Nivel-arbeidsmarkt huisartsenzorg
Nieuws
27-10-2021

Nivel brengt actuele arbeidsmarkt (2020) huisartsenzorg in kaart

De vraag naar de zorg die door de huisarts wordt geboden, wordt steeds groter en steeds complexer. Tegelijkertijd staat de capaciteit van huisartsenpraktijken onder druk. Het Nivel monitort de knelpunten op de arbeidsmarkt én mogelijke oplossingen bij huisartsenpraktijken in Nederland. Daarom vraagt het Nivel ook dit jaar aan huisartsenpraktijken om mee te doen aan dit onderzoek, zodat de actuele situatie van de Nederlandse huisartsenzorg in kaart kan worden gebracht.

Hoe gaan praktijken om met de spanningen op de arbeidsmarkt, werkdruk en personeelsplanning? En met veranderingen zoals inzage in het elektronisch patiëntdossier? Dit zijn enkele zaken die we verkennen met onze enquête.

Doe mee en vul de vragenlijst in

Om te kunnen monitoren en tot oplossingen te kunnen komen, doen we ook dit jaar weer een beroep op de praktijken. Het Nivel heeft een vragenlijst opgesteld met eerder gestelde en nieuwe vragen, in afstemming met onder andere InEen, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Stichting KOH, het Capaciteitsorgaan en het OPEN consortium (OPEN, Maastricht Universiteit en IQ healthcare).
Ook dit jaar schrijven we alle - bijna 5000 -huisartsenpraktijken in Nederland aan. Door de ingevulde vragenlijsten te analyseren kunnen we een actueel beeld schetsen van de situatie op de arbeidsmarkt van de huisartsenzorg en inzicht bieden in de ondersteuning die nodig én mogelijk is. Zo kan gerichte ondersteuning geboden worden aan huisartsenpraktijken.

Meer weten over de vragenlijst?
Lees onze oproep voor deelname.

Over het onderzoek

Dit is het enige onderzoek in Nederland dat landelijk én regionaal de arbeidsmarksituatie in de huisartsenzorg monitort vanuit praktijkperspectief. De bevindingen worden verwerkt in regionale factsheets en nationale onderzoeksrapporten. Zodra deze op onze website worden gepubliceerd, bij Arbeidsmarkt huisartsenzorg per regio - Beroepenregistraties, ontvangen deelnemende praktijken van ons per e-mail een link naar het rapport.

Meer weten of vragen over (deelname aan) het onderzoek?
Neem contact op met de onderzoekers via balanshazorg@nivel.nl.
 

Bent u huisarts en wilt u graag uw vaardigheden in Samen Beslissen verbeteren?

Als huisarts bent u wellicht ook geïnteresseerd in het online feedbackportal van het Nivel.
U krijgt feedback op uw communicatieve vaardigheden rondom het proces van Samen Beslissen.
Bekijk de oproep om mee te doen!

 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.