Nivel: Mensen met een chronische ziekte hebben meer vertrouwen in de gezondheidszorg, maar er bestaan ook zorgen
Nieuws
07-04-2022

Mensen met een chronische ziekte hebben meer vertrouwen in de gezondheidszorg, maar er bestaan ook zorgen

Tussen 2018 en 2020 hadden steeds meer mensen met een chronische ziekte vertrouwen in de zorg. Dat is van groot belang, want een gebrek aan vertrouwen kan ertoe leiden dat zorg wordt gemeden of de aanbevelingen van de zorgverlener niet worden opgevolgd. Het Nivel monitort de mate van vertrouwen over de tijd aan de hand van vragenlijstonderzoek binnen het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten.

In 2021 vroegen we aan mensen met een chronische ziekte of zij zich zorgen maken over de invloed van de pandemie op de zorg en ondersteuningssite zij ontvangen. Het merendeel (55%) blijkt zich geen zorgen te maken. Bij ongeveer een vijfde bestaan echter wel (veel) zorgen. Of deze zorgen bij hen leidt tot een afname van het vertrouwen in de gezondheidszorg, zal moeten blijken. In het najaar van 2022 publiceren we opnieuw over het vertrouwen in de zorg; dan zal duidelijk zijn of mensen met een chronische ziekte in 2022 nog net zo veel vertrouwen in de zorg hebben als het jaar ervoor..

Cijfer dat mensen met een chronische ziekte toekennen aan het vertrouwen dat zij hebben in de huidige medische mogelijkheden, in 2018 en 2020.

vertrouwen in de huidige medische mogelijkheden in 2018 en 2020

Fragment uit de Infographic. Vertrouwen in gezondheidszorg en medische mogelijkheden gegroeid, maar er zijn ook zorgen.

Over het onderzoek

De data die zijn gebruikt, zijn afkomstig uit vragenlijstonderzoek binnen het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten. De vragen over het vertrouwen in de zorg, die elke twee jaar worden gesteld, zijn uitgezet in 2018 en 2020. De vraag over zorgen over de invloed van de coronapandemie op zorg en ondersteuning is gesteld in 2021. De vragenlijsten konden worden ingevuld tussen oktober en december 2021.
Voor deze publicatie zijn alleen mensen met één of meer chronische ziektes geselecteerd. In 2021 waren dit er 1.320 (respons 74%). Het onderzoek is onderdeel van de Monitor Zorg en Participatie van het Nivel, gefinancierd door het ministerie van VWS en het ministerie van SZW.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.