Afgesloten projecten

Veel van ons onderzoek krijgt vorm in projecten. Een project begint altijd met een onderzoeksvoorstel, na honorering voeren we het project uit en de resultaten ervan publiceren we openbaar. Van elk afgerond project vindt u hier de basisinformatie: aanleiding, doelen, gebruikte methoden, betrokken onderzoekers, subsidieverstrekker(s) en natuurlijk de resultaten (publicaties). De projecten zijn chronologisch, terugwerkend, geordend; met de zoekfunctie - typ (een deel van) de titel in - kunt u een project direct vinden.

Afgesloten
2023
Projectpartners
Alzheimer Nederland

Contactpersonen:

Profile picture for user a.francke@nivel.nl
+ 2
Afgesloten
2022
Projectpartners
Een klankbordgroep bestaande uit experts vanuit verschillende richtingen adviseert het project.

Contactpersonen:

Profile picture for user l.vandijk@nivel.nl
+ 4
Afgesloten
2022
Projectpartners
Stichting Nederlandse Triage Standaard (NTS)

Contactpersonen:

Profile picture for user r.verheij@nivel.nl
+ 2
Afgesloten
2022
Projectpartners
United Metabolic Diseases (UMD); stofwisselingsziekten.nl

Contactpersoon:

Profile picture for user n.bos@nivel.nl

Contactpersonen:

Profile picture for user j.dejong@nivel.nl
+ 4

Contactpersonen:

Profile picture for user j.dejong@nivel.nl
+ 5