Nivel: Aantal mensen dat de fysiotherapeut bezoekt neemt weer toe
Nieuws
07-11-2023

Aantal mensen dat de fysiotherapeut bezoekt neemt weer toe

Ondanks een forse daling ten tijde van de coronapandemie (2020) is het aantal patiënten dat de fysiotherapeut bezoekt de afgelopen jaren gestegen. De fysiotherapeutische zorg lijkt daarmee niet alleen te herstellen van de impact van de pandemie maar ook te groeien. Het aantal consulten dat iemand per behandeling gebruikte, is daarentegen gedaald. Dit blijkt uit gegevens van praktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Het gemiddeld aantal patiënten per praktijk steeg van 1645 (in 2019) en 1786 (in 2021) naar 1833 in 2022. Alleen tijdens het eerste jaar van de coronapandemie lag het gemiddeld aantal patiënten per praktijk lager, 1095 in 2020. Ook zien we een stijging van het gemiddelde aantal nieuw gestarte behandeltrajecten per praktijk.

Gemiddelde aantal patiënten en nieuwe behandeltrajecten per praktijk 2019-2022

Gemiddeld aantal consulten per behandeltraject gedaald

De stijging in het gemiddelde aantal patiënten en nieuw gestarte behandeltrajecten per praktijk zou het gevolg kunnen zijn van het inhalen van ‘uitgestelde’ zorg tijdens de coronapandemie. Het gemiddelde aantal verrichtingen per praktijk en het gemiddelde aantal consulten binnen een behandeltraject zijn in 2022 daarentegen juist iets gedaald ten opzichte van 2021. Oorzaken voor deze daling kunnen liggen in de veranderingen in de samenstelling van de praktijken binnen de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, of in veranderingen in de zorg, zoals veranderingen in de zorgvraag, of veranderingen in vergoedingen. Nader onderzoek hiernaar is gewenst.

Over het onderzoek

Het Nivel verzamelt en analyseert de gegevens die zorgverleners die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn routinematig vastleggen in hun elektronische patiëntendossiers. De cijfers in dit onderzoek zijn gebaseerd op gegevens uit 489 fysiotherapiepraktijken, met informatie over totaal 896.408 patiënten, verspreid over het hele land. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn maakt deel uit van de onderzoeksinfrastructuur van het Nivel, die gesubsidieerd wordt door het ministerie van VWS.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.