Nivel: ‘Beslist Samen!’ en ‘3 goede vragen’ maken samen beslissen makkelijker
Nieuws
22-07-2019

‘Beslist Samen!’ en ‘3 goede vragen’ maken samen beslissen makkelijker (Transparantiemonitor 2018)

De projecten ‘Beslist Samen!’ en ‘3 goede vragen’, die tot doel hebben (het bewustzijn van) samen beslissen in de zorg te stimuleren, blijken succesvol te zijn: steeds meer patiënten en zorgverleners zijn er bekend mee en daar waar het daadwerkelijk wordt ingezet, zijn zij beiden zeer enthousiast. Ook zien we dat deze projecten op veel grotere schaal worden toegepast dan oorspronkelijk gedacht. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Samen beslissen is een proces waarin zorgverlener en patiënt in samenspraak beslissen welke zorg het best past bij de zorgvraag van de patiënt. Dit proces maakt de informatie over behandelopties en consequenties daarvan transparanter voor patiënten. Uit onderzoek is bekend dat samen beslissen daarnaast een positieve invloed op het zorgproces heeft. Toch wordt het lang niet altijd toegepast in de praktijk. ‘Beslist Samen!’ en ‘3 goede vragen’ hebben als doel hier verandering in te brengen.

‘Beslist Samen!’ leidt tot meer inzicht in ziekte en behandelingsmogelijkheden
Het implementatieproject ‘Beslist Samen!’ helpt bij het veranderen van zorgprocessen om zodoende meer samen te kunnen beslissen. Binnen het project zijn 12 ziekenhuizen gestart met het inbedden van ‘samen beslissen’ in hun zorgprocessen. Het enthousiasme bleek groot: aanvankelijk was het doel het project te implementeren in 24 zorgprocessen verspreid over deze ziekenhuizen, maar gaandeweg werden dit er 56. Het thema samen beslissen maakt duidelijk veel los in de zorg. Nivel-onderzoeker Nanne Bos: ‘Om samen beslissen te implementeren is het nodig om zorgprocessen hierop in te richten en belemmeringen om samen te beslissen weg te nemen. Dit kan bijvoorbeeld door in een multidisciplinair overleg niet alleen de medisch beste behandeling te bespreken, maar ook goede alternatieven die aansluiten bij de persoonlijke situatie van de patiënt. Dergelijke initiatieven helpen artsen en patiënten meer opties te verkennen en de behoeften en voorkeuren van de patiënt op tafel te krijgen.’

Instrument ‘3 goede vragen’ wordt breed toegepast, maar bekendheid kan beter
Het instrument ‘3 goede vragen’ geeft de patiënt handvatten – in de vorm van drie vragen aan de arts – om de behandelopties én de eigen voorkeuren te bespreken. Doel is patiënten en zorgverleners bewust te maken van de mogelijkheid om samen te beslissen over de best passende zorg voor de patiënt. ‘3 goede vragen’ komen uit het buitenland en zijn door Patiëntenfederatie Nederland, in samenwerking met tien grote patiëntenorganisaties, naar Nederland gehaald. Nivel-onderzoeker Linda Springvloet: ‘Aanvankelijk concentreerde de toepassing zich vooral op de medisch-specialistische zorg, maar ook in de eerste lijn blijken de vragen prima toepasbaar te zijn. Ondanks de overkoepelende campagne en de overwegend goede ervaringen van mensen die de drie vragen gebruiken, zijn ze bij veel professionals en patiënten nog onbekend. Daar is nog winst te behalen.’

Het onderzoek: literatuuronderzoek en interviews
Het Nivel heeft de initiatieven ‘Beslist Samen!’ en ‘3 goede vragen’ onderzocht aan de hand van literatuuronderzoek en verschillende interviews met initiatiefnemers en direct betrokkenen.

De Transparantiemonitor 2018
Het onderzoek naar de ‘Beslist Samen!’ en ‘3 goede vragen’ maakt deel uit van een reeks onderzoeken binnen de Transparantiemonitor 2018-2022 van het Nivel. Dit meerjarige project richt zich op de vraag hoe transparantie zich ontwikkelt in de zorg en wat dat oplevert. Eerder verschenen onderzoeken binnen de Transparantiemonitor 2018-2022 richtten zich op de volgende onderwerpen:
Transparantie in de zorg verbreed: van informatie over zorgaanbieders naar informatie over effecten van behandelingen
Beschikbaarheid informatie over ziekte en behandeling steeds belangrijker voor patiënt

In Dossier Transparantiemonitor vindt u alle publicaties en andere informatie van het Nivel over dit onderwerp bij elkaar.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.