Landelijke scores Formulariumgericht Voorschrijven vanaf nu online in te zien
Nieuws
06-07-2021

Landelijke scores Formulariumgericht Voorschrijven vanaf nu online in te zien

Op de website van het Nivel worden vanaf nu elk kwartaal de landelijke scores van het Formulariumgericht Voorschrijven gepresenteerd. Dit maakt het voor huisartsen mogelijk hun eigen praktijkscore te vergelijken met het landelijk gemiddelde. Voorschrijven volgens formularium draagt bij aan de kwaliteit van de patiëntenzorg én aan kostenbeheersing in de zorg. Inzicht in de behaalde score biedt handvatten voor de praktijk om het doelmatig voorschrijven te verbeteren. Te zien is dat het gemiddelde percentage voorschriften dat conform formularium wordt voorgeschreven over de jaren heen steeds hoger ligt.

Sinds 2018 monitort het Nivel, in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de scores voor Formulariumgericht Voorschrijven (FGV) van bijna 5000 huisartsenpraktijken in Nederland. Deze scores zijn gebaseerd op het aantal eerste voorschriften dat een huisarts conform formularium voorschrijft.

Inzicht in landelijke scores belangrijke stap in Formulariumgericht Voorschrijven

Veel huisartsen kunnen hun eigen score voor FGV inzien in hun HuisartsInformatieSysteem (HIS) of een aanvullende applicatie (RxConForm). Het is echter al lange tijd een wens om deze score te kunnen relateren aan landelijke scores, zodat de huisarts beter inzicht krijgt in hoe zijn of haar praktijkscore zich verhoudt tot die van andere praktijken. Dit is nu ook mogelijk.

Grafieken geven inzicht in gemiddelde scores per formularium

De scores op de eerste indicator Formulariumgericht Voorschrijven (FGV1) zijn afzonderlijk weergegeven voor de twee landelijke formularia (NHG en Health Base) en voor de combinaties van regionale formularia met NHG (zogenoemde combinatietoets). Deze uitsplitsing is noodzakelijk, omdat het formularium dat de huisarts gebruikt van invloed is op de hoogte van de score. De scores zijn weergegeven in grafieken, waarin per kwartaal de gemiddelde landelijke score is af te lezen voor elk formularium. Deze grafieken worden ieder kwartaal geüpdatet.

Een van de grafieken uit het tweede kwartaal van 2021, afkomstig uit het digitale dossier Formulariumgericht Voorschrijven

De grafiek geeft de gemiddelde score per kwartaal voor indicator FGV1 met het NHG-formularium. Variatie tussen praktijken is weergegeven in verticale lijnen; 80% van de praktijken behaalde een score die lag binnen deze waarden. Het getal onderin (N=...) geeft het aantal praktijken weer waarop de gemiddelde score in dat kwartaal is gebaseerd.

NHG formularium
 

Over het onderzoek

In het project FGV zijn meerdere indicatoren ontwikkeld waarop praktijkscores berekend worden. De score op indicator FGV1 wordt berekend door het aantal eerste voorschriften voor een geneesmiddel met een werkzame stof dat conform formularium is, te delen op het totaal aantal eerste voorschriften in een huisartspraktijk.
Vanaf 2021 worden ook scores op twee nieuwe indicatoren FGV gemonitord; de indicator ‘FGV2-diagnose’ toetst of het eerste voorschrift van de huisarts is voorgeschreven bij een indicatie die overeenkomt met het gebruikte formularium. Indicator ‘FGV3-long’ toetst of de juiste toedieningsvorm is voorgeschreven bij medicatie voor astma of COPD. De scores op deze nieuwe indicatoren worden in de loop van 2021 toegevoegd op de website van het Nivel.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.