Pijler 1 - Weekcijfers COVID-19-achtige klachten in de huisartsenpraktijk (mrt-okt 2020)

Nivel-dossier Corona

Het Nivel heeft in de periode maart - oktober 2020 wekelijks gemeten hoeveel patiënten met COVID-19-achtige klachten dat een eerste contact hadden met de huisartsenpraktijk. Deze cijfers zijn opgesteld op basis van de registraties van huisartsen die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Op deze pagina van ons archief ‘Corona centraal’ vindt u alléén de factsheets met weekcijfers corona-achtige klachten in de huisartsenpraktijk van eind maart 2020 tot eind oktober 2020. Alle weekcijfers over COVID-19-achtige klachten (én overigens ook alle andere gesignaleerde aandoeningen) vindt u op onze (algemene) surveillancepagina Actuele weekcijfers aandoeningen – Surveillance.

Mrt - okt 2020: Factsheets weekcijfers COVID-19-achtige klachten in de huisartsenpraktijkMrt - okt 2020: Factsheets weekcijfers COVID-19-achtige klachten in de huisartsenpraktijk

De factsheets met cijfers over COVID-19-achtige klachten in huisartsenpraktijken bevatten de totale aantallen én de onderverdelingen naar leeftijd en naar provincie. Deze factsheets vindt u hier direct onder.

Vanaf eind oktober 2020 zijn we met deze factsheets als zodanig gestopt en zijn deze weekcijfers - net als alle andere weekcijfers over aandoeningen - te vinden in de Nivel Surveillance Bulletins, bij Actuele weekcijfers aandoeningen – Surveillance.

Factsheets 'Cijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk' mrt - okt 2020

Mrt - okt 2020: OPEN DATA Weekcijfers COVID-19-achtige klachten in de huisartsenpraktijkMrt - okt 2020: OPEN DATA Weekcijfers COVID-19-achtige klachten in de huisartsenpraktijk

In de factsheets hierboven worden de cijfers over patiënten met COVID-19-achthoekige klachten in huisartsenpraktijken in grafiekvorm gepresenteerd. Hieronder kunt u deze cijfers ook in een databestand vinden (als ‘open data’).

Toelichting bij de wekelijkse cijfers over patiënten met COVID-19-achtige klachten - Open data

Patiënten met COVID-19-achtige klachten
De cijfers over COVID-19-achtige klachten hebben betrekking op mensen die voor het eerst contact opnemen met hun huisarts vanwege klachten die passen bij COVID-19, maar bij wie de diagnose nog niet door een test bevestigd is. Deze cijfers maken deel uit van het Dashboard Coronavirus en zijn een aanvulling op de cijfers van COVID-19-meldingen van de GGD’en en de cijfers van ziekenhuisopnames en sterfgevallen in verband met COVID-19.

Methode: huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van een representatieve steekproef van zo’n 350 huisartsenpraktijken uit heel Nederland die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. We ontvangen van hen wekelijks geanonimiseerde gegevens over verleende zorg aan hun patiënten. Meer over de methode vindt u onderaan deze pagina én bij Methode vaststellen weekcijfers aandoeningen - Surveillance.

Cijfers in de Excel-databestanden
In de Excel-overzichten staan de volgende weekcijfers:

  • totaal: aantal mensen met een eerste contact met de huisartsenpraktijk vanwege COVID-19-achtige klachten (exclusief bevestigde COVID-19) per week per 100.000 inwoners
  • schatting: schatting van het absolute aantal mensen met een eerste contact met de huisartsenpraktijk vanwege COVID-19-achtige klachten (excl. bevestigde COVID-19) in Nederland per week, met 95% betrouwbaarheidsintervallen
  • <leeftijd: aantal mensen met een eerste contact met de huisartsenpraktijk vanwege COVID-19-achtige klachten (excl. bevestigde COVID-19) per week per 100.000 inwoners, naar leeftijdsgroep
  • geslacht: percentage mannen en vrouwen met een eerste contact met de huisartsenpraktijk vanwege COVID-19-achtige klachten (excl. bevestigde COVID-19) per week
  • provincie: aantal mensen met een eerste contact met de huisartsenpraktijk vanwege COVID-19-achtige klachten (excl. bevestigde COVID-19) per week per 100.000 inwoners, naar provincie

Cijfers in het json-bestand
In het json-bestand staan alleen de weekcijfers die op het Dashboard Coronavirus van het ministerie van VWS staan: aantal mensen met een eerste contact met de huisartsenpraktijk vanwege COVID-19-achtige klachten per 100.000 inwoners en de schatting van het absolute aantal in heel Nederland.

De cijfers uit de databestanden mogen met de volgende bronvermelding worden gebruikt:
Hooiveld, M., Knottnerus, B.J. Wekelijkse cijfers COVID-19-achtige klachten in de huisartsenpraktijk. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Utrecht: Nivel. www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/monitor-cijfers-covid-19-achtige-klachten-huisartsenpraktijken [geraadpleegd op [vul hier de datum in].

Contactpersoon:
Dr. Mariëtte Hooiveld, projectleider Nivel Surveillance
[E] surveillance@nivel.nl
[T] 030 272 9700

Disclaimer
De getoonde cijfers zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen, waarbij getracht is zo volledig mogelijk te zijn. Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande twee weken herberekend, omdat er gegevens nageleverd kunnen zijn. De verspreiding van COVID-19 is regionaal zeer verschillend, ook binnen provincies. Daarom zijn de locaties van onze deelnemende huisartsenpraktijken van invloed op de gepresenteerde resultaten. De zorg die huisartsenpraktijken leveren is aangepast vanwege de coronapandemie. Hierdoor kunnen de gepresenteerde cijfers een ander beeld geven dan normaal.

Overzichten - Weekcijfers COVID-19-achtige klachten in de huisartsenpraktijk - Open data

Methode vaststellen cijfers COVID-19-achtige klachten in de huisartsenpraktijkMethode vaststellen cijfers COVID-19-achtige klachten in de huisartsenpraktijk

Wekelijks ontvangt Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn van zo’n 350 huisartsenpraktijken uit heel Nederland de - geanonimiseerde - gegevens die door huisartsen zijn vastgelegd in elektronische patiëntendossiers. Zodoende kunnen we snel en betrouwbaar inzicht geven in het aantal patiënten dat met COVID-19-achtige klachten bij de huisarts is gekomen.
Bij een aantal huisartsenpraktijken, de Nivel Peilstations, wordt een deel van de patiënten met acute luchtwegklachten (waaronder COVID-19-achtige klachten) getest op het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) en andere virussen. Deze resultaten zijn te vinden in de wekelijkse Nivel Surveillance Bulletins.

Privacybescherming

We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. De data die bij het Nivel binnenkomen zijn anoniem en niet herleidbaar tot specifieke patiënten of zorgverleners. In ons privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Gedragscode Gezondheidszorgonderzoek, opgesteld door Coreon (Commissie Regelgeving Onderzoek).

Hooiveld, M. Pijler 1 - Weekcijfers COVID-19-achtige klachten in de huisartsenpraktijk (mrt-okt 2020) . Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 24-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/infectieziekten-eerste-lijn/dossier-corona/ons-onderzoek-eerste-coronajaar/pijler-1-weekcijfers-COVID-19