Instrument ontwikkeld om vaardigheden van verzekerden voor kiezen zorgverzekering te meten
Nieuws
16-12-2019

Instrument ontwikkeld om vaardigheden van verzekerden voor kiezen zorgverzekering te meten

Het Nivel heeft een van oorsprong Amerikaans meetinstrument in het Nederlands vertaald en cultureel gevalideerd: de Health Insurance Literacy Measurement (HILM-NL). Via de Nivel-website is deze vragenlijst openbaar beschikbaar. Met de lijst kan meer inzicht worden verkregen in de vaardigheden van verzekerden in Nederland wat betreft het kiezen en gebruikmaken van een zorgverzekering. Het gebruik van de HILM-NL kan helpen om informatie over zorgverzekeringen beter te laten aansluiten op de vaardigheden van verzekerden in Nederland.

Van verzekerden in Nederland wordt verwacht dat zij een actieve rol aannemen bij het kiezen van een zorgverzekering die passend is bij hun situatie. De afgelopen jaren is er op verschillende manieren geprobeerd verzekerden beter te informeren over de verschillende kenmerken van zorgverzekeringen. Een voorbeeld hiervan is de Zorgverzekeringskaart, die alle zorgverzekeraars gebruiken om informatie over de belangrijkste polisvoorwaarden en vergoedingen zo beknopt, begrijpelijk en vergelijkbaar mogelijk over te brengen. Toch vinden veel verzekerden het nog steeds moeilijk om informatie over zorgverzekeringen te beoordelen.

Zorgverzekeringsvaardigheden meten met de HILM-NL vragenlijst
Om een geschikte zorgverzekering te kiezen en deze op de juiste manier te gebruiken hebben verzekerden bepaalde vaardigheden nodig; zij dienen relevante informatie over zorgverzekeringen te begrijpen en te interpreteren. Met behulp van de ontwikkelde HILM-NL vragenlijst kunnen we deze zogenaamde ‘zorgverzekeringsvaardigheden’ meten en inzicht krijgen in de problemen van verzekerden bij het kiezen en gebruiken van een zorgverzekering. Dit kan helpen om de informatievoorziening over zorgverzekeringen beter te laten aansluiten op de vaardigheden van verzekerden. Op deze manier kunnen verzekerden in de toekomst beter ondersteund worden in het nemen van een weloverwogen beslissing ten aanzien van hun zorgverzekering.

HILM-NL gevalideerd product
De HILM-NL is de in het Nederlands vertaalde versie van het meetinstrument HILM uit de Verenigde Staten. Het Nivel heeft het vertaaltraject en het cultureel validatietraject uitgevoerd volgens de richtlijnen van de World Health Organization (WHO). Dit betekent onder andere dat de vertaalde vragenlijst is besproken met experts en vervolgens met verzekerden in interviews, om te bekijken of deze begrijpelijk was. De HILM-NL is voor iedereen toegankelijk en kan met bronvermelding worden gebruikt.

Over het onderzoek
Het Nivel heeft het onderzoek uitgevoerd met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorgverzekeraars Nederland.

 

Thema

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

E-mailadres
U kunt zich op elk moment afmelden, via de link in de voettekst van onze e-mails. Meer over ons privacybeleid vindt u bij Privacyverklaring Nivel. Als marketingplatform gebruiken wij MailChimp. Wanneer u zich via 'Aanmelden' abonneert op onze nieuwsuitingen, erkent u dat uw informatie wordt overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Meer hierover vindt u bij Mailchimp's legal policies.