Publicatie

Publicatie datum

Health Insurance Literacy Measurement – Nederlands (HILM-NL).

Holst, L., Brabers, A., Victoor, A., Jong, J. de. Health Insurance Literacy Measurement – Nederlands (HILM-NL). Utrecht: Nivel, 2019. 5 p.
Download de PDF
Het Nivel heeft het meetinstrument HILM-N ontwikkeld met als doel verzekeringsinformatie beter te laten aansluiten op de vaardigheden van verzekerden in Nederland. Zodoende worden verzekerden beter ondersteund in het nemen van een weloverwogen beslissing ten aanzien van een zorgverzekering.

Dit meetinstrument hoort bij het onderzoek 'Health Insurance Literacy Measurement : vertalen en cultureel valideren van een meetinstrument voor de ‘zorgverzekeringsvaardigheden’ van verzekerden in Nederland'.
Gegevensverzameling