Nanne Bos Nivels nieuwe programmaleider ‘Zorg vanuit Patiëntenperspectief’
Nieuws
06-09-2022

Nanne Bos Nivels nieuwe programmaleider 'Zorg vanuit Patiëntenperspectief'

Per 1 september 2022 is dr. Nanne Bos programmaleider van het Nivel-onderzoeksprogramma Zorg vanuit Patiëntenperspectief. Sinds acht jaar is Bos aan het Nivel verbonden als senior onderzoeker. Zij zal leidinggeven aan een team van senior en junior onderzoekers die zich bezighouden met onderzoek naar zorg waarin meningen en ervaringen van patiënten en cliënten centraal staan. Bos zal het programma verder ontwikkelen en actueel houden, om zodoende bij te dragen aan waar het Nivel voor staat: kennis voor betere zorg.

In het onderzoeksprogramma Zorg vanuit Patiëntenperspectief onderzoeken we hoe patiënten de gezondheidszorg ervaren en wat ze vinden van de kwaliteit van die zorg. Met de kennis die we opdoen, stimuleren we zorgaanbieders om zo patiëntgericht mogelijk te werken.

Onderzoek waar patiënten en cliënten iets aan hebben

Om de zorg voor de patiënt te verbeteren is het cruciaal te weten hoe patiënten zelf de gezondheidszorg ervaren en wat ze vinden van de kwaliteit van die zorg. Bos wil onderzoek doen waar patiënten en cliënten ook echt iets aan hebben.

Nanne Bos

Ik vind het belangrijk om een vraagstuk vanuit verschillende kanten te bekijken en de uitkomsten betekenis te geven door deze te plaatsen binnen de context waarin het onderzoek zich afspeelt. De resultaten moeten goed aansluiten bij de gebruikers en praktisch toepasbaar zijn. Een goede manier om dat te realiseren is door patiënten en cliënten zelf actief bij onderzoek te betrekken. Nanne Bos, PhD programmaleider Zorg vanuit Patiëntenperspectief

Naar een inclusieve samenleving

Binnen het onderzoeksprogramma wordt ook veel aandacht besteed aan het thema gezondheidsverschillen. Een belangrijk vraagstuk daarbij is hoe we de gezondheidszorg inclusiever kunnen maken. Bos: ‘Door de behoeften en ervaringen van patiënten en cliënten goed in beeld te brengen kan de zorg daar beter bij aansluiten. Dat doen we niet alleen met vragenlijsten – niet iedereen kan immers goed lezen en schrijven of beschikt over digitale vaardigheden om die lijsten in te vullen – maar juist ook met kwalitatieve methoden, waardoor we meer mensen kunnen bereiken.’

Opvolger van Dolf de Boer

Nanne Bos volgt dr. Dolf de Boer op. De Boer is 15 jaar werkzaam geweest bij het Nivel, waarvan de laatste zes jaar in de functie van programmaleider. Met zijn team heeft hij op een waardevolle wijze invulling gegeven aan het onderzoek binnen het onderzoeksprogramma. Zo werkte hij aan de verdere ontwikkeling van instrumenten om de kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief te meten (PROMs en PREMs). Ook deed hij onderzoek naar transparantie in de zorg en wat dit oplevert bij het vinden van de best passende zorg voor patiënten. Wij zijn Dolf zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inspanningen.

Meer weten

Wilt u kennismaken met onze nieuwe programmaleider? Heeft u ideeën of wilt u meedenken over ons onderzoek binnen dit programma? Dan kunt u contact opnemen met Nanne Bos.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.