Methode Burgerplatform: samen discussiëren over zorgvraagstukken

Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg

Bij moeilijke of abstracte vraagstukken hebben mensen moeite met het vormen van hun mening. Onderzoeksmethoden als een vragenlijst, een interview of groepsgesprek leveren dan vaak te weinig resultaat op. Het Nivel heeft hiertoe het Burgerplatform ingericht, zodat burgers kunnen meediscussiëren over ingewikkelde zorgvraagstukken.

Het Nivel Burgerplatform bestaat uit burgers die deelnemen aan het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. In interactieve bijeenkomsten discussiëren zijn mee over een actuele, ingewikkelde kwestie in de gezondheidszorg.

Methoden Nivel Zorgregistraties Eerste LijnHoe werkt een Burgerplatform?

Een Nivel Burgerplatform kent de volgende onderdelen:

  1. Vooraf krijgen de deelnemers uitgebreide informatie via een of meer presentaties van experts.
  2. Tijdens de bijeenkomst maken de deelnemers groepsopdrachten. Op deze manier krijgen ze een goed beeld van een vraagstuk en kunnen ze hun mening formuleren, om zo een bijdrage te leveren aan de discussie.
  3. De deelnemers in de groep hoeven geen overeenstemming te bereiken over het besproken onderwerp.
  4. Nivel-onderzoekers brengen de verschillen en behoeften van burgers in kaart voor de opdrachtgever.

Meer weten over onderzoek doen met een Nivel Burgerplatform? Kijk dan eens naar onze Leidraad.

Voorbeelden van gespreksonderwerpen in een Nivel Burgerplatform

De onderwerpen van discussie zijn divers. Ze kunnen bijvoorbeeld gaan over:

  • Waar begint en stopt de eigen verantwoordelijkheid in de zorg?
  • Wat is de meerwaarde en wat zijn de (on)mogelijkheden van e-health?
  • Hoe hoog is de solidariteit in de zorg en wat is de waarde hiervan?

Multidisciplinair teamDeelnemers aan een Burgerplatform

De deelnemers die door het Nivel worden benaderd met de vraag deel te nemen aan een Burgerplatform, zijn afkomstig van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. In dit panel zitten 11.000 personen van 18 jaar en ouder. Het Nivel selecteert de te benaderen deelnemers op relevantie met betrekking tot het onderwerp.

Waarom is het Panel Samen Leven opgezet?Positieve ervaringen met een Burgerplatform

Deelnemers, onderzoekers en opdrachtgevers zijn enthousiast over de bijeenkomsten van het Nivel Burgerplatform:

  • Deelnemers verschillen in leeftijd en opleiding en achtergrond, waardoor zij uiteenlopende kwesties met betrekking tot het onderwerp aan de orde brengen. Dit wordt gewaardeerd door de deelnemers zelf én de onderzoekers en opdrachtgevers.
  • Opdrachtgevers en onderzoekers vinden de bijeenkomsten waardevol: ze krijgen inzicht in de manier waarop verschillende burgers aankijken tegen een beleidsvraagstuk en welke waarden en principes hierbij een rol spelen. In korte tijd komen gevarieerde en verrassende ideeën naar voren.
  • Beleidsmakers krijgen met een Burgerplatform de mogelijkheid om beleid uit te leggen aan mensen die hier niet dagelijks mee bezig zijn.

Landelijk representatiefWat levert onderzoek met een Burgerplatform u op?

Een Nivel Burgerplatform levert u actieve betrokkenheid van burgers op bij het meepraten over uw actuele zorg- of beleidsvraagstuk. Nivel-onderzoekers brengen op interactieve wijze de meningen van de burgers voor u in kaart.

Sorien Kleefstra, onderzoeker IGJ: 'Burgers blijken graag mee te praten over het toezicht zelf. Dit past ook bij de bevinding dat burgers liever betrokken zijn bij doelbepaling van een onderzoek dan het onderzoek zelf. We gaan dan ook kijken of we het Burgerplatform breder in kunnen zetten om burgers te betrekken bij ons toezicht.´

COM-MA, een online feedbacktraining voor het apotheekteamVoorbeelden van onderzoek met een Burgerplatform

Actuele zorgvraagstukken waarbij het een Nivel Burgerplatform is ingezet, zijn bijvoorbeeld:

Zelf onderzoek (laten) doen met de gegevens van onze Peilstations?Meer weten? Gebruikmaken van een Nivel Burgerplatform?

Partijen in de gezondheidszorg kunnen samen met het Nivel een Burgerplatform organiseren over een zelfgekozen onderwerp in de gezondheidszorg. Wilt u ook samen met het Nivel een Burgerplatform organiseren? Bel of mail met:

 

Bos, N., Brabers, A.E.M. Methode Burgerplatform: samen discussiëren over zorgvraagstukken. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 19-04-2024; geraadpleegd op 18-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-consumentenpanel-gezondheidszorg/burgerplatform
Gegevensverzameling