Y74 Ontsteking balzak/bijbal Y74 Orchitis/epididymitis
Y74.01 Ontsteking balzak Y74.01 Orchitis
Y74.02 Ontsteking bijbal Y74.02 Epididymitis
Y75 Ontsteking van de eikel(huid) Y75 Balanitis
Y75.01 Ontsteking van de eikel(huid) door schimmel of gist (candida) Y75.01 Candida balanitis
Y76 Wratten rond de penis/anus (een soa) Y76 Condylomata acuminata man
Y77 Prostaatkanker Y77 Maligniteit prostaat
Y78 Kanker in de geslachtsorganen/borsten Y78 Andere maligniteit geslachtsorganen/borsten man
Y78.01 Peniskanker Y78.01 Maligniteit penis
Y78.02 Teelbalkanker Y78.02 Maligniteit testis
Y78.03 Borstkanker Y78.03 Maligniteit borst
Y79 Goedaardig gezwel geslachtsorganen Y79 Benigne neoplasma geslachtsorganen/borsten man
Y80 Schade aan geslachtsorganen Y80 Letsel geslachtsorganen man
Y80.01 Vreemd voorwerp in geslachtsorganen Y80.01 Corpus alienum geslachtsorganen man
Y81 Vernauwing voorhuid Y81 Phimosis/slurf-preputium
Y82 Aangeboren afwijking uiteinde plasbuis Y82 Hypospadie
Y83 Niet ingedaalde zaadbal Y83 Cryptorchisme/niet ingedaalde testis
Y84 Aangeboren afwijking(en) geslachtsorganen/borsten Y84 Andere aangeboren afwijking(en) geslachtsorganen/borsten man
Y84.01 Opgetrokken zaadbal Y84.01 Retractiele testis
Y85 Vergroting van de prostaat Y85 Benigne prostaathypertrofie
Y86 Zwelling van de balzak door vocht (waterbreuk) Y86 Hydrokèle
Y99 Ziekte van geslachtsorganen of borsten Y99 Andere ziekte(n) geslachtsorganen/borsten man
Y99.01 Draaiing van de zaadbal Y99.01 Torsio testis
Y99.02 Goedaardig gezwel zaadleider/zaadbal of zaadcyste Y99.02 Spermatokèle
Y99.03 Chlamydia (een soa) Y99.03 Chlamydia-infectie man
Z01 Armoede/geldprobleem Z01 Armoede/financieel probleem
Z02 Probleem met voedsel/water Z02 Probleem met voedsel/water
Z03 Ongeschikte woning Z03 Probleem huisvesting/buurt
Z03.01 Ongeschikte omgeving Z03.01 Inadequate behuizing
Z03.02 Dakloos Z03.02 Dakloos
Z03.03 Burenruzie/lawaaioverlast Z03.03 Burenruzie/lawaaioverlast
Z04 Probleem met sociale/culturele achtergrond Z04 Probleem met sociale/culturele achtergrond
Z04.01 Discriminatie ras/religie/geslacht Z04.01 Discriminatie ras/religie/sekse
Z04.02 Probleem door illegaal verblijf Z04.02 Probleem door illegaal verblijf
Z04.03 Eenzaam zijn Z04.03 Eenzaamheid
Z04.04 Probleem met pensioen Z04.04 Probleem met pensionering
Z04.05 Legenestsyndroom Z04.05 Empty nest syndrome
Z05 Probleem met werksituatie Z05 Probleem met werksituatie
Z05.01 Dreigend ontslag Z05.01 Dreigend ontslag
Z05.02 Arbeidsconflict/probleem met collega's Z05.02 Arbeidsconflict/probleem met collega's
Z05.03 Hoge werkdruk Z05.03 Hoge werkdruk
Z05.04 Lawaai op werk Z05.04 Blootstelling aan lawaai op werk
Z05.05 Giftige stoffen op het werk Z05.05 Blootstelling aan toxische stoffen op werk
Z06 Probleem met werkloos zijn Z06 Probleem met werkloosheid
Z07 Probleem met opleiding Z07 Probleem met opleiding
Z07.01 Niet kunnen lezen en schrijven Z07.01 Analfabetisme
Z07.02 Achterblijven/blijven zitten op school Z07.02 Achterblijven/blijven zitten op school
Z07.03 Gezakt voor examen Z07.03 Gezakt voor examen
