Afgesloten
2019

HILM-NL: vertalen meetinstument Health Insurance Literacy Measurement (HILM) naar Nederlandse zorgverzekeringsmarkt, 2019

Duur: mei - dec 2019

Achtergrond
In dit project gaat het Nivel een gestandaardiseerd meetinstrument uit de Verenigde Staten, de Health Insurance Literacy Measurement (HILM), naar het Nederlands vertalen en cultureel valideren.

Resultaat
Ontwikkelen van het meetinstrument HILM-NL, in de vorm van een vragenlijst, dat kan functioneren als een graadmeter voor de zorgverzekeringsvaardigheden van de Nederlandse bevolking.

Methode
Dit project behelst de eerste stap in het vertalen en cultureel valideren van het bestaande meetinstrument. Het psychometrisch testen van het meetinstrument valt buiten het huidige onderzoek.

Het Nivel beschrijft het vertaaltraject en het cultureel validatietraject van de Nederlandse HILM-vragenlijst, en de beperkingen van het instrument op basis van een literatuuronderzoek.
We streven ernaar om de ‘Nederlandse’ HILM-vragenlijst uit te zetten in de februaripeiling van het Consumentenpanel Gezondheidszorg, wanneer we ook vragen stellen over het wisselen van zorgverzekeraar.

Resultaten
Rapport en meetinstrument

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS; Nederlandse Zorgautoriteit (NZa); Zorginstituut Nederland