E-health helpt patiënten met chronische aandoeningen hun medicijnen trouw in te nemen
Nieuws
18-01-2021

E-health helpt patiënten met chronische aandoeningen hun medicijnen trouw in te nemen

De aandacht voor medicatietherapietrouw staat onder druk door de toenemende zorgvraag. Therapietrouw is een belangrijk thema in de gezondheidszorg; een medicijn dat niet (goed) wordt ingenomen zal immers niet goed werken. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is het toepassen van e-health: e-health kan laagdrempelig worden ingezet en het kan meerdere patiënten tegelijk ondersteunen. Uit een literatuurstudie van het Nivel en de Sint Maartenskliniek blijkt dat het inzetten van e-health de therapietrouw van patiënten met een chronische ziekte voor het innemen van medicijnen bevordert.

E-health is zorg op afstand met behulp van technologie. Welke e-healthmethoden werken wel en welke niet om therapietrouw bij chronische patiënten te verbeteren? Maakt het uit welk e-healthmedium wordt gebruikt? En welke strategie werkt het best om therapietrouw te verbeteren? Deze onderzoeksvragen lagen ten grondslag aan de literatuurstudie. 

E-health helpt therapietrouw te verbeteren
E-health blijkt patiënten met een chronische aandoening inderdaad te ondersteunen bij het trouw innemen van hun medicijnen. Het sterkste bewijs hiervoor vinden we bij e-healthinterventies via SMS-berichten, mobiele apps en telefoongesprekken.

Niet alle strategieën werken goed
Bij de verschillende e-healthinterventies zijn verschillende strategieën toe te passen. Niet alle strategieën zijn even geschikt voor het verbeteren van therapietrouw. Strategieën die wel werken, zijn de volgende:

  • patiënten vaardigheden aanleren: dit kan bijvoorbeeld met een app waar inname van bloeddrukverlagers en de bloeddruk wordt bijgehouden, zodat patiënten het effect van de medicijnen leren zien;
  • patiënten helpen met keuzes maken rondom medicatie: dit kan bijvoorbeeld door het voeren van een telefoongesprek met de apotheker over de drempels bij het innemen van medicatie en vervolgens advies over hoe die drempels weggenomen kunnen worden;
  • verbeteren van kwaliteit van zorg: bijvoorbeeld door gebruik van een ‘slimme’ medicijnverpakking waarbij een bericht wordt gestuurd naar de zorgverlener op het moment dat de patiënt meerdere keren geen medicatie heeft ingenomen.

Over het onderzoek
Voor de literatuurstudie hebben we 21 wetenschappelijke artikelen nauwgezet onderzocht. Aan de hand van deze artikelen hebben we de effecten van 29 e-healthmethodes vergeleken met de effecten van gebruikelijke methoden in de zorg.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

E-mailadres
U kunt zich op elk moment afmelden, via de link in de voettekst van onze e-mails. Meer over ons privacybeleid vindt u bij Privacyverklaring Nivel. Als marketingplatform gebruiken wij MailChimp. Wanneer u zich via 'Aanmelden' abonneert op onze nieuwsuitingen, erkent u dat uw informatie wordt overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Meer hierover vindt u bij Mailchimp's legal policies.