Z08 Probleem met sociale verzekering/welzijnszorg Z08 Probleem met sociale verzekering/welzijnszorg
Z08.01 Probleem met ziektewet/WAO Z08.01 Probleem met ziektewet/WAO
Z08.02 Probleem met bijstand Z08.02 Probleem met bijstand
Z09 Probleem met justitie/politie Z09 Probleem met justitie/politie
Z09.01 Gevangen zitten/gevangenisstraf Z09.01 Gevangenschap/gevangenisstraf
Z09.02 Probleem met voogdij/alimentatie Z09.02 Probleem met voogdijschap/alimentatie
Z10 Geen beschikbare gezondheidszorg Z10 Probleem toegankelijkheid/beschikbaarheid gezondheidszorg
Z10.01 Wachten op behandeling Z10.01 Wachten op behandeling
Z10.02 Wachten op plaats verzorgings-/verpleeghuis Z10.02 Wachten op plaats verzorgings-/verpleeghuis
Z11 Probleem met ziek zijn Z11 Probleem met ziek zijn
Z12 Relatieprobleem met partner Z12 Relatieprobleem met partner
Z12.01 Scheiding van partner Z12.01 Scheiding van partner
Z12.02 Mishandeling/seksueel misbruik door partner Z12.02 Mishandeling/seksueel misbruik door partner
Z13 Probleem met gedrag van partner Z13 Probleem met gedrag van partner
Z13.01 Probleem met verslaving van partner Z13.01 Probleem met verslaving van partner
Z13.02 Probleem met agressie van partner Z13.02 Probleem met agressie van partner
Z13.03 Probleem met ontrouw van partner Z13.03 Probleem met ontrouw van partner
Z14 Probleem met ziekte van partner Z14 Probleem met ziekte van partner
Z15 Verlies/overlijden van partner Z15 Verlies/overlijden van partner
Z16 Relatieprobleem met kind Z16 Relatieprobleem met kind
Z16.01 Mishandeling/seksueel misbruik van kind Z16.01 Mishandeling/seksueel misbruik van kind
Z16.02 Verwaarlozing van kind Z16.02 Verwaarlozing van kind
Z16.03 Opvoeding van kind buiten het gezin Z16.03 Opvoeding van kind buiten gezinsverband
Z18 Probleem met ziekte van kind Z18 Probleem met ziekte van kind
Z19 Verlies/overlijden van kind Z19 Verlies/overlijden van kind
Z20 Relatieprobleem met ouders/familie Z20 Relatieprobleem met ouders/familie
Z21 Probleem met gedrag van ouders/familie Z21 Probleem met gedrag van ouders/familie
Z21.01 Probleem met verslaving van ouders/familie Z21.01 Probleem met verslaving van ouders/familie
Z21.02 Probleem met agressie van ouders/familie Z21.02 Probleem met agressie van ouders/familie
Z22 Probleem met ziekte van ouders/familie Z22 Probleem met ziekte van ouders/familie
Z23 Verlies/overlijden van ouders/familie Z23 Verlies/overlijden van ouders/familie
Z24 Relatieprobleem met vrienden Z24 Relatieprobleem met vrienden
Z25 Probleem door geweld Z25 Probleem ten gevolge van geweld
Z25.01 Probleem door aanranding/verkrachting Z25.01 Probleem ten gevolge van aanranding/verkrachting
Z27 Angst om een sociaal probleem te hebben Z27 Angst een sociaal probleem te hebben
Z28 Sociale problemen Z28 Sociale functiebeperking/handicap
Z29 Sociaal probleem Z29 Ander sociaal probleem
Z29.01 Burn-out Z29.01 Burn-out
Z29.02 Te weinig vrije tijd/ontspanning Z29.02 Gebrek aan vrije tijd/ontspanning
Z29.03 Afhankelijk zijn van anderen Z29.03 Afhankelijkheid van anderen

