Publicatie

Publicatie datum

De Transparantiemonitor 2020/2021. Verschillende invullingen van transparantie, maar ook gezamenlijk richting de toekomst: een overkoepelend rapport.

Springvloet, L., Rolink, M., Bos, N., Zagt, A., Jong, J. de, Friele, R., Boer, D. de. De Transparantiemonitor 2020/2021. Verschillende invullingen van transparantie, maar ook gezamenlijk richting de toekomst: een overkoepelend rapport. Utrecht: Nivel, 2021.
Download de PDF
In de eerste twee jaar (2018-2020) van de Transparantiemonitor constateerden we dat de invulling van transparantie in de zorg zich heeft verbreed van kwaliteitsinformatie over de door zorgaanbieders geleverde kwaliteit van zorg naar ook informatie over (effecten van) behandelingen. Beide type informatie kunnen keuze-ondersteuning bieden bij twee belangrijke (al dan niet bewuste) keuzemomenten in het zorgproces van patiënten; namelijk de keuze voor een zorgaanbieder en de keuze voor een behandeling. Waar het voorheen met name ging om het beschikbaar maken van dergelijke informatie, zien we ook steeds meer aandacht ontstaan voor de bruikbaarheid van de informatie. Ook ontstaat er steeds meer nadruk op kwaliteitsverbetering als primair doel van transparantie in de zorg.

De verbrede invulling van transparantie zien we ook weer terug in het derde jaar van de monitor. In dit overkoepelende rapport bekijken we wat partijen in de zorg vinden van deze veranderende benadering van transparantie en gaan we in op wat die benadering betekent voor de mate waarin transparantie bijdraagt aan het vinden en geven van de best passende zorg