Publicatie

Publicatie datum

Health Insurance Literacy Measurement : vertalen en cultureel valideren van een meetinstrument voor de ‘zorgverzekeringsvaardigheden’ van verzekerden in Nederland.

Holst, L., Brabers, A., Victoor, A., Jong, J. de, Rademakers, J. Health Insurance Literacy Measurement : vertalen en cultureel valideren van een meetinstrument voor de ‘zorgverzekeringsvaardigheden’ van verzekerden in Nederland. Utrecht: Nivel, 2019.
Download de PDF
In dit rapport staat beschreven hoe het Nivel een gestandaardiseerd meetinstrument uit de Verenigde Staten, de Health Insurance Literacy Measurement (HILM), naar het Nederlands heeft vertaald en cultureel heeft gevalideerd. Het vertaal- en cultureel validatietraject is uitgevoerd aan de hand van de algemene richtlijnen van de World Health Organistation (WHO) voor het vertalen en aanpassen van een instrument1. Tijdens dit traject hebben we getracht om het meetinstrument goed te laten aansluiten op het Nederlandse zorgstelsel en begrijpelijk te maken voor verzekerden in Nederland. Wij hebben op deze manier een meetinstrument (HILM-NL) ontwikkeld waarmee in de toekomst meer inzicht verkregen kan worden in de vaardigheden van verzekerden in Nederland in het kiezen en gebruik maken van een zorgverzekering. Het gebruik van de HILM-NL kan helpen om informatie over zorgverzekeringen beter te laten aansluiten op de vaardigheden van verzekerden in Nederland. Het uiteindelijk doel is om verzekerden beter te ondersteunen in het nemen van een weloverwogen beslissing ten aanzien van een zorgverzekering. (aut. ref.)
Gegevensverzameling