Stap 2: Kies een jaar of 'alle jaren'

Kies linksboven in de tabel het jaar waarover u de informatie wilt hebben:

 • U kunt kiezen voor het jaar 2019 of latere jaren.
 • Kies voor ‘alle jaren’ als u trends over de jaren heen wilt zien.
 • Let op: door (de maatregelen rond) COVID-19 kunnen de cijfers vanaf 2020 afwijken van die van eerdere jaren.

Na keuze voor een jaar verschijnen direct de de incidentie- en prevalentiecijfers in de tabel voor dat jaar.
De incidentie- en prevalentiecijfers van vóór 2019 zijn te vinden in de jaarlijkse rapportages, opgenomen in de rubriek Publicaties op deze pagina.

Stap 3: Bekijk het voorkomen van de ziekte per leeftijdscategorie

Vul de linkerkolom ‘(+)’ in om de onderverdeling van de cijfers over per leeftijdscategorie te bekijken:

 • Klik per ziekte op het plusteken om de uitsplitsing van de prevalentie- en incidentiecijfers van een ziekte onderverdeeld naar leeftijdsgroep (per 5 jaar) te bekijken.
   

Methode vaststellen jaarcijfers aandoeningen (incidentie en prevalentie)Methode vaststellen Nivel-cijfers Ziekten en aandoeningen op jaarbasis (incidentie en prevalentie)

Voor het vaststellen van de jaarcijfers ziekten en aandoeningen gebruiken we twee essentiële bronnen:

Bron: huisartsenregistraties van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

De huisartsenregistraties van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen de belangrijkste informatiebron voor het berekenen van de incidentie- en prevalentiecijfers, oftewel het aantal nieuwe en bestaande gevallen van klachten en aandoeningen. Bij Methode vaststellen Nivel-cijfers Ziekten op jaarbasis is uitgelegd hoe we te werk gaan bij het berekenen van de incidentie- en prevalentiecijfers.

Bron: de Nivel Peilstations

De Nivel Peilstations zijn huisartsenpraktijken binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn die niet alleen hun huisartsenregistraties beschikbaar stellen, maar zich daarnaast inzetten om extra gegevens te genereren over een gezondheidsproblemen. Hun rol hierin is tweeledig:

 • ze verzamelen extra gegevens over het optreden van ziekten en aandoeningen, die niet uit de huisartsenregistraties kunnen worden gegenereerd. Deze gegevens worden eveneens ingezet bij het opstellen van van de actuele weekcijfers over heersende ziekten en de jaarcijfers van ziekten en aandoeningen. Bij Methoden vindt u meer informatie over de Peilstations en hun rol hierin.
 • Ze bieden elk jaar een schat aan informatie over uiteenlopende onderwerpen rondom geselecteerde ziekten die in de huisartsenpraktijken worden gezien. Deze onderwerpen worden elk jaar in samenwerking met het Nivel opnieuw vastgesteld en leiden tot de jaarrapportages van de Nivel Peilstations.
Alle jaarrapportages van de Nivel Peilstations

Wat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?Meer weten over het thema huisartsenzorg?

Ga naar:

Wat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?Wat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. Ga voor meer informatie naar Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn of neem contact met ons via zorgregistraties@nivel.nl.
Wilt u zelf gegevens uit onze registraties gebruiken voor onderzoek? Bekijk de mogelijkheden bij Informatie over gegevens aanvragen of vul direct het aanvraagformulier in.

We kijken ernaar uit met u in contact te komen!

Vanhommerig, J., Overbeek, L. Nivel-cijfers Ziekten op jaarbasis - hoe gezond is Nederland?. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 24-05-2024; geraadpleegd op 28-05-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/zorg-en-ziekte-in-cijfers/cijfers-ziekten-op-jaarbasis