Publicatie

Publicatie datum

De Transparantiemonitor 2020/2021. Verschillende invullingen van transparantie, maar ook gezamenlijk richting de toekomst: een overkoepelend rapport.

Springvloet, L., Rolink, M., Bos, N., Zagt, A., Jong, J. de, Friele, R., Boer, D. de. De Transparantiemonitor 2020/2021. Verschillende invullingen van transparantie, maar ook gezamenlijk richting de toekomst: een overkoepelend rapport. Utrecht: Nivel, 2021. 43 p.
Download de PDF
In de eerste twee jaar (2018-2020) van de Transparantiemonitor constateerden we dat de invulling van transparantie in de zorg zich heeft verbreed van kwaliteitsinformatie over geleverde zorg naar informatie over (effecten van) behandelingen. Beide typen informatie kunnen keuze-ondersteuning bieden bij twee belangrijke (al dan niet bewuste) keuzemomenten in het zorgproces van patiënten;
- de keuze voor een zorgaanbieder;
- de keuze voor een behandeling.

Waar het voorheen met name ging om het beschikbaar maken van dergelijke informatie, zien we ook dat er steeds meer aandacht komt voor de bruikbaarheid van de informatie. Ook komt er steeds meer nadruk op kwaliteitsverbetering als primair doel van transparantie in de zorg.

Deze verbrede invulling van het begrip 'transparantie in de zorg' zien we ook weer terug in het derde onderzoeksjaar van De Transparantiemonitor. In dit overkoepelende rapport bekijken we wat partijen in de zorg vinden van deze veranderende benadering van transparantie. Ook gaan we in op wat die benadering betekent voor de mate waarin transparantie bijdraagt aan het vinden en geven van de best passende zorg.

Bij dit rapport hoort de infographic 'Vier knoppen om aan te draaien: hoe transparantie bijdraagt aan de best passende zorg voor patiënten. Nivel Transparantiemonitor 2022, jaargang 4' (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/infographic-vier-knoppen-om-aan-te-draaien-hoe-transparantie-bijdraagt-aan-de-best).