Publicatie

Publicatie datum

Health Insurance Literacy Measurement : vertalen en cultureel valideren van een meetinstrument voor de ‘zorgverzekeringsvaardigheden’ van verzekerden in Nederland.

Holst, L., Brabers, A., Victoor, A., Jong, J. de, Rademakers, J. Health Insurance Literacy Measurement : vertalen en cultureel valideren van een meetinstrument voor de ‘zorgverzekeringsvaardigheden’ van verzekerden in Nederland. Utrecht: Nivel, 2019. 32 p.
Download de PDF
Onderzoek
Het Nivel heeft een gestandaardiseerd meetinstrument uit de Verenigde Staten, de Health Insurance Literacy Measurement (HILM), naar het Nederlands vertaald en cultureel gevalideerd. Het vertaaltraject en cultureel validatietraject is uitgevoerd aan de hand van de algemene richtlijnen van de World Health Organistation (WHO) voor het vertalen en aanpassen van een instrument.

Meetinstrument HILM-NL
Tijdens dit traject hebben het meetinstrument laten aansluiten op het Nederlandse zorgstelsel en begrijpelijk gemaakt voor verzekerden in Nederland. Resultaat is het meetinstrument HILM-NL, waarmee meer inzicht verkregen kan worden in de vaardigheden van verzekerden in Nederland in het kiezen en gebruikmaken van een zorgverzekering. Dit kan helpen om verzekeringsinformatie beter te laten aansluiten op de vaardigheden van verzekerden in Nederland. Het uiteindelijke doel is om verzekerden beter te ondersteunen in het nemen van een weloverwogen beslissing ten aanzien van een zorgverzekering.
Gegevensverzameling