Coronacijfers week 22: aantal patiënten met COVID-19-achtige klachten in de huisartsenpraktijk (31 mei - 6 juni 2021)
Nieuws
10-06-2021

Coronacijfers week 22: aantal patiënten met COVID-19-achtige klachten in de huisartsenpraktijk (31 mei - 6 juni 2021)

Het Nivel volgt hoeveel patiënten er wekelijks een éérste contact hebben met de huisartsenpraktijk vanwege COVID-19-achtige klachten. Deze cijfers zijn een aanvulling op de cijfers van COVID-19-meldingen van de GGD’en en de cijfers van ziekenhuisopnames en sterftegevallen in verband met COVID-19. Onze cijfers maken deel uit van het Dashboard Coronavirus van het ministerie van VWS.

Let op: huisartsen zien ook patiënten met bevestigde COVID-19, zowel nieuwe patiënten als eerder positief geteste patiënten. Zij zijn níet meegenomen in deze wekelijkse cijfers, die alléén patiënten betreffen met eerste huisartsencontact in verband met COVID-19-achtige klachten.

Corona in de huisartsenpraktijk

Wat valt op in week 22:

  • Er zijn 3 patiënten geregistreerd met COVID-19-achtige klachten per 100.000 inwoners. Dit zijn er minder dan in de week ervoor.
  • Omgerekend naar totale aantallen voor heel Nederland gaat het om naar schatting 720 mensen met COVID-19-achtige klachten (95% betrouwbaarheidsinterval 170 – 1.290).
  • Het beleid van huisartsen is om patiënten met (milde) klachten niet zelf te zien, maar adviseren om zich te laten testen door de GGD.

Over Nivel Surveillance: weekcijfers COVID-19, griep en andere gesignaleerde aandoeningen

Voor het vaststellen van deze weekcijfers – en al onze andere wekelijkse cijfers over gesignaleerde aandoeningen – maken we gebruik van de registraties van (ongeveer) 350 deelnemende huisartsenpraktijken van Nivel Surveillance, inclusief de aanvullende gegevens van onze Nivel Peilstations. De resultaten hiervan, al onze weekcijfers over aandoeningen, zijn te vinden op onze Surveillancepagina.

De weekcijfers 'patiënten met COVID-19-achtige klachten die voor het eerst contact opnemen met de huisartsenpraktijk' maken deel uit van het Dashboard Coronavirus van het ministerie van VWS.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

E-mailadres
U kunt zich op elk moment afmelden, via de link in de voettekst van onze e-mails. Meer over ons privacybeleid vindt u bij Privacyverklaring Nivel. Als marketingplatform gebruiken wij MailChimp. Wanneer u zich via 'Aanmelden' abonneert op onze nieuwsuitingen, erkent u dat uw informatie wordt overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Meer hierover vindt u bij Mailchimp's legal policies.