Afgesloten projecten

Veel van ons onderzoek krijgt vorm in projecten. Een project begint altijd met een onderzoeksvoorstel, na honorering voeren we het project uit en de resultaten ervan publiceren we openbaar. Van elk afgerond project vindt u hier de basisinformatie: aanleiding, doelen, gebruikte methoden, betrokken onderzoekers, subsidieverstrekker(s) en natuurlijk de resultaten (publicaties). De projecten zijn chronologisch, terugwerkend, geordend; met de zoekfunctie - typ (een deel van) de titel in - kunt u een project direct vinden.

Contactpersonen:

Profile picture for user r.verheij@nivel.nl
+ 4

Contactpersonen:

Profile picture for user m.hooiveld@nivel.nl
Profile picture for user m.heins@nivel.nl
Afgesloten
2022
Projectpartners
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa); Zorginstituut Nederland (ZN)

Contactpersonen:

Profile picture for user n.bos@nivel.nl
+ 2
Afgesloten
2022
Projectpartners
Stichting Nederlandse Triage Standaard (NTS)

Contactpersonen:

Profile picture for user r.verheij@nivel.nl
+ 2

Contactpersonen:

Profile picture for user c.leemrijse@nivel.nl
+ 2
Afgesloten
2021
Projectpartners
Een stuurgroep en vertegenwoordigers van Alzheimer Nederland, Vilans en het ministerie van VWS

Contactpersonen:

Profile picture for user i.vanderheide@nivel.nl
+ 3

Contactpersonen:

Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
+ 2
Afgesloten
2024
Projectpartners
RIVM; National eHealth Living Lab (NeLL)

Contactpersoon:

Profile picture for user L.vanTuyl@nivel.nl
Afgesloten
2021
Projectpartners
Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen

Contactpersonen:

Profile picture for user l.vandijk@nivel.nl
+ 2