Coronacijfers week 8: aantal patiënten met COVID-19-achtige klachten in de huisartsenpraktijk (22 - 281 feb. 2021)
Nieuws
04-03-2021

Coronacijfers week 8: aantal patiënten met COVID-19-achtige klachten in de huisartsenpraktijk (22 - 28 feb. 2021)

Het Nivel volgt hoeveel patiënten er wekelijks een éérste contact hebben met de huisartsenpraktijk vanwege COVID-19-achtige klachten. Deze cijfers zijn een aanvulling op de cijfers van COVID-19-meldingen van de GGD’en en de cijfers van ziekenhuisopnames en sterftegevallen in verband met COVID-19. Onze cijfers maken deel uit van het Dashboard Coronavirus van het ministerie van VWS.

Let op: huisartsen zien ook patiënten met bevestigde COVID-19, zowel nieuwe patiënten als eerder positief geteste patiënten. Zij zijn níet meegenomen in deze wekelijkse cijfers, die alléén patiënten betreffen met eerste huisartsencontact in verband met COVID-19-achtige klachten.

Corona bij de huisarts, week 8

Wat valt op in week 8:

  • Er zijn 10 patiënten geregistreerd met COVID-19-achtige klachten per 100.000 inwoners. Dit zijn er iets meer dan in de twee weken ervoor.
  • Omgerekend naar totale aantallen voor heel Nederland gaat het om naar schatting 1.770 mensen met COVID-19-achtige klachten (95% betrouwbaarheidsinterval 1.070 – 3.150).
  • Het beleid van huisartsen is om patiënten met klachten niet zelf te zien, maar adviseren om zich te laten testen door de GGD.

Over Nivel Surveillance: weekcijfers COVID-19, griep en andere gesignaleerde aandoeningen

Voor het vaststellen van deze weekcijfers – en al onze andere wekelijkse cijfers over gesignaleerde aandoeningen – maken we gebruik van de registraties van (ongeveer) 350 deelnemende huisartsenpraktijken van Nivel Surveillance, inclusief de aanvullende gegevens van onze Nivel Peilstations. De resultaten hiervan, al onze weekcijfers over aandoeningen, zijn te vinden op onze Surveillancepagina.

De weekcijfers 'patiënten met COVID-19-achtige klachten die voor het eerst contact opnemen met de huisartsenpraktijk' maken deel uit van het Dashboard Coronavirus van het ministerie van VWS.

Doe mee aan de online conferentie ‘Transparantie in de zorg; ook in de spreekkamer?’
Op dinsdag 9 maart van 11:15 - 13:30 uur organiseert het Nivel een online conferentie over transparantie in de zorg. Wat betekent transparantie voor de zorgprofessional? En wat doet de patiënt ermee? Aan de hand van verschillende concrete initiatieven gaan we hier graag met u over in gesprek! Doe ook mee en meld u aan!