Afgesloten projecten

Veel van ons onderzoek krijgt vorm in projecten. Een project begint altijd met een onderzoeksvoorstel, na honorering voeren we het project uit en de resultaten ervan publiceren we openbaar. Van elk afgerond project vindt u hier de basisinformatie: aanleiding, doelen, gebruikte methoden, betrokken onderzoekers, subsidieverstrekker(s) en natuurlijk de resultaten (publicaties). De projecten zijn chronologisch, terugwerkend, geordend; met de zoekfunctie - typ (een deel van) de titel in - kunt u een project direct vinden.

Afgesloten
2020
Projectpartners
RIVM; Trimbos-instituut; Patiëntenfederatie

Contactpersonen:

Profile picture for user h.boeije@nivel.nl
+ 3

Contactpersonen:

Profile picture for user j.dejong@nivel.nl
+ 3

Contactpersonen:

Profile picture for user a.francke@nivel.nl
+ 2
Afgesloten
2020
Projectpartners
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG); Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV); Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), RIVM, Landelijk Operationeel Team – Corona (LOT-C)

Contactpersonen:

Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
+ 6
Afgesloten
2020
Projectpartners
Nederlands Genootschap voor Abortusartsen (NGvA)

Contactpersonen:

Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
Profile picture for user e.vis@nivel.nl
Afgesloten
2020
Projectpartners
Ministerie van VWS; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Contactpersonen:

Profile picture for user L.vanTuyl@nivel.nl
+ 3

Contactpersonen:

Profile picture for user h.boeije@nivel.nl
+ 3
Afgesloten
2021
Projectpartners
Alzheimer Nederland

Contactpersonen:

Profile picture for user a.francke@nivel.nl
Profile picture for user i.vanderheide@nivel.nl
Afgesloten
2020
Projectpartners
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Contactpersonen:

Profile picture for user h.boeije@nivel.nl
+ 3

Contactpersonen:

Profile picture for user r.verheij@nivel.nl
+ 2
Afgesloten
2022
Projectpartners
The EUHealthSupport Consortium, consisting of: Nivel, Netherlands Institute for Health Services Research, Netherlands (leading partner); Netherlands Institute for Health Services Research (RIVM), Netherlands; Infeurope SA services provider, Luxembourg; Association of Medical Schools in Europe (AMSE); Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI), Ireland; LEGINDA GmbH, translation service provider, Germany

Contactpersonen:

Profile picture for user m.rijken@nivel.nl
+ 4
Afgesloten
2020
Projectpartners
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd; Hogeschool Leiden; Stichting Alexander

Contactpersonen:

Profile picture for user l.schackmann@nivel.nl
Profile picture for user r.friele@nivel.nl

Contactpersonen:

Profile picture for user k.hek@nivel.nl
+ 3
Afgesloten
2020
Projectpartners
Federatie Medisch Specialisten (FMS), Persoonlijke Verzorging (PV), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), ministerie van VWS, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorginstituur Nederland (ZiNL), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)

Contactpersonen:

Profile picture for user L.vanTuyl@nivel.nl
Profile picture for user c.wagner@nivel.nl

Contactpersonen:

Profile picture for user c.wagner@nivel.nl
Profile picture for user L.vanEikenhorst@nivel.nl
Afgesloten
2020
Projectpartners
Toetsingspanel keuzehulp

Contactpersoon:

Profile picture for user s.vandulmen@nivel.nl
Afgesloten
2021
Projectpartners
RIVM, GGD Kennemerland, GGD Amsterdam

Contactpersonen:

Profile picture for user m.duckers@nivel.nl
+ 3
Afgesloten
2021
Projectpartners
Wilhelmina Kinderziekenhuis; Prinses Máxima Centrum; Universiteit Maastricht, vakgroep Huisartsgeneeskunde

Contactpersoon:

Profile picture for user h.boeije@nivel.nl