Nivel-PaRIS-enquete
Nieuws
10-05-2023

Hoofdonderzoek PaRIS-enquête van start: hoe ervaren patiënten met een chronische aandoening de zorg in de eerste lijn?

Recent is het hoofdonderzoek binnen het internationale PaRIS-onderzoek van start gegaan. In 20 landen wereldwijd onderzoekt een internationaal consortium, geleid door het Nivel, of en zo ja hoe de ervaringen van patiënten met de eerstelijnszorg invloed hebben op hun gezondheid. In 2020 werd hiertoe gestart met het ontwikkelen van speciale vragenlijsten en in 2022 is een pilot gehouden in alle deelnemende landen. In Nederland deden 12 huisartsenpraktijken mee aan de pilot. Aan het hoofdonderzoek zullen zo’n 100 Nederlandse huisartsenpraktijken meedoen.

Veel landen hebben te maken met een stijging van het aantal mensen met chronische aandoeningen. Dit vereist aanpassing aan het zorgstelsel. Het PaRIS-onderzoek helpt mee om de kwaliteit van zorg optimaal en toekomstbestendig te maken. We willen ten eerste begrijpen hoe de ervaringen die patiënten hebben met eerstelijnszorg van invloed zijn op hun gezondheid. Ten tweede geven we inzicht in de werking van het zorgstelsel in de verschillende landen. De opgedane kennis kunnen beleidsmakers gebruiken om zorgsystemen patiëntgerichter te maken.

Fase 1 (2020-2022): vragenlijsten ontwikkeld voor huisartsen en patiënten

Het onderzoek bestaat uit verschillende fasen. De eerste fase bestond uit het ontwikkelen, vertalen en testen van twee vragenlijsten, één voor huisartsen en één voor patiënten. Aan huisartsen vragen we over welke middelen zij beschikken om de zorg voor patiënten met een chronische aandoening te coördineren en deze patiënten te ondersteunen. Aan patiënten vragen we naar hun ervaringen met de ontvangen zorg (met zogenaamde PREMs). Deze vragen hebben betrekking op bijvoorbeeld bejegening, communicatie of informatievoorziening rond de ontvangen zorg. Daarnaast onderzoeken we de patiëntgerapporteerde uitkomsten van die zorg (met PROMs), die betrekking hadden op klachten als pijn en vermoeidheid en op de kwaliteit van leven. 

Fase 2 (2022): pilot uitgevoerd

In 2022 is vervolgens een pilot uitgevoerd in alle deelnemende landen. De resultaten uit de pilot zijn geanalyseerd en er is gekeken of de vragenlijsten aanpassing behoefden en of het proces goed was ingericht. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan zaken als de manier waarop we huisartsen werven. In Nederland hebben 12 huisartsenpraktijken en ruim 1000 patiënten meegedaan.

Fase 3: hoofdonderzoek gaat van start

Recent zijn we gestart met het hoofdonderzoek. Daarvoor benaderen we in samenwerking met Calculus, een organisatie die huisartsen ondersteunt bij hun declaraties en administratie, momenteel huisartsenpraktijken in Nederland. Het streven is om 100 huisartsenpraktijken de voor hen ontwikkelde vragenlijst te laten invullen. Een selectie van patiënten van 45 jaar en ouder van deze praktijken wordt uitgenodigd de patiëntenvragenlijst in te vullen. Begin volgend jaar verwachten we de eerste resultaten hiervan.

Over het onderzoek

Voor de uitrol en coördinatie van dit onderzoek binnen de Nederlandse huisartsenpraktijken is het Nivel betrokken als National Project Manager. Daarnaast is het Nivel consortiumleider van het PaRIS-SUR Consortium voor de internationale organisatie van het onderzoek. Hierin werken we samen met Ipsos, University of Exeter, Avedis Donabedian Institute en Optimedis AG. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.