Afgesloten projecten

Veel van ons onderzoek krijgt vorm in projecten. Een project begint altijd met een onderzoeksvoorstel en na honorering voeren we het project uit en publiceren we de resultaten. Van elk afgerond project vindt u hier de basisinformatie en het bijbehorende resultaat (vaak een of meer publicaties. De projecten zijn chronologisch, terugwerkend, geordend; met de zoekfunctie - typ (een deel van) de titel in - kunt u een project direct vinden.

Contactpersonen:

Profile picture for user n.bos@nivel.nl
+ 3
Afgesloten
2022
Projectpartners
Pharos (projectleider), Radboudumc (IQ Health), Nierpatientenvereniging (NVN), Nationale Vereniging Reumazorg Nederland (RZN), Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV), Nederlandse Federatie voor Nefrologen (NFN), Kennisinstituut van Medisch Specialisten

Contactpersonen:

Profile picture for user s.vandulmen@nivel.nl
+ 2
Afgesloten
2022
Projectpartners
European Commission expert groups

Contactpersonen:

Profile picture for user j.hansen@nivel.nl
+ 3
Afgesloten
2023
Projectpartners
Alzheimer Nederland

Contactpersonen:

Profile picture for user a.francke@nivel.nl
+ 2
Afgesloten
2022
Projectpartners
Ambulancezorg Nederland

Contactpersoon:

Profile picture for user n.bos@nivel.nl
Afgesloten
2022
Projectpartners
Een klankbordgroep bestaande uit experts vanuit verschillende richtingen adviseert het project.

Contactpersonen:

Profile picture for user l.vandijk@nivel.nl
+ 4

Contactpersonen:

Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
+ 2
Afgesloten
2022
Projectpartners
Stichting Nederlandse Triage Standaard (NTS)

Contactpersonen:

Profile picture for user r.verheij@nivel.nl
+ 2